Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tmcp nam á đến năm 2015

Mặt dù tình hình kinh tế và chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, thế nhưng hoạt động ngân hàng vẫn đã và đang diễn ra trong điều kiện thị trường và dịch vụ tài chính phát triển sôi nổi. Đến nay, ngành ngân hàng đã cơ bản hoàn thiện căn bản khuôn khổ pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và các công cụ điều hành chính sách tiền tệ của NHTW, nâng cao kỹ năng quản trị điều hành, quy mô và năng lực hoạt động phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển của nền kinh tế cũng như hội nhập kinh tế quốc tế. Bước vào thế kỷ 21, trong xuthế hội nhập thế giới và khu vực, ngành ngân hàng nói chung và NHTMCP nói riêng đang phải đối mặt với những cơ hội và thách thức của xu thế hội nhập. Trong một môi trường với quá nhiều khó khăn, thách thức như vậy, để đứng vững được trên thị trường đã là một điều khó, còn để tăng trưởng và phát triển được lại là vấn đề vô cùng khó khăn hơn. Yêu cầu của các NHTMCP là cần phải cải tiến và tiếp tụcđổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để xứng đáng với vai trò “huyết mạnh chính” của nền kinh tế. Chính vì vậy, hơn lúc nàohết việc tìm hiểu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao vị thế, quy mô của ngân hàng trong quá trình hội nhập là một vấn đề cấp thiết đặt ra đối với Ngân hàng TMCP Nam Á. Trên cơ sở đó, học viên đã chọn đề tài nghiên cứu là: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á đến năm 2015”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC