Đồ án Thiết kế tuyến đường từ E đến F

MỤC LỤCCác số liệu yêu cầu thiết kế 1Phần I: thiết kế sơ bộ 2Chương I: Tình hình chung của khu vực xây dựng tuyến đường và sự cần thiết phải xây dựng tuyếnđường 2I/ Miêu tả đặc điểm và ý nghĩa của tuyến đường 2II/ Vạch tuyến trên bình đồ 3Chương II: Xác định cấp hạng kỹ thuật các chỉ tiêu cơ bản của tuyến đường 6I/ Xác định cấp hạng kỹ thuật 6II/ Xác các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường 81/ Các yếu tố mặt cắt ngang 82/ Các yếu tố mặt cắt dọc 133/ Xác định tầm nhìn xe chạy 154/ Xác định bán kính đường cong nằm tối thiểu 195/ Tính toán độ mở rộng trong đường cong 226/ Tính toán đoạn nối siêu cao 237/ Xác định đoạn nối tiếp giữa 2 đường cong 23Chương III: Tính toán thủy lực thủy văn công trình 50I/ Xác định các đặt trưng thủy văn 51II/ Tính khẩu độ cống 52III/ Kiểm tra khả năng thoát nước của cống 57IV/ Xác định khẩu độ cầu 59V/ Tính toán rảnh thoát nước 61Chương IV: Thiết kế kết cấu áo đường mềm 64* So sánh lựa chọn phương án 81Phần II: Thiết kế kỹ thuật 90I/ Thiết kế đường cong nằm 90II/ Tháo dở chướng ngại vật trong cong nằm 97III/ Tính toán nâng siêu cao 98IV/ Thiết kế đường cong đứng 101V/ Tính toán thiết kế cống 108Phần III: Thiết kế tổ chức thi công đoạn km0+00 ----> km1+500 114I/ Giới thiệu chung đoạn tuyến tổ chức thi công 114II/ Các chỉ tiêu khối lượng tuyến 115III/ Lựa chọn phương pháp thi công cho từng hạng mục trên tuyến 126IV/ Công tác chuẩn bị 132V/ Thi công cống 134VI/ Thi công nền đường 139VII/ Thi công mặt đường 150VIII/ Công tác hoàn thiện 192

MỤC LỤC

Các số liệu yêu cầu thiết kế 1

Phần I: thiết kế sơ bộ 2

Chương I: Tình hình chung của khu vực xây dựng tuyến đường và sự cần thiết phải xây dựng tuyếnđường 2

I/ Miêu tả đặc điểm và ý nghĩa của tuyến đường 2

II/ Vạch tuyến trên bình đồ 3

Chương II: Xác định cấp hạng kỹ thuật các chỉ tiêu cơ bản của tuyến đường 6

I/ Xác định cấp hạng kỹ thuật 6

II/ Xác các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường 8

1/ Các yếu tố mặt cắt ngang 8

2/ Các yếu tố mặt cắt dọc 13

3/ Xác định tầm nhìn xe chạy 15

4/ Xác định bán kính đường cong nằm tối thiểu 19

5/ Tính toán độ mở rộng trong đường cong 22

6/ Tính toán đoạn nối siêu cao 23

7/ Xác định đoạn nối tiếp giữa 2 đường cong 23

Chương III: Tính toán thủy lực thủy văn công trình 50

I/ Xác định các đặt trưng thủy văn 51

II/ Tính khẩu độ cống 52

III/ Kiểm tra khả năng thoát nước của cống 57

IV/ Xác định khẩu độ cầu 59

V/ Tính toán rảnh thoát nước 61

Chương IV: Thiết kế kết cấu áo đường mềm 64

* So sánh lựa chọn phương án 81

Phần II: Thiết kế kỹ thuật 90

I/ Thiết kế đường cong nằm 90

II/ Tháo dở chướng ngại vật trong cong nằm 97

III/ Tính toán nâng siêu cao 98

IV/ Thiết kế đường cong đứng 101

V/ Tính toán thiết kế cống 108

Phần III: Thiết kế tổ chức thi công đoạn km0+00 ----> km1+500 114

I/ Giới thiệu chung đoạn tuyến tổ chức thi công 114

II/ Các chỉ tiêu khối lượng tuyến 115

III/ Lựa chọn phương pháp thi công cho từng hạng mục trên tuyến 126

IV/ Công tác chuẩn bị 132

V/ Thi công cống 134

VI/ Thi công nền đường 139

VII/ Thi công mặt đường 150

VIII/ Công tác hoàn thiện 192

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY