Đồ án Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động của bình tách dầu khí ở mỏ Bạch Hổ - Tính toán cho bình tách dầu khí C1 tại giàn khai thác MSP3 mỏ Bạch Hổ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1.ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ ĐỊA CHẤT MỎ BẠCH HỔ 21.1. Đặc điểm địa lý vùng mỏ Bạch Hổ 21.1.1. Vị trí địa lý 21.1.2. Đặc điểm khí hậu 21.1.3. Đặc điểm địa lý tự nhiên 31.2. Đặc điểm địa chất mỏ Bạch Hổ 51.2.1. Đặc điểm kiến tạo 51.2.2. Đặc điểm địa tầng 61.2.2.1. Trầm tích 61.2.2.2. Đá móng 71.2.3.Các đặc điểm của tầng chứa 71.2.3.1.Chiều dày 71.2.3.2. Độ chứa dầu 91.2.3.3. Tính dị dưỡng 101.2.3.4. Tính không đồng nhất 111.2.4. Tính chất của các chất lưu trong vỉa sản phẩm 121.2.4.1. Tính chất của dầu trong điều kiện vỉa 121.2.4.2.Đặc tính lý hoá của dầu tách khí 131.2.4.3. Thành phần và tính chất của khí hoà tan trong dầu 131.2.4.4. Các tính chất của nước vỉa 131.3. Tổng quan về thiết bị tách 141.3.1 Sơ đồ công nghệ thu gom và vận chuyển dầu tại MSP3 17CHƯƠNG 2.THIẾT BỊ TÁCH SẢN PHẨM KHAI THÁC 182.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động chung, chức năng của bình tách 192.1.1. Cấu tạo chung 192.1.2. Nguyên lý hoạt động chung 262.1.3. Chức năng của bình tách 272.2. Phân loại bình tách 292.2.1. Phân loại theo chức năng 292.2.2. Phân loại bình tách theo hình dạng 302.2.2.1. Thiết bị bình tách trụ đứng 312.2.2.2. Thiết bị bình tách trụ ngang 352.2.2.3 Thiết bị tách hình cầu. 372.2.3. Phân loại theo phạm vi ứng dụng 382.2.4. Phân loại theo áp suất làm việc 392.2.5. Phân loại theo nguyên lý tách cơ bản 392.3. Phạm vi ứng dụng và ưu nhược điểm từng của các loại bình tách 392.3.1. Phạm vi ứng dụng 392.3.1.1. Thiết bị tách hình trụ đứng 402.3.1.2. Thiết bị tách hình trụ nằm ngang 402.3.2. Ưu nhược điểm các loại bình tách 42CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CHO BÌNH TÁCH SỬ DỤNG TRÊN MSP3 433.1. Tính toán cho bình tách 433.1.1. Tính toán công suất và kích thước bình tách 433.1.1.1. Công suất bình tách 433.1.1.2. Tính đường kính của bình tách 453.1.2. Tính toán thể tích và chiều dài bình tách 463.1.2.1. Thể tích bình tách 463.1.2.2. Chiều dài bình tách 463.1.3. Tính toán chiều dày của bình tách 473.1.3.1. Chiều dày thành bình 473.1.3.2. Chiều dày đáy bình tách 483.1.4. Tính toán bền cho bình tách 483.1.5. Tính toán khối lượng, diện tích và tải trọng sàn lắp đặt 493.1.5.1. Tính toán khối lương và diện tích sàn lắp đặt 493.1.5.2. Tính toán tải trọng tác dụng lên mặt sàn lắp đặt 493.2 Áp dụng tính cho bình công nghệ C1 tại giàn MSP3 mỏ Bạch Hổ 503.4 Đánh giá 583.4.1 Ưu điểm 583.4.2 Nhược điểm 58CHƯƠNG 4.QUY TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG 594.1 Yêu cầu về lắp đặt bình tách 594.2 Quy trình vận hành bình tách C1 614.2.1 Miêu tả hệ thống bình tách c1 614.2.3. Vận hành ở chế độ bình thường 624.2.4. Kiểm soát sự cố và các tình huống khẩn cấp 664.2.5. Điểm đặt của thiết bị 684.3. Chế độ bảo dưỡng bình tách C1 694.4 Quy phạm an toàn, kiểm tra bình tách theo tiêu chuẩn Việt Nam 704.5. Các biện pháp an toàn trong công tác vận hành bình tách 714.6 Các biện pháp an toàn trong công tác bảo dưỡng và sửa chữa bình tách. 724.7. Các sự cố thường gặp đối với bình tách- biện pháp khắc phục 734.7.1. Các sự cố thường gặp đối với bình tách – biện pháp khắc phục 734.7.1.1. Trường hợp chất lỏng bị cuốn ra ngoài theo khí 734.7.1.2. Trường hợp chất lỏng không ổn định 744.7.1.3. Trường hợp quá tải chất lỏng 74KẾT LUẬN 76

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1.ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ ĐỊA CHẤT MỎ BẠCH HỔ 2

1.1. Đặc điểm địa lý vùng mỏ Bạch Hổ 2

1.1.1. Vị trí địa lý 2

1.1.2. Đặc điểm khí hậu 2

1.1.3. Đặc điểm địa lý tự nhiên 3

1.2. Đặc điểm địa chất mỏ Bạch Hổ 5

1.2.1. Đặc điểm kiến tạo 5

1.2.2. Đặc điểm địa tầng 6

1.2.2.1. Trầm tích 6

1.2.2.2. Đá móng 7

1.2.3.Các đặc điểm của tầng chứa 7

1.2.3.1.Chiều dày 7

1.2.3.2. Độ chứa dầu 9

1.2.3.3. Tính dị dưỡng 10

1.2.3.4. Tính không đồng nhất 11

1.2.4. Tính chất của các chất lưu trong vỉa sản phẩm 12

1.2.4.1. Tính chất của dầu trong điều kiện vỉa 12

1.2.4.2.Đặc tính lý hoá của dầu tách khí 13

1.2.4.3. Thành phần và tính chất của khí hoà tan trong dầu 13

1.2.4.4. Các tính chất của nước vỉa 13

1.3. Tổng quan về thiết bị tách 14

1.3.1 Sơ đồ công nghệ thu gom và vận chuyển dầu tại MSP3 17

CHƯƠNG 2.THIẾT BỊ TÁCH SẢN PHẨM KHAI THÁC 18

2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động chung, chức năng của bình tách 19

2.1.1. Cấu tạo chung 19

2.1.2. Nguyên lý hoạt động chung 26

2.1.3. Chức năng của bình tách 27

2.2. Phân loại bình tách 29

2.2.1. Phân loại theo chức năng 29

2.2.2. Phân loại bình tách theo hình dạng 30

2.2.2.1. Thiết bị bình tách trụ đứng 31

2.2.2.2. Thiết bị bình tách trụ ngang 35

2.2.2.3 Thiết bị tách hình cầu. 37

2.2.3. Phân loại theo phạm vi ứng dụng 38

2.2.4. Phân loại theo áp suất làm việc 39

2.2.5. Phân loại theo nguyên lý tách cơ bản 39

2.3. Phạm vi ứng dụng và ưu nhược điểm từng của các loại bình tách 39

2.3.1. Phạm vi ứng dụng 39

2.3.1.1. Thiết bị tách hình trụ đứng 40

2.3.1.2. Thiết bị tách hình trụ nằm ngang 40

2.3.2. Ưu nhược điểm các loại bình tách 42

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CHO BÌNH TÁCH SỬ DỤNG TRÊN MSP3 43

3.1. Tính toán cho bình tách 43

3.1.1. Tính toán công suất và kích thước bình tách 43

3.1.1.1. Công suất bình tách 43

3.1.1.2. Tính đường kính của bình tách 45

3.1.2. Tính toán thể tích và chiều dài bình tách 46

3.1.2.1. Thể tích bình tách 46

3.1.2.2. Chiều dài bình tách 46

3.1.3. Tính toán chiều dày của bình tách 47

3.1.3.1. Chiều dày thành bình 47

3.1.3.2. Chiều dày đáy bình tách 48

3.1.4. Tính toán bền cho bình tách 48

3.1.5. Tính toán khối lượng, diện tích và tải trọng sàn lắp đặt 49

3.1.5.1. Tính toán khối lương và diện tích sàn lắp đặt 49

3.1.5.2. Tính toán tải trọng tác dụng lên mặt sàn lắp đặt 49

3.2 Áp dụng tính cho bình công nghệ C1 tại giàn MSP3 mỏ Bạch Hổ 50

3.4 Đánh giá 58

3.4.1 Ưu điểm 58

3.4.2 Nhược điểm 58

CHƯƠNG 4.QUY TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG 59

4.1 Yêu cầu về lắp đặt bình tách 59

4.2 Quy trình vận hành bình tách C1 61

4.2.1 Miêu tả hệ thống bình tách c1 61

4.2.3. Vận hành ở chế độ bình thường 62

4.2.4. Kiểm soát sự cố và các tình huống khẩn cấp 66

4.2.5. Điểm đặt của thiết bị 68

4.3. Chế độ bảo dưỡng bình tách C1 69

4.4 Quy phạm an toàn, kiểm tra bình tách theo tiêu chuẩn Việt Nam 70

4.5. Các biện pháp an toàn trong công tác vận hành bình tách 71

4.6 Các biện pháp an toàn trong công tác bảo dưỡng và sửa chữa bình tách. 72

4.7. Các sự cố thường gặp đối với bình tách- biện pháp khắc phục 73

4.7.1. Các sự cố thường gặp đối với bình tách – biện pháp khắc phục 73

4.7.1.1. Trường hợp chất lỏng bị cuốn ra ngoài theo khí 73

4.7.1.2. Trường hợp chất lỏng không ổn định 74

4.7.1.3. Trường hợp quá tải chất lỏng 74

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY