Dự báo quĩ đạo bão Xangsane bằng mô hình MM5 kết hợp với cài xoáy nhân tạo và cập nhật sốliệu địa phương khu vực Việt Nam

Nguồn sốliệu sửdụng cho MM5 là sốliệu dựbáo toàn cầu của môhình Aviation Model(AVN) do trung tâm NCEP (NationalCenters for Environmental Prediction) cung cấp.Sốliệu quan trắc địa phương được đưa thêm vào môhình bao gồm sốliệu của các trạm quantrắc trong khu vực nghiên cứu và sốliệu của các trạmthám không. Vịtrí các trạm được minh hoạtrên Hình1 và 2. Các phươngánthửnghiệm được xây dựng nhưsau: MM5 là phươngánthửnghiệm nguyên bản của mô hình; MM5+B là phương ánthửnghiệmMM5có dùngmudul cài xoáy nhân tạo;MM5+Llà phương án thửnghiệm MM5cócập nhật sốliệu quan trắc bềmặt vàsốliệu cao không;và MM5+B+L là phươngánthửnghiệm sửdụngcảmodul càixoáy kết hợp với cập nhật sốliệu quan trắc bềmặt vàcao không.

Nguồn sốliệu sửdụng cho MM5 là sốliệu

dựbáo toàn cầu của môhình Aviation Model

(AVN) do trung tâm NCEP (NationalCenters

for Environmental Prediction) cung cấp.Sốliệu

quan trắc địa phương được đưa thêm vào mô

hình bao gồm sốliệu của các trạm quantrắc

trong khu vực nghiên cứu và sốliệu của các

trạmthám không. Vịtrí các trạm được minh

hoạtrên Hình1 và 2.

Các phươngánthửnghiệm được xây dựng

nhưsau: MM5 là phươngánthửnghiệm nguyên

bản của mô hình; MM5+B là phương ánthử

nghiệmMM5có dùngmudul cài xoáy nhân tạo;

MM5+Llà phương án thửnghiệm MM5cócập

nhật sốliệu quan trắc bềmặt vàsốliệu cao không;

và MM5+B+L là phươngánthửnghiệm sửdụng

cảmodul càixoáy kết hợp với cập nhật sốliệu

quan trắc bềmặt vàcao không.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY