Đồ án Tính toán khung ngang nhà một tầng ba nhịp

MỤC LỤC  TrangPHẦN MỘT : TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ I- Lựa chọn kích thước cấu kiện : 1- Kết cấu mang lực mái 1 2- Chọn dầm cầu trục 1 3- Xác định kích thước chiều cao nhà 1 4- Xác định kích thước cột 2 II- Xác định tải trọng tác dụng : 6 III- Xác định nội lực : 1- Các đặc trưng hình học 8 1- Nội lực do tĩnh tải mái 9 3- Nội lực do tĩnh tải dầm cầu trục 11 4- Tổng nội lực do tĩnh tải 12 5- Nội lực do hoạt tải mái 12 6- Nội lực do họat tải đứng của cầu trục 14 7- Nội lực do họat tải ngang của cầu trục 16 8- Nội lực do họat tải gió 18 IV- Tổ hợp nội lực : 20PHẦN HAI : TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO CỘT I- CỘT TRỤC A : 1- Đoạn cột trên 21 2- Đoạn cột dưới 23 3- Tính toán cột trục A theo các điều kiện khác 27 II- CỘT TRỤC B : 1- Đoạn cột trên 30 2- Đoạn cột dưới 32 3- Tính toán cột trục B theo các điều kiên khác 36

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỘT : TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ

I- Lựa chọn kích thước cấu kiện :

1- Kết cấu mang lực mái 1

2- Chọn dầm cầu trục 1

3- Xác định kích thước chiều cao nhà 1

4- Xác định kích thước cột 2

II- Xác định tải trọng tác dụng : 6

III- Xác định nội lực :

1- Các đặc trưng hình học 8

1- Nội lực do tĩnh tải mái 9

3- Nội lực do tĩnh tải dầm cầu trục 11

4- Tổng nội lực do tĩnh tải 12

5- Nội lực do hoạt tải mái 12

6- Nội lực do họat tải đứng của cầu trục 14

7- Nội lực do họat tải ngang của cầu trục 16

8- Nội lực do họat tải gió 18

IV- Tổ hợp nội lực : 20

PHẦN HAI : TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO CỘT

I- CỘT TRỤC A :

1- Đoạn cột trên 21

2- Đoạn cột dưới 23

3- Tính toán cột trục A theo các điều kiện khác 27

II- CỘT TRỤC B :

1- Đoạn cột trên 30

2- Đoạn cột dưới 32

3- Tính toán cột trục B theo các điều kiên khác 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY