Dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng phương pháp tổ hợp theo trọng số

Đểthuận tiện các mô hình HRM, WRF,ETA, MM5 và RAMS ký hiệu tương ứng là (1),(2), (3), (4),(5) trong tổhợp. Đã xây dựng các tổhợp 3, 4 và5 môhình. Nhưvậy cótất cả16 trường hợp, cụthểlà: 10 trường hợp tổhợp 3môhình, 5 trường hợp tổhợp 4môhình và 1trường hợp tổhợp 5môhình. Phương pháptínhtrọngsốtừng môhìnhápdụng theo công thức (2) cho từng hạn dựbáo và cho riêng từngthành phần kinh độvà vĩ độ. Dung lượng mẫu tính toán thông thường giảm khi tăngthời hạn dựbáo hoặc sốmôhình trongtổhợp tănglên.Sốmẫu ít nhất thuộc vềtổhợp 5 môhình là 107 ởthời hạn dựbáo 72h.

Đểthuận tiện các mô hình HRM, WRF,

ETA, MM5 và RAMS ký hiệu tương ứng là (1),

(2), (3), (4),(5) trong tổhợp. Đã xây dựng các

tổhợp 3, 4 và5 môhình. Nhưvậy cótất cả16

trường hợp, cụthểlà: 10 trường hợp tổhợp 3

môhình, 5 trường hợp tổhợp 4môhình và 1

trường hợp tổhợp 5môhình.

Phương pháptínhtrọngsốtừng môhìnháp

dụng theo công thức (2) cho từng hạn dựbáo

và cho riêng từngthành phần kinh độvà vĩ độ.

Dung lượng mẫu tính toán thông thường giảm

khi tăngthời hạn dựbáo hoặc sốmôhình trong

tổhợp tănglên.Sốmẫu ít nhất thuộc vềtổhợp

5 môhình là 107 ởthời hạn dựbáo 72h.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY