Dự án Cải thiện hoạt động của hệ thống thú y hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn

Mục lục Lời nói đầu I Sự cần thiết của việccải thiện hoạtđộng của hệ thống thú y Cao Bằng và Bắc Kạn 6 II Kết quả cải thiện hoạt động hệthống thú y hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn 7 2.1. Nâng cao năng lực các cơ quan thú y tại Cao Bằng và Bắc Kạn 7 2.1.1 Xây dựng đội ngũ giảng viên của Chi cục 8 2.1.2 Xây dựng công cụ đánh giá hoạtđộng đào tạo chuyên môn thú y 102.1.3 Hỗ trợ tủ sách chuyên môn cho Chi cục, trạm và thôn bản 112.2 Xây dựng đội ngũ thú y viên thôn bản 112.2.1 Lý do tiến hành hoạt động đào tạo thú y viên thôn bản 112.2.2 Mục đích 122.2.3 Các bước tiến hành đào tạo thú y viên thôn bản 122.2.4 Kết quả đào tạo thú y viên thôn bản tại Cao Bằng và Bắc Kạn 162.2.5 Một số bài học kinh nghiệm 172.2.6 Một số điểm cần cải thiện trong công tác đào tạo thú y viên 182.3 Xây dựng các tủ thuốc thú y thôn bản 192.3.1 Lý do xây dựng tủ thuốc thú y 192.3.2 Mục đích 202.3.3. Các bước xây dựng tủ thuốc thú y thôn bản 212.3.4 Kết quả xây dựng tủ thuốc thú y tại Cao Bằng và Bắc Kạn 212.3.5 Bài học kinh nghiệm 222.4 Xây dựng thôn an toàn dịch bệnhư một mô hình mới của dự án 222.4.1 Mục đích xây dựng thôn an toàn dịch bệnh 222.4.2 Các bước xây dựng thôn an toàn dịch 232.4.3 Nội dung của qui ước 242.4.4 Kết quả xây dựng thônan toàn dịch bệnh 252.4.5 Một số điểm lưu ý trong quá trình xây dựng thôn an toàn dịch bệnh 252.5 Xây dựng màng lưới thú y và bổ túc kiến thức cho thú y viên 262.5.1 Lý do xây dựng màng lưới người hành nghề thú y 262.5.2 Mục đích xây dựng màng lứới thú y 262.5.3 Nhiệm vụ và kết quả đạt được 262.5.4 Hướng duy trì và bài học kinh nghiệm 28III Phần phụ lục 30IV Phần dùng tham khảo 41

Mục lục

Lời nói đầu

I Sự cần thiết của việccải thiện hoạtđộng của hệ thống thú y Cao Bằng và Bắc Kạn 6

II Kết quả cải thiện hoạt động hệthống thú y hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn 7

2.1. Nâng cao năng lực các cơ quan thú y tại Cao Bằng và Bắc Kạn 7

2.1.1 Xây dựng đội ngũ giảng viên của Chi cục 8

2.1.2 Xây dựng công cụ đánh giá hoạtđộng đào tạo chuyên môn thú y 10

2.1.3 Hỗ trợ tủ sách chuyên môn cho Chi cục, trạm và thôn bản 11

2.2 Xây dựng đội ngũ thú y viên thôn bản 11

2.2.1 Lý do tiến hành hoạt động đào tạo thú y viên thôn bản 11

2.2.2 Mục đích 12

2.2.3 Các bước tiến hành đào tạo thú y viên thôn bản 12

2.2.4 Kết quả đào tạo thú y viên thôn bản tại Cao Bằng và Bắc Kạn 16

2.2.5 Một số bài học kinh nghiệm 17

2.2.6 Một số điểm cần cải thiện trong công tác đào tạo thú y viên 18

2.3 Xây dựng các tủ thuốc thú y thôn bản 19

2.3.1 Lý do xây dựng tủ thuốc thú y 19

2.3.2 Mục đích 20

2.3.3. Các bước xây dựng tủ thuốc thú y thôn bản 21

2.3.4 Kết quả xây dựng tủ thuốc thú y tại Cao Bằng và Bắc Kạn 21

2.3.5 Bài học kinh nghiệm 22

2.4 Xây dựng thôn an toàn dịch bệnhư một mô hình mới của dự án 22

2.4.1 Mục đích xây dựng thôn an toàn dịch bệnh 22

2.4.2 Các bước xây dựng thôn an toàn dịch 23

2.4.3 Nội dung của qui ước 24

2.4.4 Kết quả xây dựng thônan toàn dịch bệnh 25

2.4.5 Một số điểm lưu ý trong quá trình xây dựng thôn an toàn dịch bệnh 25

2.5 Xây dựng màng lưới thú y và bổ túc kiến thức cho thú y viên 26

2.5.1 Lý do xây dựng màng lưới người hành nghề thú y 26

2.5.2 Mục đích xây dựng màng lứới thú y 26

2.5.3 Nhiệm vụ và kết quả đạt được 26

2.5.4 Hướng duy trì và bài học kinh nghiệm 28

III Phần phụ lục 30

IV Phần dùng tham khảo 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY