Đồ án Tính toán thiết kế, thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống BK1-BK5

MỤC LỤCSỐLIỆU DẦU BÀI. 5 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀMỎBẠCH HỔ. 5 I.GIỚI THIỆU CHUNG. 5 1.Tình hình khai thác dầu khí hiện nay. 5 2.Các loại đường ống. 5 2.1 Theo vùng sửdụng. 6 2.2 Theo vịtrí lắp đặt. 6 2.3 Theo cấu tạo. 6 2.4 Theo chất vận chuyển. 6 3.Cấu tạo đường ống. 6 3.1 Cấu tạo ống ngầm. 6 3.2 Cấu tạo ống đứng. 7 II.TỔNG QUAN VỀMỎBẠCH HỔ. . 7 1.Công nghệkhai dầu khí ởmỏBẠCH HỔ:. 7 1.1.Giai đoạn1: Thượng nguồn. 8 1.2. Giai đoạn 2: Trung nguồn. 8 1.3.Giai đoạn 3: Hạnguồn. 8 2. Giới thiệu các công trình khái thác dầu khí ởmỏBạch Hổ. 9 2.1. Dàn khoan cố định MSP. 10 2.2. Giàn nhẹBK. 11 2.3. Dàn công nghệtrung tâm CPT2. . 11 2.4. Hệthống trạm rót dầu không bến UBN. 12 2.5. Hệthống đường ống. 12 2.6. Giàn nén khí trung tâm CCP. 13 2.7. Trạm nén khí nhỏ(MKS). 14 III.GIỚI THIỆU TUYẾN ỐNG THIẾT KẾ. 15 CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾTUYẾN ỐNG. 16 I. SỐLIỆU ĐẦU VÀO. 16 1.Sốliệu sóng. 16 2. Sốliệu dòng chảy. 16 3. Các thông sốvề độsâu nước, biên độtriều, nước dâng, chiều dày hà bám và nhiệt độchất vận chuyển. 16 3.Địa chất công trình. 17 4.Các thông sốkhác. 17 5. Mác vật liệu. 17 6. Sốliệu vềtuyến ống. 17 7.Yêu cầu đềbài. 18 II. TÍNH TOÁN ĐỘBỀN ĐƯỜNG ỐNG CHỊU ÁP LỰC TRONG. 18 1.Công thức tính toán. 18 2. Tính toán. 21 2.2.Trong điều kiện vận hành. 24 3. Kết luận. 25 III. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐÀN HỒI ĐƯỜNG ỐNG THEO DNV 2000. 25 1. Kiểm tra mất ổn định cục bộcủa tuyến ống. 25 1.1.Hiện tượng. 25 1.2.Tính toán kiểm tra. 25 1.3.Kết luận. 28 2. Kiểm tra điều kiện mất ổn định lan truyền của tuyến ống. 28 2.1.Hiện tượng. 28 2.2.Tính toán kiểm tra. 28 2.3.Kết luận. 29 3. Kết luận. 29 IV. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VỊTRÍ CỦA ĐƯỜNG ỐNG DƯỚI DÁY BIỂN. 1. Hiện tượng. 29 2. Trình tựtính toán. 30 2.1 Lựa chọn lý thuyết sóng tính toán. 30 2.2 Tính toán các đặc trưng sóng. 31 2.4 Tính toán vận tốc sóng và dòng chảy. 33 3.1 Các thông số đầu vào. 33 3.2 Kết quảtính toán. 34 3.2.1 Khi tuyến ống hợp với hướng bắc môt góc α=1800. 34 3.2.2 Khi tuyến ống hợp với hướng bắc môt góc α=1350. 35 3.2.3 Khi tuyến ống hợp với hướng bắc môt góc α=2700. 35 4. Kết luận. . 36 V. XÁC ĐỊNH NHỊP TREO CHO PHÉP ĐỐI VỚI TUYẾN ỐNG. . 36 1. Hiện tượng. 36 2.Các bài toán tính nhịp treo cho phép. 37 2.1 Bài toán động:( Bài toán cộng hưởng dòng xoáy). 37 2.1.1.Điều kiện đểkhông xảy ra hiện tượng cộng hưởng là. 37 2.1.3.Xác định tần sốdao động riêng của ống. 39 2.1.4.Xác định nhịp treo theo bài toán cộng hưởng dòng xoáy. 39 2.1.5 Kết luận. 41 2.2. Bài toán tĩnh. 41 2.2.1.Bài toán bền do tải trọng tĩnh khi tuyến ống qua hốlõm. 41 3. Bài toán qua đỉnh lồi. 45 4.Kết luận. 45 VI. BẢO VỆCHỐNG ĂN MÒN ĐƯỜNG ỐNG. 46 1. Tổng quan vềchống ăn mòn cho tuyến ống. 46 1.1 Vai trò của chống ăn mòn trong thiết kếcông trình đường ống biển. . 46 1.2 Môi trường gây ăn mòn đường ống. 46 2. Các phương pháp chống ăn mòn cho tuyến ống. 47 2.1 Chống ăn mòn ngoài ống . 47 2.1.1 Chống ăn mòn bị động. 47 2.1.2 Chống ăn mòn bị động. 49 2.1.3 Phương pháp bảo vệkết hợp. . 49 3. Phương án chống ăn mòn cho tuyến ống dẫn nước ép vỉa BK1-BK5. 50 3.1 Chống ăn mòn trong lòng ống. 50 3.2 Chống ăn mòn ngoài ống. 50 3.2.1 Thiết kếlớp sơn phủchống ăn mòn. 50 3.2.2 Thiết kếbảo vệchống ăn mòn điện hoá. . 50 3.2.2.1 Nguyên lý chống ăn mòn điện hoá. 50 3.2.2.2. Tính toán, thiết kếhệthống anode hy sinh. . 52 3.2.2.2.1 Cơsởtính toán. 52 3.2.2.2.2 Thiết kếcác thông sốhệthống Anode. 55 3.2.2.2.3 Thiết kế, bốtrí chi tiết Anode. 57 CHƯƠNG 3 : THI CÔNG TUYẾN ỐNG. 58 I. TỔNG QUAN VỀTHI CÔNG TUYẾN ỐNG BIỂN. 58 1. Mục đích thi công đường ống biển. 58 -Lựa chọn ra phương án thi công thích hợp nhất đểvừa đảm bảo yêu cầu kỹthuật cũng nhưgiá trịkinh tế . 58 2. Các phương pháp thi công đường ống biển. 58 3. Giới thiệu các phương pháp thi công đường ống hiện đang được áp dụng. 58 3.1 Phương pháp thi công bằng xà lan thả ống( Lay – Barge Methode). . 58 3.1.1 Phân loại. 59 3.1.2 Nguyên lý hoạt động và cấu tạo. 59 3.1.3 Ưu nhược điểm của phương pháp. 59 3.1.3.1 Ưu điểm. 59 3.1.3.2 Nhược điểm. 60 3.1.4 Phạm vi áp dụng. 60 3.2 Phương pháp thi công bằng xà lan có trống cuộn( Reel – Barge Methode). 60 3.2.1 Ưu điểm. 61 3.2.2 Nhược điểm. 61 3.2.3 Phạm vi áp dụng. 62 3.3. Phương pháp thi công kéo ống. . 62 3.3.1 Thi công bằng phương pháp kéo ống trên mặt nước. 62 3.3.1.1 Ưu điểm. 62 3.3.1.2 Nhược điểm. 62 3.3.1.3 Phạm vi áp dụng. 63 3.3.2 Phương pháp kéo ống sát mặt( Below surface Tow). 63 3.3.2.2 Nhược điểm. 63 3.3.2.3 Phạm vi áp dụng. 64 3.3.3 Phương pháp thi công kéo ống sát đáy biển( off Bottom Tow). 64 3.3.3.1 Ưu điểm. 64 3.3.3.2 Nhược điểm. 64 3.3.3.3 Phạm vi áp dụng. 64 II. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG TUYẾN ỐNG DẪN NƯỚC ÉP VỈA TỪBK1 SANG BK5. 65 1. phương án thi công. 65 III. TÍNH TOÁN ĐỘBỀN ỐNG KHI THI CÔNG LẮP ĐẶT ỐNG. . 65 1. Tính toán độbền khi thi công thả ống. . 65 1.1 Mô hình tổng quát của bài toán thi công thả ống. 66 1.1.1 Đoạn cong lồi. 66 1.1.2 Đoạn cong lõm. 66 2. Tính toán độbền của tuyến ống khi thi công lắp đặt. 66 2.1 Tính toán đoạn cong lồi. 66 2.2. Tính toán đoạn cong lõm. . 68 2.2.1 Các phương pháp giải đoạn cong lõm. 68 2.2.2 Phương pháp dầm tuyến tính. 68 2.3 Kết luận. 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 72 PHỤLỤC 1 : TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VỊTRÍ TUYẾN ỐNG. 73 2. Tính toán các thông sốcủa sóngvà vậtốc sóng dòng chảy hiệu quảvà tính khối lượng yêu cầu. 74 2.1 Lựa chọn lý thuyết sóng tính toán. 74 PHỤLỤC 2 : TÍNH ỔN ĐỊNH ĐOẠN CONG LÕM. 79

MỤC LỤC

SỐLIỆU DẦU BÀI. 5

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀMỎBẠCH HỔ. 5

I.GIỚI THIỆU CHUNG. 5

1.Tình hình khai thác dầu khí hiện nay. 5

2.Các loại đường ống. 5

2.1 Theo vùng sửdụng. 6

2.2 Theo vịtrí lắp đặt. 6

2.3 Theo cấu tạo. 6

2.4 Theo chất vận chuyển. 6

3.Cấu tạo đường ống. 6

3.1 Cấu tạo ống ngầm. 6

3.2 Cấu tạo ống đứng. 7

II.TỔNG QUAN VỀMỎBẠCH HỔ. . 7

1.Công nghệkhai dầu khí ởmỏBẠCH HỔ:. 7

1.1.Giai đoạn1: Thượng nguồn. 8

1.2. Giai đoạn 2: Trung nguồn. 8

1.3.Giai đoạn 3: Hạnguồn. 8

2. Giới thiệu các công trình khái thác dầu khí ởmỏBạch Hổ. 9

2.1. Dàn khoan cố định MSP. 10

2.2. Giàn nhẹBK. 11

2.3. Dàn công nghệtrung tâm CPT2. . 11

2.4. Hệthống trạm rót dầu không bến UBN. 12

2.5. Hệthống đường ống. 12

2.6. Giàn nén khí trung tâm CCP. 13

2.7. Trạm nén khí nhỏ(MKS). 14

III.GIỚI THIỆU TUYẾN ỐNG THIẾT KẾ. 15

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾTUYẾN ỐNG. 16

I. SỐLIỆU ĐẦU VÀO. 16

1.Sốliệu sóng. 16

2. Sốliệu dòng chảy. 16

3. Các thông sốvề độsâu nước, biên độtriều, nước dâng, chiều dày hà bám và

nhiệt độchất vận chuyển. 16

3.Địa chất công trình. 17

4.Các thông sốkhác. 17

5. Mác vật liệu. 17

6. Sốliệu vềtuyến ống. 17

7.Yêu cầu đềbài. 18

II. TÍNH TOÁN ĐỘBỀN ĐƯỜNG ỐNG CHỊU ÁP LỰC TRONG. 18

1.Công thức tính toán. 18

2. Tính toán. 21

2.2.Trong điều kiện vận hành. 24

3. Kết luận. 25

III. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐÀN HỒI ĐƯỜNG ỐNG THEO DNV 2000. 25

1. Kiểm tra mất ổn định cục bộcủa tuyến ống. 25

1.1.Hiện tượng. 25

1.2.Tính toán kiểm tra. 25

1.3.Kết luận. 28

2. Kiểm tra điều kiện mất ổn định lan truyền của tuyến ống. 28

2.1.Hiện tượng. 28

2.2.Tính toán kiểm tra. 28

2.3.Kết luận. 29

3. Kết luận. 29

IV. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VỊTRÍ CỦA ĐƯỜNG ỐNG DƯỚI DÁY BIỂN. 1.

Hiện tượng. 29

2. Trình tựtính toán. 30

2.1 Lựa chọn lý thuyết sóng tính toán. 30

2.2 Tính toán các đặc trưng sóng. 31

2.4 Tính toán vận tốc sóng và dòng chảy. 33

3.1 Các thông số đầu vào. 33

3.2 Kết quảtính toán. 34

3.2.1 Khi tuyến ống hợp với hướng bắc môt góc α=1800. 34

3.2.2 Khi tuyến ống hợp với hướng bắc môt góc α=1350. 35

3.2.3 Khi tuyến ống hợp với hướng bắc môt góc α=2700. 35

4. Kết luận. . 36

V. XÁC ĐỊNH NHỊP TREO CHO PHÉP ĐỐI VỚI TUYẾN ỐNG. . 36

1. Hiện tượng. 36

2.Các bài toán tính nhịp treo cho phép. 37

2.1 Bài toán động:( Bài toán cộng hưởng dòng xoáy). 37

2.1.1.Điều kiện đểkhông xảy ra hiện tượng cộng hưởng là. 37

2.1.3.Xác định tần sốdao động riêng của ống. 39

2.1.4.Xác định nhịp treo theo bài toán cộng hưởng dòng xoáy. 39

2.1.5 Kết luận. 41

2.2. Bài toán tĩnh. 41

2.2.1.Bài toán bền do tải trọng tĩnh khi tuyến ống qua hốlõm. 41

3. Bài toán qua đỉnh lồi. 45

4.Kết luận. 45

VI. BẢO VỆCHỐNG ĂN MÒN ĐƯỜNG ỐNG. 46

1. Tổng quan vềchống ăn mòn cho tuyến ống. 46

1.1 Vai trò của chống ăn mòn trong thiết kếcông trình đường ống biển. . 46

1.2 Môi trường gây ăn mòn đường ống. 46

2. Các phương pháp chống ăn mòn cho tuyến ống. 47

2.1 Chống ăn mòn ngoài ống . 47

2.1.1 Chống ăn mòn bị động. 47

2.1.2 Chống ăn mòn bị động. 49

2.1.3 Phương pháp bảo vệkết hợp. . 49

3. Phương án chống ăn mòn cho tuyến ống dẫn nước ép vỉa BK1-BK5. 50

3.1 Chống ăn mòn trong lòng ống. 50

3.2 Chống ăn mòn ngoài ống. 50

3.2.1 Thiết kếlớp sơn phủchống ăn mòn. 50

3.2.2 Thiết kếbảo vệchống ăn mòn điện hoá. . 50

3.2.2.1 Nguyên lý chống ăn mòn điện hoá. 50

3.2.2.2. Tính toán, thiết kếhệthống anode hy sinh. . 52

3.2.2.2.1 Cơsởtính toán. 52

3.2.2.2.2 Thiết kếcác thông sốhệthống Anode. 55

3.2.2.2.3 Thiết kế, bốtrí chi tiết Anode. 57

CHƯƠNG 3 : THI CÔNG TUYẾN ỐNG. 58

I. TỔNG QUAN VỀTHI CÔNG TUYẾN ỐNG BIỂN. 58

1. Mục đích thi công đường ống biển. 58

-Lựa chọn ra phương án thi công thích hợp nhất đểvừa đảm bảo yêu cầu kỹthuật

cũng nhưgiá trịkinh tế . 58

2. Các phương pháp thi công đường ống biển. 58

3. Giới thiệu các phương pháp thi công đường ống hiện đang được áp dụng. 58

3.1 Phương pháp thi công bằng xà lan thả ống( Lay – Barge Methode). . 58

3.1.1 Phân loại. 59

3.1.2 Nguyên lý hoạt động và cấu tạo. 59

3.1.3 Ưu nhược điểm của phương pháp. 59

3.1.3.1 Ưu điểm. 59

3.1.3.2 Nhược điểm. 60

3.1.4 Phạm vi áp dụng. 60

3.2 Phương pháp thi công bằng xà lan có trống cuộn( Reel – Barge Methode). 60

3.2.1 Ưu điểm. 61

3.2.2 Nhược điểm. 61

3.2.3 Phạm vi áp dụng. 62

3.3. Phương pháp thi công kéo ống. . 62

3.3.1 Thi công bằng phương pháp kéo ống trên mặt nước. 62

3.3.1.1 Ưu điểm. 62

3.3.1.2 Nhược điểm. 62

3.3.1.3 Phạm vi áp dụng. 63

3.3.2 Phương pháp kéo ống sát mặt( Below surface Tow). 63

3.3.2.2 Nhược điểm. 63

3.3.2.3 Phạm vi áp dụng. 64

3.3.3 Phương pháp thi công kéo ống sát đáy biển( off Bottom Tow). 64

3.3.3.1 Ưu điểm. 64

3.3.3.2 Nhược điểm. 64

3.3.3.3 Phạm vi áp dụng. 64

II. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG TUYẾN ỐNG DẪN NƯỚC ÉP VỈA TỪBK1 SANG

BK5. 65

1. phương án thi công. 65

III. TÍNH TOÁN ĐỘBỀN ỐNG KHI THI CÔNG LẮP ĐẶT ỐNG. . 65

1. Tính toán độbền khi thi công thả ống. . 65

1.1 Mô hình tổng quát của bài toán thi công thả ống. 66

1.1.1 Đoạn cong lồi. 66

1.1.2 Đoạn cong lõm. 66

2. Tính toán độbền của tuyến ống khi thi công lắp đặt. 66

2.1 Tính toán đoạn cong lồi. 66

2.2. Tính toán đoạn cong lõm. . 68

2.2.1 Các phương pháp giải đoạn cong lõm. 68

2.2.2 Phương pháp dầm tuyến tính. 68

2.3 Kết luận. 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 72

PHỤLỤC 1 : TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VỊTRÍ TUYẾN ỐNG. 73

2. Tính toán các thông sốcủa sóngvà vậtốc sóng dòng chảy hiệu quảvà tính

khối lượng yêu cầu. 74

2.1 Lựa chọn lý thuyết sóng tính toán. 74

PHỤLỤC 2 : TÍNH ỔN ĐỊNH ĐOẠN CONG LÕM. 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY