Đồ án Tìm hiểu cấu tạo, quy trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng bình tách chịu áp lực ở mỏ Bạch Hổ - Tính chọn bình tách C2 cho MSP 3 mỏ Bạch Hổ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ TÁCH 21.1. Sơ lược về thiết bị tách 21.2. Chức năng của thiết bị tách 21.2.1. Chức năng cơ bản 31.2.2. Chức năng phụ 31.2.3. Chức năng đặc biệt 41.3. Các cơ chế tách dầu – khí 51.3.1. Các phương pháp tách dầu ra khỏi khí 51.3.1.1 Tách trọng lực 51.3.1.2. Tách va đập 51.3.1.3. Thay đổi hướng và thay đổi tốc độ chuyển động 51.3.1.4. Sử dụng lực ly tâm 61.3.1.5. Đông tụ 61.3.1.6. Phương pháp thấm 61.3.2. Các phương pháp tách khí ra khỏi dầu 71.3.2.1. Giải pháp cơ học 71.3.2.2. Giải pháp nhiệt 71.3.2.3. Giải pháp hóa học 8CHƯƠNG 2 CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG, QUY TRÌNH VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA BÌNH TÁCH 92.1. Cấu tạo chung 92.1.1. Bộ phân tách cơ bản (A) 92.1.1.1. Bộ phận tách cơ bản bố trí theo nguyên tắc hướng tâm 102.1.1.2. Bộ phận tách cơ bản bố trí theo nguyên tắc ly tâm 102.1.2. Bộ phận tách thứ cấp (B) 122.1.3. Bộ phận lưu giữ chất lỏng (C) 122.1.4. Bộ phận chiết sương (D) 122.1.4.1. Bộ phận chiết sương kiểu đồng tâm 122.1.4.2. Bộ chiết sương kiểu nan chớp 132.1.4.3. Bộ chiết sương dạng cánh 142.1.4.4. Bộ lọc sương 142.2. Nguyên lý hoạt động chung của bình tách 152.3. Phân loại bình tách 162.3.1. Phân loại theo chức năng 162.3.2. Phân loại theo hình dạng 162.3.2.1. Bình tách trụ đứng 172.3.2.2. Bình tách hình trụ ngang 202.3.2.3. Bình tách hình cầu 212.3.3. Phân loại theo áp suất làm việc 222.3.4. Phân loại theo phạm vi ứng dụng 222.3.5. Phân loại theo nguyên lý tách cơ bản 232.3.6. Phân loại theo số pha được tách 242.3.7. Phân loại theo cấp tách 242.4. Phạm vi ứng dụng 242.4.1. Bình tách hình trụ đứng 242.4.2. Bình tách hình trụ nằm ngang 242.4.3. Bình tách hình cầu 252.4.4. Ưu – nhược điểm của các loại bình tách 262.5. Quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và công tác an toàn đối với bình tách 272.5.1. Quy trình lắp đặt và vận hành bình tách chịu áp lực C2 đang được sử dụng tại XNLD Vietsovpetro 272.5.1.1. Yêu cầu về lắp đặt 292.5.1.2. Quy trình vận hành bình tách chịu áp lực C2 302.5.2. Quy trình sửa chữa và bảo dưỡng bình tách 342.5.2.1. Quy trình sửa chữa bình tách 342.5.2.2. Quy trình bảo dưỡng bình tách 352.5.3. Quy phạm an toàn trong công tác kiểm tra bình tách theo tiêu chuẩn Việt Nam 362.5.4. Các biện pháp an toàn trong công tách vận hành bình tách 362.5.5. Các biện pháp an toàn trong công tác bảo dưỡng sửa chữa bình tách 38CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN CHỌN BÌNH TÁCH C-2 CHO MSP 3 MỎ BẠCH HỔ 393.1. Sơ đồ tổ hợp khai thác, thu gom dầu khí trên MSP 393.2. Tính toán cho bình tách 413.2.1. Tính toán công suất và kích thước bình tách 413.2.1.1. Công suất bình tách 413.2.1.2. Tính đường kính của bình tách 423.2.2. Tính toán thể tích và chiều dài bình tách 433.3.2.1. Thể tích bình tách 433.3.2.2. Chiều dài bình tách 443.3.2.3. Thời gian lưu giữ chất lỏng trong bình tách 443.2.3. Tính toán chiều dày của bình tách 453.2.3.1. Chiều dày thành bình 453.2.3.2. Chiều dày đáy bình tách 453.2.4. Tính toán bền cho bình tách 453.2.5. Tính toán khối lượng, diện tích và tải trọng sàn lắp đặt 463.2.5.1. Tính toán khối lương và diện tích sàn lắp đặt 463.2.5.2. Tính toán tải trọng tác dụng lên mặt sàn lắp đặt 473.3. Áp dụng tính tính chọn bình tách chịu áp lực C2 cho MSP 3 mỏ Bạch Hổ 47KẾT LUẬN 53

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ TÁCH 2

1.1. Sơ lược về thiết bị tách 2

1.2. Chức năng của thiết bị tách 2

1.2.1. Chức năng cơ bản 3

1.2.2. Chức năng phụ 3

1.2.3. Chức năng đặc biệt 4

1.3. Các cơ chế tách dầu – khí 5

1.3.1. Các phương pháp tách dầu ra khỏi khí 5

1.3.1.1 Tách trọng lực 5

1.3.1.2. Tách va đập 5

1.3.1.3. Thay đổi hướng và thay đổi tốc độ chuyển động 5

1.3.1.4. Sử dụng lực ly tâm 6

1.3.1.5. Đông tụ 6

1.3.1.6. Phương pháp thấm 6

1.3.2. Các phương pháp tách khí ra khỏi dầu 7

1.3.2.1. Giải pháp cơ học 7

1.3.2.2. Giải pháp nhiệt 7

1.3.2.3. Giải pháp hóa học 8

CHƯƠNG 2 CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG, QUY TRÌNH VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA BÌNH TÁCH 9

2.1. Cấu tạo chung 9

2.1.1. Bộ phân tách cơ bản (A) 9

2.1.1.1. Bộ phận tách cơ bản bố trí theo nguyên tắc hướng tâm 10

2.1.1.2. Bộ phận tách cơ bản bố trí theo nguyên tắc ly tâm 10

2.1.2. Bộ phận tách thứ cấp (B) 12

2.1.3. Bộ phận lưu giữ chất lỏng (C) 12

2.1.4. Bộ phận chiết sương (D) 12

2.1.4.1. Bộ phận chiết sương kiểu đồng tâm 12

2.1.4.2. Bộ chiết sương kiểu nan chớp 13

2.1.4.3. Bộ chiết sương dạng cánh 14

2.1.4.4. Bộ lọc sương 14

2.2. Nguyên lý hoạt động chung của bình tách 15

2.3. Phân loại bình tách 16

2.3.1. Phân loại theo chức năng 16

2.3.2. Phân loại theo hình dạng 16

2.3.2.1. Bình tách trụ đứng 17

2.3.2.2. Bình tách hình trụ ngang 20

2.3.2.3. Bình tách hình cầu 21

2.3.3. Phân loại theo áp suất làm việc 22

2.3.4. Phân loại theo phạm vi ứng dụng 22

2.3.5. Phân loại theo nguyên lý tách cơ bản 23

2.3.6. Phân loại theo số pha được tách 24

2.3.7. Phân loại theo cấp tách 24

2.4. Phạm vi ứng dụng 24

2.4.1. Bình tách hình trụ đứng 24

2.4.2. Bình tách hình trụ nằm ngang 24

2.4.3. Bình tách hình cầu 25

2.4.4. Ưu – nhược điểm của các loại bình tách 26

2.5. Quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và công tác an toàn đối với bình tách 27

2.5.1. Quy trình lắp đặt và vận hành bình tách chịu áp lực C2 đang được sử dụng tại XNLD Vietsovpetro 27

2.5.1.1. Yêu cầu về lắp đặt 29

2.5.1.2. Quy trình vận hành bình tách chịu áp lực C2 30

2.5.2. Quy trình sửa chữa và bảo dưỡng bình tách 34

2.5.2.1. Quy trình sửa chữa bình tách 34

2.5.2.2. Quy trình bảo dưỡng bình tách 35

2.5.3. Quy phạm an toàn trong công tác kiểm tra bình tách theo tiêu chuẩn Việt Nam 36

2.5.4. Các biện pháp an toàn trong công tách vận hành bình tách 36

2.5.5. Các biện pháp an toàn trong công tác bảo dưỡng sửa chữa bình tách 38

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN CHỌN BÌNH TÁCH C-2 CHO MSP 3 MỎ BẠCH HỔ 39

3.1. Sơ đồ tổ hợp khai thác, thu gom dầu khí trên MSP 39

3.2. Tính toán cho bình tách 41

3.2.1. Tính toán công suất và kích thước bình tách 41

3.2.1.1. Công suất bình tách 41

3.2.1.2. Tính đường kính của bình tách 42

3.2.2. Tính toán thể tích và chiều dài bình tách 43

3.3.2.1. Thể tích bình tách 43

3.3.2.2. Chiều dài bình tách 44

3.3.2.3. Thời gian lưu giữ chất lỏng trong bình tách 44

3.2.3. Tính toán chiều dày của bình tách 45

3.2.3.1. Chiều dày thành bình 45

3.2.3.2. Chiều dày đáy bình tách 45

3.2.4. Tính toán bền cho bình tách 45

3.2.5. Tính toán khối lượng, diện tích và tải trọng sàn lắp đặt 46

3.2.5.1. Tính toán khối lương và diện tích sàn lắp đặt 46

3.2.5.2. Tính toán tải trọng tác dụng lên mặt sàn lắp đặt 47

3.3. Áp dụng tính tính chọn bình tách chịu áp lực C2 cho MSP 3 mỏ Bạch Hổ 47

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY