Ebook Phương pháp giải bài tập vật lý

Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . 1Phần1 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮCLÒ XO 15Chủ đề 1.Liên hệ giữa lực tác dụng, độ giãn và độ cứng của lò xo . . . . . . . . . . 151.Cho biết lực kéoF, độ cứng k: tìm độ giãn∆l0, tìm l . . . . . 152.Cắt lò xo thànhnphần bằng nhau ( hoặc hai phần không bằng nhau): tìm độcứngcủamỗiphần . . . . . . . . . . 15Chủ đề 2.Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo . . . . . . . . . . 15Chủ đề 3.Chứng minh một hệ cơ học dao động điều hòa . . . . . . . . . . . . . . . 161.Phương pháp động lực học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.Phương pháp định luật bảo toàn năng lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Chủ đề 4.Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm vận tốc . . . . . . . . . . . . 16Chủ đề 5.Tìm biểu thức động năng và thế năng theo thời gian . . . . . . . . . . . . 17Chủ đề 6.Tìm lực tác dụng cực đại và cực tiểu của lò xo lên giá treo hay giá đở . . 171.Trường hợp lò xo nằm ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.Trường hợp lò xo treo thẳng đứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.Chúý . . . . . . . . . . . . . . 17Chủ đề 7.Hệ hai lò xo ghép nối tiếp: tìm độ cứngkhệ, từ đó suy ra chu kỳ T . 18Chủ đề 8.Hệ hai lò xo ghép song song: tìm độ cứngkhệ, từ đó suy ra chu kỳ T. 18Chủ đề 9.Hệ hai lò xo ghép xung đối: tìm độ cứngkhệ, từ đó suy ra chu kỳ T . 18Chủ đề 10.Con lắc liên kết với ròng rọc( không khối lượng): chứng minh rằng hệdao động điều hòa, từ đó suy ra chu kỳT . . . . . . . 191.Hòn bi nối với lò xo bằng dây nhẹ vắt qua ròng rọc . . . . . . . . . . . . . . 192.Hòn bi nối với ròng rọc di động, hòn bi nối vào dây vắt qua ròng rọc . . . . 193.Lò xo nối vào trục ròng rọc di động, hòn bi nối vào hai lò xo nhờ dây vắt quaròngrọc. . . . . . . . . . . . 19Chủ đề 11.Lực hồi phục gây ra dao động điều hòa không phải là lực đàn hồi như: lựcđẩy Acximet, lực ma sát, áp lực thủy tỉnh, áp lực của chất khí.: chứng minhhệdaođộngđiềuhòa . . . . . . . . . . . 201.~ FlàlựcđẩyAcximet . . . . . . . . . . . 202.~ Flàlựcmasát . . . . . . . . . . . . 203.Áplựcthủytỉnh. . . . . . . . . . . . 214.~ Flàlựccủachấtkhí . . . . . . . . . . . 21Phần2 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮCĐƠN 22Chủ đề 1.Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn . . . . . . . . . . . 22Chủ đề 2.Xác định độ biến thiên nhỏ chu kỳ∆Tkhi biết độ biến thiên nhỏ gia tốctrọng trường∆g, độ biến thiên chiều dài ∆l . . . . . . . 22Chủ đề 3.Xác định độ biến thiên nhỏ chu kỳ∆Tkhi biết nhiệt độ biến thiên nhỏ∆t; khi đưa lên độ caoh; xuống độ sâuhso với mặt biển . . . . . . . . . . . 231. Khi biết nhiệt độ biến thiên nhỏ∆t . . . . . . . . 232. Khi đưa con lắc đơn lên độ caohso với mặt biển . . . . . . . . . . . . . . . 233. Khi đưa con lắc đơn xuống độ sâuhso với mặt biển . . . . . . . . . . . . . 23Chủ đề 4.Con lắc đơn chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng độ biến thiên của chu kỳ: tìmđiều kiện để chu kỳ không đổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.Điều kiện để chu kỳ không đổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.Ví dụ:Con lắc đơn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ và yếu tố độ cao . . . 24Chủ đề 5.Con lắc trong đồng hồ gõ giây được xem như là con lắc đơn: tìm độ nhanhhay chậm của đồng hồ trong một ngày đêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Chủ đề 6.Con lắc đơn chịu tác dụng thêm bởi một ngoại lực~ Fkhông đổi: Xác địnhchu kỳ dao động mớiT0. . . . . . . . . . . 251.~ Flàlựchútcủanamchâm . . . . . . . . . . 252.~ Flà lực tương tác Coulomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253.~ Flàlựcđiệntrường. . . . . . . . . . . 254.~ FlàlựcđẩyAcsimet . . . . . . . . . . . 265.~ Flàlựcnằmngang . . . . . . . . . . . 26Chủ đề 7.Con lắc đơn treo vào một vật ( như ôtô, thang máy.) đang chuyển độngvới gia tốc~a: xác định chu kỳ mớiT0. . . . . . . . 261.Con lắc đơn treo vào trần của thang máy ( chuyển động thẳng đứng ) với giatốc~a . . . . . . . . . . . . . 272.Con lắc đơn treo vào trần của xe ôtô đang chuyển động ngang với gia tốc~a .273.Con lắc đơn treo vào trần của xe ôtô đang chuyển động trên mặt phẳngnghiêng một gócα:. . . . . . . . . . 28Chủ đề 8.Xác định động năngEđthế năngEt, cơ năng của con lắc đơn khi ở vị trícó góc lệchβ . . . . . . . . . . . . . 29Chủ đề 9.Xác định vận tốc dàivvà lực căng dâyTtại vị trí hợp với phương thẳngđứng một gócβ . . . . . . . . . . . . 291.VậntốcdàivtạiC . . . . . . . . . . . 292.Lực căng dâyTtạiC. . . . . . . . . . . 293.Hệ qủa: vận tốc và lực căng dây cực đại và cực tiểu . . . . . . . . . . . . . . 30Chủ đề 10.Xác định biên độ gócα0mới khi gia tốc trọng trường thay đổi từgsangg030Chủ đề 11.Xác định chu kỳ và biên độ của con lắc đơn vướng đinh (hay vật cản)khiđiquavịtrícânbằng . . . . . . . . . . . 301.TìmchukỳT . . . . . . . . . . . . 302.Tìm biên độ mới sau khi vướng đinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Chủ đề 12.Xác định thời gian để hai con lắc đơn trở lại vị trí trùng phùng (cùngqua vị trí cân bằng, chuyển động cùng chiều) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Chủ đề 13.Con lắc đơn dao động thì bị dây đứt:khảo sát chuyển động của hòn bisaukhidâyđứt?. . . . . . . . . . . . 311.Trường hợp dây đứt khi đi qua vị trí cân bằng O . . . . . . . . . . . . . . . . 312.Trường hợp dây đứt khi đi qua vị trí có li giácα. . . . . . 32Chủ đề 14.Con lắc đơn có hòn bi va chạm đàn hồi với một vật đang đứng yên: xácđịnh vận tốc của viên bi sau va chạm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Phần3 . PHƯƠNGPHÁPGIẢI TOÁN VỀDAO ĐỘNG TẮTDẦN VÀ CỘNG HƯỞNGCƠ HỌC 33Chủ đề 1.Con lắc lò xo dao động tắt dần: biên độ giảm dần theo cấp số nhân lùi vôhạng,tìmcôngbộiq . . . . . . . . . . . 33Chủ đề 2.Con lắc lò đơn động tắt dần: biên độ góc giảm dần theo cấp số nhân lùivô hạng, tìm công bội q. Năng lượng cung cấp để duy trì dao động . . . . . . . 33Chủ đề 3.Hệ dao động cưỡng bức bị kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn: tìmđiều kiện để có hiện tượng cộng hưởng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Phần 4 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ HỌC, GIAOTHOA SÓNG, SÓNG DỪNG, SÓNG ÂM 35Chủ đề 1.Tìm độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau d trên một phương truyền sóng?Tìm bước sóng khi biết độ lệch pha và giới hạn của bước sóng,( tần số, vận tốctruyền sóng). Viết phương trình sóng tại một điểm . . . . . . . . . . . . . . . 351.Tìm độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau d trên một phương truyền sóng . . 352.Tìm bước sóng khi biết độ lệch pha và giới hạn của bước sóng,( tần số, vậntốctruyềnsóng) . . . . . . . . . . . 353.Viết phương trình sóng tại một điểm trên phương truyền sóng . . . . . . . . 354.Vận tốc dao động của sóng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Chủ đề 2.Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình truyền sóng theo thời gian và theo không gian 361.Vẽ đồ thị biểu diễn qúa trình truyền sóng theo thời gian . . . . . . . . . . . . 362.Vẽ đồ thị biểu diễn qúa trình truyền sóng theo không gian ( dạng của môitrường.) . . . . . . . . . . . . 36Chủ đề 3.Xác định tính chất sóng tại một điểmMtrên miền giao thoa . . . . . . . 36Chủ đề 4.Viết phương trình sóng tại điểm M trên miền giao thoa . . . . . . . . . . 37Chủ đề 5.Xác định số đường dao động cực đại và cực tiểu trên miền giao thoa . . . 37Chủ đề 6.Xác định điểm dao động với biên độ cực đại ( điểm bụng) và số điểm daođộng với biên độ cực tiểu ( điểm nút) trên đoạnS1S2 . . . . . 38Chủ đề 7.Tìm qũy tích những điểm dao động cùng pha (hay ngược pha) với hainguồnS1,S2 . . . . . . . . . . . . . 38Chủ đề 8.Viết biểu thức sóng dừng trên dây đàn hồi . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Chủ đề 9.Điều kiện để có hiện tượng sóng dừng, từ đó suy ra số bụng và số nút sóng 391.Hai đầu môi trường ( dây hay cột không khí) là cố định . . . . . . . . . . . . 392.Một đầu môi trường ( dây hay cột không khí) là cố định, đầu kia tự do . . . . 393.Hai đầu môi trường ( dây hay cột không khí) là tự do . . . . . . . . . . . . . 40Chủ đề 10.Xác định cường độ âm (I) khi biết mức cường độ âm tại điểm. Xác địnhcông suất của nguồn âm? Độ to của âm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401.Xác định cường độ âm (I) khi biết mức cường độ âm tại điểm . . . . . . . . 402.Xác định công suất của nguồn âm tại một điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . 403.Độtocủaâm:. . . . . . . . . . . . 41Phần5 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNGPHÂN NHÁNH (RLC)

Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . 1

Phần1 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC

LÒ XO 15

Chủ đề 1.Liên hệ giữa lực tác dụng, độ giãn và độ cứng của lò xo . . . . . . . . . . 15

1.Cho biết lực kéoF, độ cứng k: tìm độ giãn∆l0, tìm l . . . . . 15

2.Cắt lò xo thànhnphần bằng nhau ( hoặc hai phần không bằng nhau): tìm độ

cứngcủamỗiphần . . . . . . . . . . 15

Chủ đề 2.Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo . . . . . . . . . . 15

Chủ đề 3.Chứng minh một hệ cơ học dao động điều hòa . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.Phương pháp động lực học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.Phương pháp định luật bảo toàn năng lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Chủ đề 4.Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm vận tốc . . . . . . . . . . . . 16

Chủ đề 5.Tìm biểu thức động năng và thế năng theo thời gian . . . . . . . . . . . . 17

Chủ đề 6.Tìm lực tác dụng cực đại và cực tiểu của lò xo lên giá treo hay giá đở . . 17

1.Trường hợp lò xo nằm ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.Trường hợp lò xo treo thẳng đứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.Chúý . . . . . . . . . . . . . . 17

Chủ đề 7.Hệ hai lò xo ghép nối tiếp: tìm độ cứngkhệ, từ đó suy ra chu kỳ T . 18

Chủ đề 8.Hệ hai lò xo ghép song song: tìm độ cứngkhệ, từ đó suy ra chu kỳ T. 18

Chủ đề 9.Hệ hai lò xo ghép xung đối: tìm độ cứngkhệ, từ đó suy ra chu kỳ T . 18

Chủ đề 10.Con lắc liên kết với ròng rọc( không khối lượng): chứng minh rằng hệ

dao động điều hòa, từ đó suy ra chu kỳT . . . . . . . 19

1.Hòn bi nối với lò xo bằng dây nhẹ vắt qua ròng rọc . . . . . . . . . . . . . . 19

2.Hòn bi nối với ròng rọc di động, hòn bi nối vào dây vắt qua ròng rọc . . . . 19

3.Lò xo nối vào trục ròng rọc di động, hòn bi nối vào hai lò xo nhờ dây vắt qua

ròngrọc. . . . . . . . . . . . 19

Chủ đề 11.Lực hồi phục gây ra dao động điều hòa không phải là lực đàn hồi như: lực

đẩy Acximet, lực ma sát, áp lực thủy tỉnh, áp lực của chất khí.: chứng minh

hệdaođộngđiềuhòa . . . . . . . . . . . 20

1.

~ FlàlựcđẩyAcximet . . . . . . . . . . . 20

2.

~ Flàlựcmasát . . . . . . . . . . . . 20

3.Áplựcthủytỉnh. . . . . . . . . . . . 21

4.~ Flàlựccủachấtkhí . . . . . . . . . . . 21

Phần2 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC

ĐƠN 22

Chủ đề 1.Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn . . . . . . . . . . . 22

Chủ đề 2.Xác định độ biến thiên nhỏ chu kỳ∆Tkhi biết độ biến thiên nhỏ gia tốc

trọng trường∆g, độ biến thiên chiều dài ∆l . . . . . . . 22

Chủ đề 3.Xác định độ biến thiên nhỏ chu kỳ∆Tkhi biết nhiệt độ biến thiên nhỏ

∆t; khi đưa lên độ caoh; xuống độ sâuhso với mặt biển . . . . . . . . . . . 23

1. Khi biết nhiệt độ biến thiên nhỏ∆t . . . . . . . . 23

2. Khi đưa con lắc đơn lên độ caohso với mặt biển . . . . . . . . . . . . . . . 23

3. Khi đưa con lắc đơn xuống độ sâuhso với mặt biển . . . . . . . . . . . . . 23

Chủ đề 4.Con lắc đơn chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng độ biến thiên của chu kỳ: tìm

điều kiện để chu kỳ không đổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.Điều kiện để chu kỳ không đổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.Ví dụ:Con lắc đơn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ và yếu tố độ cao . . . 24

Chủ đề 5.Con lắc trong đồng hồ gõ giây được xem như là con lắc đơn: tìm độ nhanh

hay chậm của đồng hồ trong một ngày đêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Chủ đề 6.Con lắc đơn chịu tác dụng thêm bởi một ngoại lực~ Fkhông đổi: Xác định

chu kỳ dao động mớiT

0

. . . . . . . . . . . 25

1.

~ Flàlựchútcủanamchâm . . . . . . . . . . 25

2.

~ Flà lực tương tác Coulomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.

~ Flàlựcđiệntrường. . . . . . . . . . . 25

4.~ FlàlựcđẩyAcsimet . . . . . . . . . . . 26

5.~ Flàlựcnằmngang . . . . . . . . . . . 26

Chủ đề 7.Con lắc đơn treo vào một vật ( như ôtô, thang máy.) đang chuyển động

với gia tốc~a: xác định chu kỳ mớiT

0

. . . . . . . . 26

1.Con lắc đơn treo vào trần của thang máy ( chuyển động thẳng đứng ) với gia

tốc~a . . . . . . . . . . . . . 27

2.Con lắc đơn treo vào trần của xe ôtô đang chuyển động ngang với gia tốc~a .27

3.Con lắc đơn treo vào trần của xe ôtô đang chuyển động trên mặt phẳng

nghiêng một gócα:. . . . . . . . . . 28

Chủ đề 8.Xác định động năngEđthế năngEt

, cơ năng của con lắc đơn khi ở vị trí

có góc lệchβ . . . . . . . . . . . . . 29

Chủ đề 9.Xác định vận tốc dàivvà lực căng dâyTtại vị trí hợp với phương thẳng

đứng một gócβ . . . . . . . . . . . . 29

1.VậntốcdàivtạiC . . . . . . . . . . . 29

2.Lực căng dâyTtạiC. . . . . . . . . . . 29

3.Hệ qủa: vận tốc và lực căng dây cực đại và cực tiểu . . . . . . . . . . . . . . 30

Chủ đề 10.Xác định biên độ gócα

0

mới khi gia tốc trọng trường thay đổi từgsangg

0

30

Chủ đề 11.Xác định chu kỳ và biên độ của con lắc đơn vướng đinh (hay vật cản)

khiđiquavịtrícânbằng . . . . . . . . . . . 30

1.TìmchukỳT . . . . . . . . . . . . 30

2.Tìm biên độ mới sau khi vướng đinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Chủ đề 12.Xác định thời gian để hai con lắc đơn trở lại vị trí trùng phùng (cùng

qua vị trí cân bằng, chuyển động cùng chiều) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Chủ đề 13.Con lắc đơn dao động thì bị dây đứt:khảo sát chuyển động của hòn bi

saukhidâyđứt?. . . . . . . . . . . . 31

1.Trường hợp dây đứt khi đi qua vị trí cân bằng O . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.Trường hợp dây đứt khi đi qua vị trí có li giácα. . . . . . 32

Chủ đề 14.Con lắc đơn có hòn bi va chạm đàn hồi với một vật đang đứng yên: xác

định vận tốc của viên bi sau va chạm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Phần3 . PHƯƠNGPHÁPGIẢI TOÁN VỀDAO ĐỘNG TẮTDẦN VÀ CỘNG HƯỞNG

CƠ HỌC 33

Chủ đề 1.Con lắc lò xo dao động tắt dần: biên độ giảm dần theo cấp số nhân lùi vô

hạng,tìmcôngbộiq . . . . . . . . . . . 33

Chủ đề 2.Con lắc lò đơn động tắt dần: biên độ góc giảm dần theo cấp số nhân lùi

vô hạng, tìm công bội q. Năng lượng cung cấp để duy trì dao động . . . . . . . 33

Chủ đề 3.Hệ dao động cưỡng bức bị kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn: tìm

điều kiện để có hiện tượng cộng hưởng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Phần 4 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ HỌC, GIAO

THOA SÓNG, SÓNG DỪNG, SÓNG ÂM 35

Chủ đề 1.Tìm độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau d trên một phương truyền sóng?

Tìm bước sóng khi biết độ lệch pha và giới hạn của bước sóng,( tần số, vận tốc

truyền sóng). Viết phương trình sóng tại một điểm . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.Tìm độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau d trên một phương truyền sóng . . 35

2.Tìm bước sóng khi biết độ lệch pha và giới hạn của bước sóng,( tần số, vận

tốctruyềnsóng) . . . . . . . . . . . 35

3.Viết phương trình sóng tại một điểm trên phương truyền sóng . . . . . . . . 35

4.Vận tốc dao động của sóng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Chủ đề 2.Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình truyền sóng theo thời gian và theo không gian 36

1.Vẽ đồ thị biểu diễn qúa trình truyền sóng theo thời gian . . . . . . . . . . . . 36

2.Vẽ đồ thị biểu diễn qúa trình truyền sóng theo không gian ( dạng của môi

trường.) . . . . . . . . . . . . 36

Chủ đề 3.Xác định tính chất sóng tại một điểmMtrên miền giao thoa . . . . . . . 36

Chủ đề 4.Viết phương trình sóng tại điểm M trên miền giao thoa . . . . . . . . . . 37

Chủ đề 5.Xác định số đường dao động cực đại và cực tiểu trên miền giao thoa . . . 37

Chủ đề 6.Xác định điểm dao động với biên độ cực đại ( điểm bụng) và số điểm dao

động với biên độ cực tiểu ( điểm nút) trên đoạnS1S2 . . . . . 38

Chủ đề 7.Tìm qũy tích những điểm dao động cùng pha (hay ngược pha) với hai

nguồnS1,S2 . . . . . . . . . . . . . 38

Chủ đề 8.Viết biểu thức sóng dừng trên dây đàn hồi . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Chủ đề 9.Điều kiện để có hiện tượng sóng dừng, từ đó suy ra số bụng và số nút sóng 39

1.Hai đầu môi trường ( dây hay cột không khí) là cố định . . . . . . . . . . . . 39

2.Một đầu môi trường ( dây hay cột không khí) là cố định, đầu kia tự do . . . . 39

3.Hai đầu môi trường ( dây hay cột không khí) là tự do . . . . . . . . . . . . . 40

Chủ đề 10.Xác định cường độ âm (I) khi biết mức cường độ âm tại điểm. Xác định

công suất của nguồn âm? Độ to của âm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.Xác định cường độ âm (I) khi biết mức cường độ âm tại điểm . . . . . . . . 40

2.Xác định công suất của nguồn âm tại một điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.Độtocủaâm:. . . . . . . . . . . . 41

Phần5 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG

PHÂN NHÁNH (RLC)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY