Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác

PHẦN MỞ ĐẦU 4

PHẦN TỔNG QUAN 7

I. CƠ SỞ HOÁ HỌC CỦA QUÁ TRÌNH 7

1.1 Các phản ứng xảy ra trong quá trình 7

1.2 Cơ chế phản ứng Reforming xúc tác 18

1.3 Nhiệt động học phản ứng và điều kiện phản ứng 21

II. NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 25

2.1 Nguyên liệu 25

2.2 Hydro hóa làm sạch nguyên liệu 29

2.3 Sản phẩm của quá trình Reforming xúc tác 32

III. XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC TÁC 36

3.1 lịch sử phát triển 36

3.2 vai trò của xúc tác hai chức năng. 37

3.3 Tính chất của chất xúc tác 40

3.4. những nguyên nhân làm giảm hoạt tính . 42

3.5. tái sinh xúc tác 45

3. 5.1 Sự thay đổi các chất xúc tác trong quá trình làm việc 45

3.5.2 Các phương pháp tái sinh chất xúc tác 45

3.5.3 Tuổi thọ xúc tác và giới thiệu một số chất xúc tác 47

IV. CÔNG NGHỆ REFORMING XÚC TÁC 49

4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 49

4.2 Giới thiệu một số sơ đồ công nghệ 52

4.3 thiết kế phân xưởng.67

Các thiết bị chính của quá trình 68

PHẦN TÍNH TOÁN 71

PHẦN TÍNH TOÁN KINH TẾ 101

PHẦN XÂY DỰNG 106

I. CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 106

II. CÁC NGUYÊN TẮC KHI THIẾT KẾ XÂY DỰNG 108

III.BỐ TRÍ MẶT BẰNG XÂY DỰNG 109

PHẦN AN TOÀN 112

I. KHÁI QUÁT 112

1.1 Nguyên nhân kỹ thuật 112

1.2 Nguyên nhân do tổ chức 112

1.3 nguyên nhân do vệ sinh. 112

II. NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 113

2.1 Phòng chống cháy 113

2.2 Ngăn ngừa khả năng suất hiện những nguồn gây cháy 113

2.3 Ngăn ngừa khả năng suất hiện những nguồn cháy 114

III. NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHÁY NỔ . 115

PHẦN KẾT LUẬN 117

TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY