Đồ án Xử lý khí tại giàn nén khí trung tâm

PHỤ LỤC   BÀI 1:TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP KHÍ Ở VIỆT NAMBÀI 2:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM1) Vị trí và chức năng2) Cấu tạo giàn NKTT3) Giàn NKTT nối kết với càc giàn hiện có bởi các đường ống sau : 4) khí sau khi xử lý 5) Khí đầu vào giàn NKTT BÀI 3 :CÁC KHÁI NIỆM VỀ KHÍ1) Khí thiên nhiên2) Khí đồng hành 3) CondensateBÀI 4: BÌNH TÁCHA. CÁC LỌAI BÌNH TÁCH1) Bình tách đứnga/Cấu tạo b/Nguyên lý làm việc2) Bình tách nganga/Cấu tạo b/Nguyên lý làm việc3) Bình tách cầu a/Cấu tạo b/Nguyên lý làm việcB. NGUYÊN LÝ TÁCH1) Tách bằng trọng lực 2) Tách nhờ ly tâm 3) Tách nhờ va đậpC. CHỌN VÀ TÍNH TOÁN BÌNH TÁCH1) Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tách của bình tách 2) Cách chọn bình tách BÀI 5 : CÔNG NGHỆ KHỬ NƯỚC RA KHỔI KHÍA. GIÀN CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM1) Qui trình xử lý cao áp2) Qui trình xử lý thấp ápB. CÔNG NGHỆ KHỬ NƯỚCI. Cộng nghệ khử nước bằng chất hấp thụ v KHỬ NƯỚC KHỎI KHÍ BẰNG CHẤT HẤP THỤ TEG1) Cấu sơ đồ tạo của công nghệ2) Sơ đồ công nghệ 3) Qui trinh công nghệv KHỬ NƯỚC KHỎI KHÍ BẰNG GLYCOL1) Sơ đồ công nghệ xử lý2) Qui trình công nghệII. Công nghệ khử nước bằng chất hấp phụ1) Cấu tạo của sơ đồ công nghệ 2) Quy trình công nghệ C. HỆ THỐNG THU GOM VÀ BƠM CONDENSATE TRẮNG1) Nơi hình thành condensate trắng 2) Cấu tạo của sơ đồ công nghệ 3) Sơ đồ công nghệ4) Thuyết trình công nghệ

PHỤ LỤC

BÀI 1:TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP KHÍ Ở VIỆT NAM

BÀI 2:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM

1) Vị trí và chức năng

2) Cấu tạo giàn NKTT

3) Giàn NKTT nối kết với càc giàn hiện có bởi các đường ống sau :

4) khí sau khi xử lý

5) Khí đầu vào giàn NKTT

BÀI 3 :CÁC KHÁI NIỆM VỀ KHÍ

1) Khí thiên nhiên

2) Khí đồng hành

3) Condensate

BÀI 4: BÌNH TÁCH

A. CÁC LỌAI BÌNH TÁCH

1) Bình tách đứng

a/Cấu tạo

b/Nguyên lý làm việc

2) Bình tách ngang

a/Cấu tạo

b/Nguyên lý làm việc

3) Bình tách cầu

a/Cấu tạo

b/Nguyên lý làm việc

B. NGUYÊN LÝ TÁCH

1) Tách bằng trọng lực

2) Tách nhờ ly tâm

3) Tách nhờ va đập

C. CHỌN VÀ TÍNH TOÁN BÌNH TÁCH

1) Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tách của bình tách

2) Cách chọn bình tách

BÀI 5 : CÔNG NGHỆ KHỬ NƯỚC RA KHỔI KHÍ

A. GIÀN CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM

1) Qui trình xử lý cao áp

2) Qui trình xử lý thấp áp

B. CÔNG NGHỆ KHỬ NƯỚC

I. Cộng nghệ khử nước bằng chất hấp thụ

v KHỬ NƯỚC KHỎI KHÍ BẰNG CHẤT HẤP THỤ TEG

1) Cấu sơ đồ tạo của công nghệ

2) Sơ đồ công nghệ

3) Qui trinh công nghệ

v KHỬ NƯỚC KHỎI KHÍ BẰNG GLYCOL

1) Sơ đồ công nghệ xử lý

2) Qui trình công nghệ

II. Công nghệ khử nước bằng chất hấp phụ

1) Cấu tạo của sơ đồ công nghệ

2) Quy trình công nghệ

C. HỆ THỐNG THU GOM VÀ BƠM CONDENSATE TRẮNG

1) Nơi hình thành condensate trắng

2) Cấu tạo của sơ đồ công nghệ

3) Sơ đồ công nghệ

4) Thuyết trình công nghệ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY