Đồ án Thiết kế tuyến đường nằm trong khu vực huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

MỤC LỤCPHẦN I:LẬP DỰ ÁN KHẢ THI:(45%) 12Chương 1 :GIỚI THIỆU CHUNG 13Chương 2 :XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN 18Chương 3 :THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN 32Chương 4 :THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC 37Chương 5 :THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN 43Chương 6 :THIẾT KẾ TRẮC NGANG TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 46Chương 7:THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 55Chương 8:TÍNH CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN .93Chương 9:LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THẬT SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN 105PHẦN II:THIẾT KẾ KỸ THUẬT:(25%) 119Chương 1:GIỚI THIỆU CHUNG : 120Chương 2:THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 122Chương 3:THIẾT KẾ TRẮC DỌC CHI TIẾT 128Chương 4:THIẾT KẾ TRẮC NGANG CHI TIẾT 131Chương 5:THIẾT KẾ CHI TIẾT CÔNG THOÁT NƯỚC 132

MỤC LỤC

PHẦN I:LẬP DỰ ÁN KHẢ THI:(45%) 12

Chương 1 :GIỚI THIỆU CHUNG 13

Chương 2 :XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN 18

Chương 3 :THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN 32

Chương 4 :THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC 37

Chương 5 :THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN 43

Chương 6 :THIẾT KẾ TRẮC NGANG TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 46

Chương 7:THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 55

Chương 8:TÍNH CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN .93

Chương 9:LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THẬT SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN 105

PHẦN II:THIẾT KẾ KỸ THUẬT:(25%) 119

Chương 1:GIỚI THIỆU CHUNG : 120

Chương 2:THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 122

Chương 3:THIẾT KẾ TRẮC DỌC CHI TIẾT 128

Chương 4:THIẾT KẾ TRẮC NGANG CHI TIẾT 131

Chương 5:THIẾT KẾ CHI TIẾT CÔNG THOÁT NƯỚC 132

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY