Đồ án Tìm hiểu về thực trạng chính sách phân phối của Công ty trong hoạt động Marketing của Công ty may 10

MỤC LỤC

Lời nói đầu 0

Phần I: Những cơ sở lý luận và chính sách phân phối trong hoạt động, Marketing của Công ty 2

I. Khái niệm 2

1. Định nghĩa về kênh Marketing. 3

2. Quá trình phát triển của kênh phân phối 3

II. Vai trò và chức năng của kênh phân phối 5

1. Tại sao lại sử dụng người trung gian Marketing. 5

2. Vai trò của các hệ thống kênh phân phối. 6

3. Chức năng của kênh phân phối. 6

III. Nội dung của chính sách phân phối 8

1. Cấu trúc của kênh phân phối 8

2. Tổ chức kênh và quản lý kênh phân phối 12

Phần II: Tìm hiểu về thực trạng chính sách phân phối của Công ty trong một hoạt động marketing ở Công ty may 10. 17

I. giới thiệu tổng quan về Công ty may 10 17

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 17

2. Môi trường vi mô và vĩ mô 18

II. Hệ thống phân phối sản phẩm may mặc của Công ty 25

1. thiết kế kênh. 25

2. Tổ chức và quản lý kênh. 29

3. Đánh giá kết quả hoạt động kênh marketing của Công ty 32

4. Vài nét về đối thủ cạnh tranh, cơ hội và thách thức. 34

III. Những ưu và nhược điểm của chính sách phân phối của Công ty. 37

1. Ưu điểm. 37

2. Nhược điểm. 37

Phần III: Một số kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phân phối của Công ty. 38

I. Triển vọng phát triển thị trường của Công ty 38

2. Chuyển từ may gia công sang may xuất khẩu 38

III. Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách phân phối. 39

1. Những giải pháp kiến nghị đối với Công ty 39

2. Những giải pháp và kiến nghị đối với nhà nước và tổng Công ty. 41

Kết luận 43

Tài liệu tham khảo 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY