Đồ án Thiết kế xây dựng nhà máy nước giải khát

Nước sau khi xử lý cho đi làm lạnh đến 1 20C rồi bão hoà CO2 . CO2 đóng vai trò quan trọng trong nước ngọt pha chế, giúp cho nước uống có cảm giác giải khát.+ Các yếu tố ảnh hưởng đến bão hoà CO2:Yếu tố quan trọng nhất đến sự bão hoà CO2 vào nước là áp suất và nhiệt độ. Ngoài ra độ hoà tan của khí CO2 còn chiu ảnh hưởng của nồng độ và tính chất của chất hoà tan trong dung dịch , mức độ khuếch tán và kích thước của chất keo , bề mặt tiếp xúc của dung dịch với CO2 .Theo định luật Henry nhiệt độ càng thấp thì hệ số hấp phụ của chất khí và chất lỏng càng cao , nhưng khi sản xuất không nên hạ nhiệt độ xuống 00C vì nước bắt đầu đong băng .+ Ap suất CO2 trên bề mặt chất lỏng có ảnh hưởng lớn đến mức độ bão hoà CO2. Mặc dù ở áp suất cao, độ hoà tan của CO2 lớn, nhưng thực tế nhà máy chỉ bão hoà CO2 ở áp suất < 2 at. Vì áp suất cao có thể làm vở chai trong quá trình chiết rót.

Nước sau khi xử lý cho đi làm lạnh đến 1 20C rồi bão hoà CO2 . CO2 đóng vai trò quan trọng trong nước ngọt pha chế, giúp cho nước uống có cảm giác giải khát.

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến bão hoà CO2:

Yếu tố quan trọng nhất đến sự bão hoà CO2 vào nước là áp suất và nhiệt độ. Ngoài ra độ hoà tan của khí CO2 còn chiu ảnh hưởng của nồng độ và tính chất của chất hoà tan trong dung dịch , mức độ khuếch tán và kích thước của chất keo , bề mặt tiếp xúc của dung dịch với CO2 .

Theo định luật Henry nhiệt độ càng thấp thì hệ số hấp phụ của chất khí và chất lỏng càng cao , nhưng khi sản xuất không nên hạ nhiệt độ xuống 00C vì nước bắt đầu đong băng .

+ Ap suất CO2 trên bề mặt chất lỏng có ảnh hưởng lớn đến mức độ bão hoà CO2. Mặc dù ở áp suất cao, độ hoà tan của CO2 lớn, nhưng thực tế nhà máy chỉ bão hoà CO2 ở áp suất < 2 at. Vì áp suất cao có thể làm vở chai trong quá trình chiết rót.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY