Dự án Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên VNIT

Cơsởvật chất phục vụhệthống tối thiểu gồm: - 03 máy chủmạnh (4GB RAM, ổcứng > 120G, tốc độ2.5GHZ trởlên). 3 máy chủnày có kết nối với mạng Internet (khuyến cáo đường Leased line > 8MB), có địa chỉIP tĩnh. Trên máy chủcài các phần mềm: + Hệ điều hành Window Server 2003 SP2. + Hệquản trịcơsởdữliệu SQL Server 2005 bản Express. +Net framework 3.5. - 01 mạng LAN kết nối tới tất cảcác đơn vịsửdụng trong trường. - Các máy trạm tại các đơn vịsửdụng: +Cấu hình 1GB RAM trởlên, ổcứng rỗi trên 20GB, tốc độ> 2.5 GHZ). +Các máy trạm kết nối với máy chủqua mạng LAN. +Hệ điều hành Window Xp hoặc Window 7, .NET Framework 3.5.

Cơsởvật chất phục vụhệthống tối thiểu gồm:

- 03 máy chủmạnh (4GB RAM, ổcứng > 120G, tốc độ2.5GHZ trởlên). 3 máy chủ

này có kết nối với mạng Internet (khuyến cáo đường Leased line > 8MB), có địa chỉ

IP tĩnh. Trên máy chủcài các phần mềm:

+ Hệ điều hành Window Server 2003 SP2.

+ Hệquản trịcơsởdữliệu SQL Server 2005 bản Express.

+Net framework 3.5.

- 01 mạng LAN kết nối tới tất cảcác đơn vịsửdụng trong trường.

- Các máy trạm tại các đơn vịsửdụng:

+Cấu hình 1GB RAM trởlên, ổcứng rỗi trên 20GB, tốc độ> 2.5 GHZ).

+Các máy trạm kết nối với máy chủqua mạng LAN.

+Hệ điều hành Window Xp hoặc Window 7, .NET Framework 3.5.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY