"Đó là lỗi của tôi!" - Một bài học cho lãnh đạo

Một lời xin lỗi trước công chúng nên vì mục đích của chính cá nhân, vì cơ quan, vì quan hệ giữa các nhóm, hoặc vì lý do đạo đức. Người ta cho rằng, nếu như việc xúc phạm/ hoặc làm mếch lòng ai là thuộc về vấn đề cơ quan, chứ không phải là của cá nhân, thì lãnh đạo hàng đầu (chẳng hạn như giám đốc điều hành) không nhất thiết là người nhân vật tốt nhất để đưa ra lời xin lỗi. Đôi khi, cơ quan sẽ được lợi hơn nếu như một người nào đó bước xuống khỏi nấc thang của tổ chức để thừa nhận lỗi sai và bày tỏ sự hối hận. Nói một cách khác, các lãnh đạo của các nhóm và tổ chức nên cân nhắc tới việc xin lỗi trước công chúng chỉ với điều kiện là khi một quyền lợi then chốt đang bị đe dọa, khi và chỉ khi họ là những người duy nhất có thể làm những việc cần phải làm.

Một lời xin lỗi trước công chúng nên vì mục đích của chính cá nhân, vì

cơ quan, vì quan hệ giữa các nhóm, hoặc vì lý do đạo đức. Người ta cho

rằng, nếu như việc xúc phạm/ hoặc làm mếch lòng ai là thuộc về vấn đề

cơ quan, chứ không phải là của cá nhân, thì lãnh đạo hàng đầu (chẳng

hạn như giám đốc điều hành) không nhất thiết là người nhân vật tốt nhất

để đưa ra lời xin lỗi. Đôi khi, cơ quan sẽ được lợi hơn nếu như một

người nào đó bước xuống khỏi nấc thang của tổ chức để thừa nhận lỗi

sai và bày tỏ sự hối hận. Nói một cách khác, các lãnh đạo của các nhóm

và tổ chức nên cân nhắc tới việc xin lỗi trước công chúng chỉ với điều

kiện là khi một quyền lợi then chốt đang bị đe dọa, khi và chỉ khi họ là

những người duy nhất có thể làm những việc cần phải làm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY