Đồ án Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản lý nghẽn trong mạng IP

MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ivLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ MẠNG IP 31.1 Khái niệm về mạng IP 31.2 Mô hình phân lớp TCP/IP 31.3 Cấu trúc tiêu đề IPv4 và IPv6 71.3.1 Cấu trúc tiêu đề gói tin IPv4 71.3.2 Cấu trúc tiêu đề gói tin IPv6 91.3.3 Địa chỉ IPv4 111.4 Các mức QoS end – to – end. 131.4.1 Dịch vụ nỗ lực tối đa. 131.4.2 Dịch vụ tích hợp (Intergrated Service) 141.4.3 Dịch vụ khác biệt (Differentiated Service) 15CHƯƠNG II - CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP 182.1 Khái niệm QoS 182.2 Trễ 202.3 Nghẽn 202.4 Jitter 212.5 Mất gói 22CHƯƠNG III - KIẾN TRÚC CQS 233.1 Vấn đề định tuyến trong mạng IP 233.1.1 Khái niệm về định tuyến 233.1.2 Các phương pháp định tuyến. 243.1.2.1 Định tuyến tĩnh 243.1.2.2 Định tuyến luân phiên 253.1.2.3 Định tuyến động 263.1.3 Một số giao thức định tuyến 273.1.3.1 Định tuyến vectơ khảng cách. 273.1.3.2 Định tuyến trạng thái liên kết 293.1.3.3 Định tuyến phân lớp. 313.1.3.4 Định tuyến không phân lớp. 323.1.3.5 Định tuyến trên cơ sở QoS. 333.2 Cấu trúc router 343.3 Kiến trúc CQS 37CHƯƠNG IV - ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC CQS CHO QUẢN LÝ NGHẼN TRONG MẠNG IP 414.1 Tại sao phải quản lý nghẽn. 414.2 Các chiến lược quản lý nghẽn sử dụng kiến trúc CQS. 424.2.1 Các chiến lược quản lý nghẽn sử dụng hàng đợi 424.2.1.1 Chiến lược hàng đợi FIFO 424.2.1.2 Chiến lược hàng đợi cân bằng trọng số (WFQ) 424.2.1.3 Chiến lược hàng đợi khách hàng (CQ) 584.2.1.4 Chiến lược hàng đợi ưu tiên (PQ) 614.2.1.5 So sánh các chiến lược sử dụng hàng đợi 634.2.2 Các chiến lược tránh nghẽn. 644.2.2.1 Random Early Detection 654.2.2.2 Weighted Random Early Detection 674.2.2.3 Random Early Detection vào/ra 684.2.2.4 Adaptive Random Early Detection 694.2.2.5 Flow Random Early Detection 70KẾT LUẬN 72TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT iv

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ MẠNG IP 3

1.1 Khái niệm về mạng IP 3

1.2 Mô hình phân lớp TCP/IP 3

1.3 Cấu trúc tiêu đề IPv4 và IPv6 7

1.3.1 Cấu trúc tiêu đề gói tin IPv4 7

1.3.2 Cấu trúc tiêu đề gói tin IPv6 9

1.3.3 Địa chỉ IPv4 11

1.4 Các mức QoS end – to – end. 13

1.4.1 Dịch vụ nỗ lực tối đa. 13

1.4.2 Dịch vụ tích hợp (Intergrated Service) 14

1.4.3 Dịch vụ khác biệt (Differentiated Service) 15

CHƯƠNG II - CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP 18

2.1 Khái niệm QoS 18

2.2 Trễ 20

2.3 Nghẽn 20

2.4 Jitter 21

2.5 Mất gói 22

CHƯƠNG III - KIẾN TRÚC CQS 23

3.1 Vấn đề định tuyến trong mạng IP 23

3.1.1 Khái niệm về định tuyến 23

3.1.2 Các phương pháp định tuyến. 24

3.1.2.1 Định tuyến tĩnh 24

3.1.2.2 Định tuyến luân phiên 25

3.1.2.3 Định tuyến động 26

3.1.3 Một số giao thức định tuyến 27

3.1.3.1 Định tuyến vectơ khảng cách. 27

3.1.3.2 Định tuyến trạng thái liên kết 29

3.1.3.3 Định tuyến phân lớp. 31

3.1.3.4 Định tuyến không phân lớp. 32

3.1.3.5 Định tuyến trên cơ sở QoS. 33

3.2 Cấu trúc router 34

3.3 Kiến trúc CQS 37

CHƯƠNG IV - ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC CQS CHO QUẢN LÝ NGHẼN TRONG MẠNG IP 41

4.1 Tại sao phải quản lý nghẽn. 41

4.2 Các chiến lược quản lý nghẽn sử dụng kiến trúc CQS. 42

4.2.1 Các chiến lược quản lý nghẽn sử dụng hàng đợi 42

4.2.1.1 Chiến lược hàng đợi FIFO 42

4.2.1.2 Chiến lược hàng đợi cân bằng trọng số (WFQ) 42

4.2.1.3 Chiến lược hàng đợi khách hàng (CQ) 58

4.2.1.4 Chiến lược hàng đợi ưu tiên (PQ) 61

4.2.1.5 So sánh các chiến lược sử dụng hàng đợi 63

4.2.2 Các chiến lược tránh nghẽn. 64

4.2.2.1 Random Early Detection 65

4.2.2.2 Weighted Random Early Detection 67

4.2.2.3 Random Early Detection vào/ra 68

4.2.2.4 Adaptive Random Early Detection 69

4.2.2.5 Flow Random Early Detection 70

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY