Đồ án Thiết kế Viện cơ học ứng dụng

MỤC LỤCTrangPHẦN IKIẾN TRÚC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHI QUT VỀ CƠNG TRÌNH 1 1.1. Sự cần thiết đầu tư 11.2. Vị trí xây dựng 11.3. Đặc điểm khí hậu tại khu vực xây dựng 11.4. Giải pháp giao thông 21.5. Giải pháp kỹ thuật 2CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 42.1. Phn tích hệ kết cấu chịu lục cơng trình 42.2. Giải pháp chọn phần mềm tính 5 PHẦN IITÍNH TOÁN KẾT CẤU 7 CHƯƠNG IIITÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7  3.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 73.2. Xác định tải trọng tác dụng lên bản sàn 93.3. Tính toán các ô bản sàn 11 CHƯƠNG IVTÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 20 4.1. Kiến trúc cầu thang điển hình 204.2. Tính toán bản thang 214.3. Tính toán dầm thang 264.4. Bố trí cốt thép 28 CHƯƠNG VTÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 29 5.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 295.2. Tính hệ dầm nắp 325.3. Tính bản thành 375.4. Tính bản đáy 385.4. Tínhhệ dầm đáy 41  CHƯƠNG VITHIẾT KẾ KHUNG TRỤC C & 2 49 6.1. Phân loại kết cấu nhà cao tầng 496.2. Xác định sơ bộ tiết diện dầm cột 506.3. Xác định tải trọng tác dụng lên công trình 536.4. Các trường hợp đặt tải 576.5. Tính toán cốt thép cho dầm khung trục C 626.6. Tính toán cốt thép cho cột khung trục C 736.7. Tính toán cốt thép cho dầm khung trục 2 1016.6. Tính toán cốt thép cho cột khung trục 2 107  PHẦN IIINỀN MÓNG 125 CHƯƠNG VIITỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN MÓNG 125 7.1. Điều kiện địa chất công trình v địa chất thủy văn 1257.2. Lựa chọn giải pháp móng 127 7.3. Thiết kế móng cọc 128 7.4. Xác định tiết diện cọc và kiểm tra chiều sâu chôn móng 133 7.5. Tính móng M2 142  CHƯƠNG VIII THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 152  8.1. Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng 152 8.2. Thiết kế móng cọc khoan nhồi dưới cột 152 8.3. Tính móng M1 153 8.4. Tính móng M2 167 CHƯƠNG VIII SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 184

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I

KIẾN TRÚC

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU KHI QUT VỀ CƠNG TRÌNH 1

1.1. Sự cần thiết đầu tư 1

1.2. Vị trí xây dựng 1

1.3. Đặc điểm khí hậu tại khu vực xây dựng 1

1.4. Giải pháp giao thông 2

1.5. Giải pháp kỹ thuật 2

CHƯƠNG II:

PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 4

2.1. Phn tích hệ kết cấu chịu lục cơng trình 4

2.2. Giải pháp chọn phần mềm tính 5

PHẦN II

TÍNH TOÁN KẾT CẤU 7

CHƯƠNG III

TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7

3.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 7

3.2. Xác định tải trọng tác dụng lên bản sàn 9

3.3. Tính toán các ô bản sàn 11

CHƯƠNG IV

TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 20

4.1. Kiến trúc cầu thang điển hình 20

4.2. Tính toán bản thang 21

4.3. Tính toán dầm thang 26

4.4. Bố trí cốt thép 28

CHƯƠNG V

TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 29

5.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 29

5.2. Tính hệ dầm nắp 32

5.3. Tính bản thành 37

5.4. Tính bản đáy 38

5.4. Tínhhệ dầm đáy 41

CHƯƠNG VI

THIẾT KẾ KHUNG TRỤC C & 2 49

6.1. Phân loại kết cấu nhà cao tầng 49

6.2. Xác định sơ bộ tiết diện dầm cột 50

6.3. Xác định tải trọng tác dụng lên công trình 53

6.4. Các trường hợp đặt tải 57

6.5. Tính toán cốt thép cho dầm khung trục C 62

6.6. Tính toán cốt thép cho cột khung trục C 73

6.7. Tính toán cốt thép cho dầm khung trục 2 101

6.6. Tính toán cốt thép cho cột khung trục 2 107

PHẦN III

NỀN MÓNG 125

CHƯƠNG VII

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN MÓNG 125

7.1. Điều kiện địa chất công trình v địa chất thủy văn 125

7.2. Lựa chọn giải pháp móng 127

7.3. Thiết kế móng cọc 128

7.4. Xác định tiết diện cọc và kiểm tra chiều sâu chôn móng 133

7.5. Tính móng M2 142

CHƯƠNG VIII

THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 152

8.1. Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng 152

8.2. Thiết kế móng cọc khoan nhồi dưới cột 152

8.3. Tính móng M1 153

8.4. Tính móng M2 167 CHƯƠNG VIII

SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 184

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY