Đồ án Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở Viêt Nam

Mục lục MụC LụCTHUậT NGữ VIếT TắTDANH MụC HìNH Và BảNGLờI Mở ĐầUCHƯƠNG ITổNG QUAN Về MạNG THế Hệ SAU1.1.Cơ sở hình thành tiêu chuẩn NGN1.2 Mô hình NGN và giải pháp mạng của một số h•ng cung cấp thiết bị viễn thông và các tổ chức quốc tế1.2.1Mô hình của ALCATEL1.2.2Mô hình của ERICSSON1.2.3 Mô hìng của SIEMENS1.2.4Mô hình của ITU1.2.5Một số hướng nghiên cứu của IETF1.2.6 Mô hình của MSF1.2.7 Mô hình của ETSI1.3 .Nhận xét đánh giá chung về NGN1.3.1 Định nghĩa mạng thế hệ mới1.3.2 Các đặc điểm của mạng NGN1.3.3 Các ưu điểm của mang NGN so với mạng viễn thông PSTN/ISDN1.4 Nguyên tắc tổ chức và cáu trúc mạng NGN1.4.1 Nguyên tắc tổ chức mạng NGN1.4.2 Cấu trúc mạng NGN 1.5 Các công nghệ được áp dụng cho mạng thế hệ sau1.5.1 Các công nghệ áp dụng cho mạng chuyển tải.1.5.2 Các công nghệ áp dụng cho lớp mạng truy nhậpCHƯƠNG IINGHIÊN CứU CHUYểN ĐổI MạNG VIễN THÔNG VNPT SANG MạNG NGN2.1 Mạng Viễn thông VNPT hiện tại 2.1.1 Mạng điện thoại công cộng PSTN2.1.2Mạng thông tin di động2.1.3 Mạng điện thoại VoIP2.1.4 Thoại Internet2.1.5 Mạng số liệu, Internet2.2 Khả năng cung cáp dịch vụ vủa VNPT2.2.1 Ccá laọi dịch vụ thoại, fax thông thường2.2.2 Truy cập PSTN VNN2.2.3 Thông tin di động 2.2.4 VoIP2.2.5 Phát triển các dịch vụ mới 2.3 Nghiên cứu chuyển đổi mạng Viễn thông VNPT sang mạng NGN2.3.1.Định hướng mục tiêu xây dụng mạng NGN tại Viêt Nam2.3.2 Cấu trúc mạng mục tiêu 2.3.3. Tổ chức kết nối với mạng hiên thời2.3.3.1.Kết nối với mạng PSTN2.3.3.2. Kết nối với mạng INTERNET2.4 Nâng cấp mạng Viễn thông VNPT lên mạng NGN2.4.1 Các yêu cầu và nguyên tắc tổ chức mạng NGN2.4.2 Quá trình chuyển đổi sang mạng NGN2. 5. Các bước tiến hành2. 5.1 Giai đoạn I (2004 - 2006)2.5.2 Giai đoạn II ( Sau năm 2007 - 2008)CHƯƠNG IIIMạNG THÔNG MINH Và CáC DịCH Vụ CủA MạNG THÔNG MINH ĐANG ĐƯƠC TRIểN KHAI TạI VNPT3.1 Cấu trúc mạng thông minh trên nền Mạng NGN của VNPT.3.1.1 Giới thiệu về mạng thông minh3.1.2 Khái niệm mạng thông minh.3.1.3 Bốn mô hình cơ bản mạng IN3.1.4Các phần tử chức năng dịch vụ IN3.2 Các dịch vụ thông minh3.2.1 Prepaid Card Service (PPCS)3.2.2 Freephone3.2.3 Automatic Service Selection 3.2.4 Call Waiting Internet (CWI)3.2.5 Webdial Page 3.2.6 Freecall Button KếT LUậNTàI LIệU THAM KHảO

Mục lục

MụC LụC

THUậT NGữ VIếT TắT

DANH MụC HìNH Và BảNG

LờI Mở ĐầU

CHƯƠNG I

TổNG QUAN Về MạNG THế Hệ SAU

1.1.Cơ sở hình thành tiêu chuẩn NGN

1.2 Mô hình NGN và giải pháp mạng của một số h•ng cung cấp thiết bị viễn thông và các tổ chức quốc tế

1.2.1Mô hình của ALCATEL

1.2.2Mô hình của ERICSSON

1.2.3 Mô hìng của SIEMENS

1.2.4Mô hình của ITU

1.2.5Một số hướng nghiên cứu của IETF

1.2.6 Mô hình của MSF

1.2.7 Mô hình của ETSI

1.3 .Nhận xét đánh giá chung về NGN

1.3.1 Định nghĩa mạng thế hệ mới

1.3.2 Các đặc điểm của mạng NGN

1.3.3 Các ưu điểm của mang NGN so với mạng viễn thông PSTN/ISDN

1.4 Nguyên tắc tổ chức và cáu trúc mạng NGN

1.4.1 Nguyên tắc tổ chức mạng NGN

1.4.2 Cấu trúc mạng NGN

1.5 Các công nghệ được áp dụng cho mạng thế hệ sau

1.5.1 Các công nghệ áp dụng cho mạng chuyển tải.

1.5.2 Các công nghệ áp dụng cho lớp mạng truy nhập

CHƯƠNG II

NGHIÊN CứU CHUYểN ĐổI MạNG VIễN THÔNG VNPT SANG MạNG NGN

2.1 Mạng Viễn thông VNPT hiện tại

2.1.1 Mạng điện thoại công cộng PSTN

2.1.2Mạng thông tin di động

2.1.3 Mạng điện thoại VoIP

2.1.4 Thoại Internet

2.1.5 Mạng số liệu, Internet

2.2 Khả năng cung cáp dịch vụ vủa VNPT

2.2.1 Ccá laọi dịch vụ thoại, fax thông thường

2.2.2 Truy cập PSTN VNN

2.2.3 Thông tin di động

2.2.4 VoIP

2.2.5 Phát triển các dịch vụ mới

2.3 Nghiên cứu chuyển đổi mạng Viễn thông VNPT sang mạng NGN

2.3.1.Định hướng mục tiêu xây dụng mạng NGN tại Viêt Nam

2.3.2 Cấu trúc mạng mục tiêu

2.3.3. Tổ chức kết nối với mạng hiên thời

2.3.3.1.Kết nối với mạng PSTN

2.3.3.2. Kết nối với mạng INTERNET

2.4 Nâng cấp mạng Viễn thông VNPT lên mạng NGN

2.4.1 Các yêu cầu và nguyên tắc tổ chức mạng NGN

2.4.2 Quá trình chuyển đổi sang mạng NGN

2. 5. Các bước tiến hành

2. 5.1 Giai đoạn I (2004 - 2006)

2.5.2 Giai đoạn II ( Sau năm 2007 - 2008)

CHƯƠNG III

MạNG THÔNG MINH Và CáC DịCH Vụ CủA MạNG THÔNG MINH ĐANG ĐƯƠC TRIểN KHAI TạI VNPT

3.1 Cấu trúc mạng thông minh trên nền Mạng NGN của VNPT.

3.1.1 Giới thiệu về mạng thông minh

3.1.2 Khái niệm mạng thông minh.

3.1.3 Bốn mô hình cơ bản mạng IN

3.1.4Các phần tử chức năng dịch vụ IN

3.2 Các dịch vụ thông minh

3.2.1 Prepaid Card Service (PPCS)

3.2.2 Freephone

3.2.3 Automatic Service Selection

3.2.4 Call Waiting Internet (CWI)

3.2.5 Webdial Page

3.2.6 Freecall Button

KếT LUậN

TàI LIệU THAM KHảO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY