Giải pháp nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả vốn nước ngoài cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam \

MỞ ĐẦU 1

Chương I KHÁI QUÁT VỀ VỐN NƯỚC NGOÀI 2

I. Các nguồn vốn nước ngoài 2

II. Xu hướng vận động của vốn nước ngoài 3

III. Tác động của VNN 5

Chương II KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN NƯỚC NGOÀI 9

Chương III TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VNN TỪ 1988 ĐẾN NAY 12

I. Đối với vốn ODA 12

II. Vốn FDI 13

III. Những hạn chế mà ta cần vượt qua khi tiếp nhận VNN 15

Chương IV GIẢI PHÁP NHẰM HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN NƯỚC NGOÀI CHO QUÁ TRÌNH CNH - HĐH Ở VIỆT NAM 16

I. Các giải pháp nhằm huy động VNN 16

II. Các biện pháp nhằm sử dụng VNN có hiệu quả 18

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY