Đồ án Ứng dụng mô hình mike 11 để xác định mực nước và lưu lượng lũ thiết kế cho các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hải Dương

MỤC LỤCMỞ ĐẦU .81.Đặt vấn đề .82.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .113.Phương pháp tiếp cận .134.Những nội dung chính của đồ án 135.Bố cục của đồ án .13CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐOẠN SÔNG NGHIÊN CỨU .14I.Điều kiện tự nhiên lưu vực sông Thái Bình . .141.1Đặc điểm vị trí địa lý, địa mạo thổ nhưỡng .141.1.1.Vị trí địa lý . .141.1.2.Điều kiện địa hình địa mạo . .14II.Đặc điểm địa hình , địa chất và dân sinh khu vực nghiên cứu . .162.1.Đặc điểm địa hình . .162.2.Đặc điểm địa chất . 172.2.1.Bờ tả .172.2.2.Bờ hữu . .182.3.Tình hình dân sinh, kinh tế , xã hội .192.3.1.Xã hội . 202.3.2.Kinh tế .202.3.2.1 Về công nghiệp .212.3.2.2 Về nông nghiệp .212.3.3.3 Về giao thông vận tải . .21III.Đặc điểm khí tượng , khí hậu . .223.3.1Chế độ khí hậu chung . .223.3.2.Đặc điểm khí tượng . .22IV.Đặc trưng thuỷ văn 244.1.Đặc điểm dòng chảy . 244.2.Mạng lưới trạm thuỷ văn và tình hình tài liệu đo đạc .254.2.1.Mạng lưới trạm thuỷ văn . .264.2.2.Tình hình tài liệu đo đạc . .274.3.Đặc điểm thuỷ văn .294.3.1.Đặc điểm sông ngòi .294.3.2.Dòng chảy năm . . .304.3.3.Dòng chảy kiệt .324.3.4.Diễn biến thiên tai và thảm hoạ .324.3.5.Đặc điểm chế độ bùn cát .34CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THUỶ LỰC HỆ THỐNG SÔNG . 352.1.Giới thiệu tổng quan về các mô hình . .352.2.Mô hình Mike 11 . .382.2.1. Giới thiệu chung . 382.2.2.Cấu trúc của mô hình . 402.2.3.Hệ phương trình cơ bản trong mô hình Mike 11 .412.2.4.Yêu cầu về số liệu của mô hình . 462.2.5.Một số nghiên cứu trong nước .48CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TÍNH TOÁN MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG LÚ THIẾT KẾ .493.1.Số liệu và bộ thông số của mô hình . .493.3.1.Số liệu đầu vào .493.3.2.Thông số của mô hình .493.2.Mô phỏng mạng lưới . .503.3.Cách thiết lập mạng, mặt cắt, biên và các thông số trong mô hình Mike 11 .563.3.1.Nhập dữ liệu địa hình .573.4.Lựa chọn trận lũ tính toán 653.5.Hiệu chỉnh, xác định bộ thông số của mô hình Mike 11 .653.6.Kiểm định mô hình .723.7.Xác định lũ thiết kế .74CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . .1104.1.Kết luận .1104.2.Kiến nghị . .111 TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC TÍNH TOÁN

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .8

1.Đặt vấn đề .8

2.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .11

3.Phương pháp tiếp cận .13

4.Những nội dung chính của đồ án 13

5.Bố cục của đồ án .13

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐOẠN SÔNG NGHIÊN CỨU .14

I.Điều kiện tự nhiên lưu vực sông Thái Bình . .14

1.1Đặc điểm vị trí địa lý, địa mạo thổ nhưỡng .14

1.1.1.Vị trí địa lý . .14

1.1.2.Điều kiện địa hình địa mạo . .14

II.Đặc điểm địa hình , địa chất và dân sinh khu vực nghiên cứu . .16

2.1.Đặc điểm địa hình . .16

2.2.Đặc điểm địa chất . 17

2.2.1.Bờ tả .17

2.2.2.Bờ hữu . .18

2.3.Tình hình dân sinh, kinh tế , xã hội .19

2.3.1.Xã hội . 20

2.3.2.Kinh tế .20

2.3.2.1 Về công nghiệp .21

2.3.2.2 Về nông nghiệp .21

2.3.3.3 Về giao thông vận tải . .21

III.Đặc điểm khí tượng , khí hậu . .22

3.3.1Chế độ khí hậu chung . .22

3.3.2.Đặc điểm khí tượng . .22

IV.Đặc trưng thuỷ văn 24

4.1.Đặc điểm dòng chảy . 24

4.2.Mạng lưới trạm thuỷ văn và tình hình tài liệu đo đạc .25

4.2.1.Mạng lưới trạm thuỷ văn . .26

4.2.2.Tình hình tài liệu đo đạc . .27

4.3.Đặc điểm thuỷ văn .29

4.3.1.Đặc điểm sông ngòi .29

4.3.2.Dòng chảy năm . . .30

4.3.3.Dòng chảy kiệt .32

4.3.4.Diễn biến thiên tai và thảm hoạ .32

4.3.5.Đặc điểm chế độ bùn cát .34

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THUỶ LỰC HỆ THỐNG SÔNG . 35

2.1.Giới thiệu tổng quan về các mô hình . .35

2.2.Mô hình Mike 11 . .38

2.2.1. Giới thiệu chung . 38

2.2.2.Cấu trúc của mô hình . 40

2.2.3.Hệ phương trình cơ bản trong mô hình Mike 11 .41

2.2.4.Yêu cầu về số liệu của mô hình . 46

2.2.5.Một số nghiên cứu trong nước .48

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TÍNH TOÁN MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG LÚ THIẾT KẾ .49

3.1.Số liệu và bộ thông số của mô hình . .49

3.3.1.Số liệu đầu vào .49

3.3.2.Thông số của mô hình .49

3.2.Mô phỏng mạng lưới . .50

3.3.Cách thiết lập mạng, mặt cắt, biên và các thông số trong mô hình Mike 11 .56

3.3.1.Nhập dữ liệu địa hình .57

3.4.Lựa chọn trận lũ tính toán 65

3.5.Hiệu chỉnh, xác định bộ thông số của mô hình Mike 11 .65

3.6.Kiểm định mô hình .72

3.7.Xác định lũ thiết kế .74

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . .110

4.1.Kết luận .110

4.2.Kiến nghị . .111

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY