Dự án tiền khả thi công viên Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC  PHẦN MỞ ĐẦU: Trang 03- CĂN CỨ PHÁP LÝ DỰ ÁN Trang 03- ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN Trang 04- GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ Trang 04 PHẦN 1: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN Trang 06- NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Trang 06- NỘI DUNG CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Trang 12 PHẦN 2: QUI HOẠCH – KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN Trang 16- VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – HIỆN TRẠNG Trang 16- PHƯƠNG ÁN QUI HOẠCH – KIẾN TRÚC Trang 19- PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG – CÔNG TRÌNH Trang 21 PHẦN 3: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Trang 24- DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐẦU TƯ Trang 24- VỐN ĐẦU TƯ Trang 24- DOANH THU Trang 26- CHI PHÍ Trang 28- LÃI & LỖ Trang 28- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Trang 29 PHẦN 4: LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN Trang 30 PHẦN 5: DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN Trang 31- CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Trang 31- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Trang 31 PHẦN 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 33

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU: Trang 03

- CĂN CỨ PHÁP LÝ DỰ ÁN Trang 03

- ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN Trang 04

- GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ Trang 04

PHẦN 1: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN Trang 06

- NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Trang 06

- NỘI DUNG CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Trang 12

PHẦN 2: QUI HOẠCH – KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN Trang 16

- VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – HIỆN TRẠNG Trang 16

- PHƯƠNG ÁN QUI HOẠCH – KIẾN TRÚC Trang 19

- PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG – CÔNG TRÌNH Trang 21

PHẦN 3: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Trang 24

- DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐẦU TƯ Trang 24

- VỐN ĐẦU TƯ Trang 24

- DOANH THU Trang 26

- CHI PHÍ Trang 28

- LÃI & LỖ Trang 28

- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Trang 29

PHẦN 4: LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN Trang 30

PHẦN 5: DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN Trang 31

- CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Trang 31

- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Trang 31

PHẦN 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY