Đồ án Tổng quan về hệ thống WDM

MỤC LỤCMỤC LỤC ICHƯƠNG I 3TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG WDM 31.1 Giới thiệu chung 31.1.1 Khái quát về WDM 31.1.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống tách/ghép kênh quang 41.1.3 Đặc điểm của hệ thống WDM 61.1.3.1 Tận dụng tài nguyên 61.1.3.2 Đồng thời truyền dẫn nhiều tín hiệu 61.1.3.3 Nhiều ứng dụng 71.1.3.4 Giảm yêu cầu siêu cao tốc đối với linh kiện 71.1.3.5 Kênh truyền dẫn IP 71.2 Một số tham số kỹ thuật trong hệ thống WDM 71.2.1 Suy hao xen 71.2.2 Suy hao xuyên kênh 81.2.3 Độ rộng kênh và khoảng cách kênh 91.2.4 Số lượng kênh 101.3 Ứng dụng WDM 11CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG WDM 14Giới thiệu chung 142.1 Bộ phát quang 142.1.1 Yêu cầu đối với nguồn quang trong WDM 152.1.2 Nguyên lí Bragg 162.1.3 LASER hồi tiếp phân bố (DFB) 172.1.4 LASER phân bố phản xạ Bragg (DBR) 182.2 Bộ tách quang và bộ ghép quang 192.2.1 Bộ lọc Mach-Zender 192.2.1.1 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của bộ lọc Mach-Zender 192.2.1.2 Một số đặc tính của bộ lọc quang Mach-Zender 212.2.1.3 Bộ lọc quang khả chỉnh 262.2.2Bộ lọc Fabry-Perot 282.2.2.1 Mở đầu 282.2.2.2 Một số tham số của bộ lọc Fabry-Perot 292.2.2.3 Bộ lọc Fabry-Perot khả chỉnh 322.2.2.4 Mắc nối tầng các bộ lọc Fabry-Perot 352.2.3 Bộ tách kênh trong miền không gian 372.2.3.1 Dùng lăng kính làm phần tử tán sắc góc 372.2.3.2 Cách tử nhiễu xạ 382.2.3.3 Cách tử phản xạ Bragg 44a. Cách tử phản xạ Bragg sợi 44b) Các ứng dụng của bộ lọc phản xạ Bragg 462.3.3.4 Bộ lọc quang âm phản xạ Bragg 472.3 Bộ khuếch đại quang 482.3.1 Sự cần thiết sử dụng các bộ khuếch đại quang 482.3.2 Bộ khuếch đại quang sợi EDFA 492.4 Bộ thu quang 522.5 Sợi quang 52CHƯƠNG III 54MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ THEN CHỐT 543.1 Ổn định bước sóng của nguồn quang 543.2 Ảnh hưởng của tán sắc sợi quang đối với truyền dẫn 553.2.1 Phương pháp bù tán sắc bằng điều chế tự dịch pha(SPM) 563.2.3 Phương pháp bù tán sắc PDC 583.2.4 Phương pháp bù tán sắc bằng Pre-chirp (dịch tần trước) 593.3 Ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến đến truyền dẫn 593.3.1 Các hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống WDM 603.3.2 Giải pháp khắc phục hiệu ứng phi tuyến của sợi quang 633.4 Độ bằng phẳng của tăng ích bộ khuyếch đại quang sợi 643.5 Tích luỹ tạp âm khi dùng bộ khuyếch đại quang EDFA nhiều tầng 64CHƯƠNG IV 65ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG WDM 654.1 ứng dụng wdm trong mạng truyền dẫn 654.1.1 Tuyến truyền dẫn điểm - điểm dung lượng cao 654.1.2 Mạng quảng bá 684.2 Ứng dụng của WDM trong mạng đa truy nhập 714.2.1 Mở đầu 714.2.2 Mạng WDMA đơn chặng 734.2.3 Mạng WDMA đa chặng 754.3 Ứng dụng của WDM trong mạng chuyển mạch quang 78

MỤC LỤC

MỤC LỤC I

CHƯƠNG I 3

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG WDM 3

1.1 Giới thiệu chung 3

1.1.1 Khái quát về WDM 3

1.1.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống tách/ghép kênh quang 4

1.1.3 Đặc điểm của hệ thống WDM 6

1.1.3.1 Tận dụng tài nguyên 6

1.1.3.2 Đồng thời truyền dẫn nhiều tín hiệu 6

1.1.3.3 Nhiều ứng dụng 7

1.1.3.4 Giảm yêu cầu siêu cao tốc đối với linh kiện 7

1.1.3.5 Kênh truyền dẫn IP 7

1.2 Một số tham số kỹ thuật trong hệ thống WDM 7

1.2.1 Suy hao xen 7

1.2.2 Suy hao xuyên kênh 8

1.2.3 Độ rộng kênh và khoảng cách kênh 9

1.2.4 Số lượng kênh 10

1.3 Ứng dụng WDM 11

CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG WDM 14

Giới thiệu chung 14

2.1 Bộ phát quang 14

2.1.1 Yêu cầu đối với nguồn quang trong WDM 15

2.1.2 Nguyên lí Bragg 16

2.1.3 LASER hồi tiếp phân bố (DFB) 17

2.1.4 LASER phân bố phản xạ Bragg (DBR) 18

2.2 Bộ tách quang và bộ ghép quang 19

2.2.1 Bộ lọc Mach-Zender 19

2.2.1.1 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của bộ lọc Mach-Zender 19

2.2.1.2 Một số đặc tính của bộ lọc quang Mach-Zender 21

2.2.1.3 Bộ lọc quang khả chỉnh 26

2.2.2Bộ lọc Fabry-Perot 28

2.2.2.1 Mở đầu 28

2.2.2.2 Một số tham số của bộ lọc Fabry-Perot 29

2.2.2.3 Bộ lọc Fabry-Perot khả chỉnh 32

2.2.2.4 Mắc nối tầng các bộ lọc Fabry-Perot 35

2.2.3 Bộ tách kênh trong miền không gian 37

2.2.3.1 Dùng lăng kính làm phần tử tán sắc góc 37

2.2.3.2 Cách tử nhiễu xạ 38

2.2.3.3 Cách tử phản xạ Bragg 44

a. Cách tử phản xạ Bragg sợi 44

b) Các ứng dụng của bộ lọc phản xạ Bragg 46

2.3.3.4 Bộ lọc quang âm phản xạ Bragg 47

2.3 Bộ khuếch đại quang 48

2.3.1 Sự cần thiết sử dụng các bộ khuếch đại quang 48

2.3.2 Bộ khuếch đại quang sợi EDFA 49

2.4 Bộ thu quang 52

2.5 Sợi quang 52

CHƯƠNG III 54

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ THEN CHỐT 54

3.1 Ổn định bước sóng của nguồn quang 54

3.2 Ảnh hưởng của tán sắc sợi quang đối với truyền dẫn 55

3.2.1 Phương pháp bù tán sắc bằng điều chế tự dịch pha(SPM) 56

3.2.3 Phương pháp bù tán sắc PDC 58

3.2.4 Phương pháp bù tán sắc bằng Pre-chirp (dịch tần trước) 59

3.3 Ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến đến truyền dẫn 59

3.3.1 Các hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống WDM 60

3.3.2 Giải pháp khắc phục hiệu ứng phi tuyến của sợi quang 63

3.4 Độ bằng phẳng của tăng ích bộ khuyếch đại quang sợi 64

3.5 Tích luỹ tạp âm khi dùng bộ khuyếch đại quang EDFA nhiều tầng 64

CHƯƠNG IV 65

ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG WDM 65

4.1 ứng dụng wdm trong mạng truyền dẫn 65

4.1.1 Tuyến truyền dẫn điểm - điểm dung lượng cao 65

4.1.2 Mạng quảng bá 68

4.2 Ứng dụng của WDM trong mạng đa truy nhập 71

4.2.1 Mở đầu 71

4.2.2 Mạng WDMA đơn chặng 73

4.2.3 Mạng WDMA đa chặng 75

4.3 Ứng dụng của WDM trong mạng chuyển mạch quang 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY