Đồ án Thiết kế tuyến đường Cam Lộ - Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC  LỜI CẢM ƠNMỤC LỤC THUYẾT MINH PHẦN 1: LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI (45%) Trang 1Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 11. Vị trí tuyến đường - mục đích ý nghĩa và nhiệm vụ thiết kế: 12 Các điều kiện tự nhiên khu vực tuyến đi qua : 23. Các điều kiện xã hội: 34. Các điều kiện liên quan khác: 45. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường: 5Chương 2: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN 72.1. Xác định cấp hạng 72.2. Tính toán - chọn các chỉ tiêu kỹ thuật: 7Chương 3: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN 243.1. Nguyên tắc thiết kế: 243.2. Xác định các điểm khống chế: 243.3. Quan điểm thiết kế và xác định bước compa: 253.4. Lập các đường dẫn hướng tuyến: 263.5. Các phương án tuyến 273.6. So sánh sơ bộ - chọn 2 phương án tuyến: 273.7. Tính toán các yếu tố đường cong cho hai phương án tuyến chọn: 28Chương 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC 304.1. Rãnh thoát nước: 304.2. Công trình vượt dòng nước: 31Chương5: THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN 375.1. Nguyên tắc thiết kế: 375.2. Xác định các cao độ khống chế: 385.3. Xác định cao độ các điểm mong muốn: 395.4. Quan điểm thiết kế: 395.5. Thiết kế đường đỏ - lập bảng cắm cọc hai phương án: 40Chương 6 : THIẾT KẾ TRẮC NGANG - TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 436.1. Nguyên tắc thiết kế: 436.2. thiết kế trắc ngang điển hình: 446.3. Tính toán khối lượng đào đắp: 476.4. Khối lượng đào đắp cho hai phương án: 52Chương 7: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 537.1. Cơ sở thiết kế kết cấu áo đường: 537.2. Thiết kế cấu tạo: 587.3. Tính toán cường độ kết cấu áo đường: 647.4. Luận chứng so sánh - chọn phương án kết cấu áo đường: 79Chương 8: TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN 898.1. Lập biểu đồ xe chạy lý thuyết : 898.2. Tốc độ xe chạy trung bình trên tuyến (vtb): 968.3.tính toán thời gian xe chạy trung bình - nhận xét : 988.4. Tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu- nhận xét: 988.5. Tính toán hệ số an toàn k - nhận xét: 1028.6. Tính toan hệ số tai nạn tổng hợp - nhận xét: 1038.7. Tính toán hệ số mức độ phục vụ - nhận xét: 105Chương 9: LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT - SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN 1089.1. Tính tổng chi phí xây dựng và khai thác tính đổi về năm gốc cho 2 phương án tuyến: 1089.2. Luận chứng - so sánh chọn phương án tuyến: 124PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT (25%) 126Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1271.1. Giới thiệu đoạn tuyến thiết kế: 1271.2. Xác định các đặc điểm, điều kiện cụ thể của đoạn tuyến : 127Chương 2: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 1292.1. Lập bảng cắm cọc chi tiết: 1292.2. Thiết kế chi tiết đường cong nằm: 129Chương 3: THIẾT KẾ TRẮC DỌC CHI TIẾT 1323.1. Các nguyên tắc thiết kế chung: 1323.2. Thiết kế đường cong đứng: 132Chương 4: THIẾT KẾ TRẮC NGANG CHI TIẾT 1344.1.thiết kế trắc ngang chi tiết: 1344.2.tính toán khối lượng đào đắp: 1344.3 phương án kết cấu áo đường chọn: 134Chương 5: THIẾT KẾ CHI TIẾT CỐNG THOÁT NƯỚC 1355.1. Xác định lưu lượng tính toán: 1355.2. Thiết kế cấu tạo cống: 1365.3. Thiết kế kết cấu cống : 138PHẦN 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG (30%) 151 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG: .152 1.1. Giới thiệu chung về đoạn tuyến: 152 1.2. Xác định các điều kiện thi công: 152 Chương 2: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: .157 2.1. liệt kê các công trình cần thực hiện: .157 2.1.1. Khôi phục lại hệ thống cọc mốc: 157 2.1.2. Định phạm vi thi công: 158 2.1.3. Dọn dẹp bằng thi công: 158 2.1.4. Lên khuôn đường : 158 2.2. tính toán khối lượng công tác chuẩn bị : 159 2.2.1. Khối lượng công tác khôi phục tuyến: 159 2.2.2. Định phạm vi thi công dời cọc ra ngoài phạm vi thi công : 159 2.2.3. Dọn dẹp mặt bằng thi công : 159 2.2.4. Công tác cưa ngắn cây dồn đống: 160 2.2.5. Công tác lên khuông đường: 160 2.3. biên chế tổ đội thi công: 161 Chương 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG .162 3.1. liệt kê công trình cống: .162 3.2. đặc điểm, chọn phương pháp tổ chức thi công: .162 3.3. xác định trình tự thi công : .162 3.4. xác định kỹ thuật thi công từng hạng mục công trình: .163 3.4.1. Định vị tim cống: 163 3.4.2. San dọn mặt bằng thi công cống: 163 3.4.3. Đào đất móng cống bằng máy: 164 3.4.4. Đào đất móng cống bằng thủ công: 164 3.4.5. Vận chuyển vật liệu xây cống: 164 3.4.6. Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh: 164 3.4.7. Xây móng tường đầu, tường cánh: 164 3.4.8. Làm móng thân cống: 165 3.4.9. Vận chuyển và bốc dỡ ống cống đến địa điểm thi công . 165 3.4.10. Lắp đặt ống cống: 166 3.4.11. Làm mối nối, lớp phòng nước: 166 3.4.12. Xây tường đầu, tường cánh: 167 3.4.13. Đào móng gia cố thượng, hạ lưu: 167 3.4.14. Làm lớp đệm thượng hạ lưu: 167 3.4.15. Xây phần gia cố thượng - hạ lưu: 167 3.4.16. Đắp đất trên cống bằng thủ công: 167 3.5. xác định khối lượng công tác: 168 3.5.1. Tường đầu 168 3.5.2. Tường cánh. 169 3.5.3. Chân khay. 170 3.5.4. Sân cống. 170 3.5.5. Gia cố thượng, hạ lưu và hố chống xói: 170 3.5.6. Đệm đá dăm dày 10cm: 169 3.5.7. Móng đá dăm thân cống, đất sét chống thấm, đắp đất trên cống, đào móng cống. 171 3.5.8. Đào móng tường đầu, tuờng cánh, chân khay, sân cống, gia cố thượng hạ lưu, hố chống xói. 171 3.5.9. Vận chuyển và bốc dở ống cống: 172 3.5.10. Làm lớp phòng nước và mối nối: 172 3.6. tính toán năng suất, xác định các đỊnh mức sử dụng nhân lực: .174 3.6.1. Các định mức sử dung nhân lực 174 3.6.2. Tính toán năng suất máy móc 175 3.7. tính toán số công, số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác: 177 3.8. biên chế tổ đội thi công: .179 3.9. tính toán thời gian hoàn thành các thao tác: .179 3.10. lập tiến độ thi công: .180 Chương 4: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐẤT NỀN ĐƯỜNG: .181 4.1. đặc điểm, chọn phương pháp tổ chức thi công: .181 4.2. xác định khối lượng công tác: .181 4.3. lập biểu đồ phân phối đất theo cọc, đường cong tích luỹ đất: .181 4.4. phân đoạn thi công điều phối đất: .181 4.4.1. Thiết kế điều phối đất: 182 4.4.2. Phân đoạn thi công, chọn máy chủ đạo: 185 4.5. xác định kỹ thuật thi công cho từng đoạn: .188 4.5.1.Đoạn I: 188 4.5.2. Đoạn II: 192 4.5.3. Đoạn III: 196 4.5.4. Đoạn IV: 199 4.6. tính toán năng suất các loại máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực: . 203 4.6.1. Tính toán năng suất máy xúc chuyển DZ-20B: 203 4.6.2. Năng suất ôtô HUYN ĐAI 15T : 204 4.6.3.Năng suất máy đào gầu ngược thuỷ lực: 205 4.6.4. Năng suất của máy san đất: 206 4.6.5. Năng suất của máy lu: 206 4.6.7. Năng suất của đầm diezel : 210 4.7. tính khối lượng công tác của từng thao tác: .210 4.7.1. Tính khối lượng công tác máy chủ đạo.210 4.8. biên chê tổ đội thi công: .215

MỤC LỤC

  

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC THUYẾT MINH

PHẦN 1: LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI (45%) Trang 1

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1

1. Vị trí tuyến đường - mục đích ý nghĩa và nhiệm vụ thiết kế: 1

2 Các điều kiện tự nhiên khu vực tuyến đi qua : 2

3. Các điều kiện xã hội: 3

4. Các điều kiện liên quan khác: 4

5. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường: 5

Chương 2: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN 7

2.1. Xác định cấp hạng 7

2.2. Tính toán - chọn các chỉ tiêu kỹ thuật: 7

Chương 3: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN 24

3.1. Nguyên tắc thiết kế: 24

3.2. Xác định các điểm khống chế: 24

3.3. Quan điểm thiết kế và xác định bước compa: 25

3.4. Lập các đường dẫn hướng tuyến: 26

3.5. Các phương án tuyến 27

3.6. So sánh sơ bộ - chọn 2 phương án tuyến: 27

3.7. Tính toán các yếu tố đường cong cho hai phương án tuyến chọn: 28

Chương 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC 30

4.1. Rãnh thoát nước: 30

4.2. Công trình vượt dòng nước: 31

Chương5: THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN 37

5.1. Nguyên tắc thiết kế: 37

5.2. Xác định các cao độ khống chế: 38

5.3. Xác định cao độ các điểm mong muốn: 39

5.4. Quan điểm thiết kế: 39

5.5. Thiết kế đường đỏ - lập bảng cắm cọc hai phương án: 40

Chương 6 : THIẾT KẾ TRẮC NGANG - TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 43

6.1. Nguyên tắc thiết kế: 43

6.2. thiết kế trắc ngang điển hình: 44

6.3. Tính toán khối lượng đào đắp: 47

6.4. Khối lượng đào đắp cho hai phương án: 52

Chương 7: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 53

7.1. Cơ sở thiết kế kết cấu áo đường: 53

7.2. Thiết kế cấu tạo: 58

7.3. Tính toán cường độ kết cấu áo đường: 64

7.4. Luận chứng so sánh - chọn phương án kết cấu áo đường: 79

Chương 8: TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN 89

8.1. Lập biểu đồ xe chạy lý thuyết : 89

8.2. Tốc độ xe chạy trung bình trên tuyến (vtb): 96

8.3.tính toán thời gian xe chạy trung bình - nhận xét : 98

8.4. Tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu- nhận xét: 98

8.5. Tính toán hệ số an toàn k - nhận xét: 102

8.6. Tính toan hệ số tai nạn tổng hợp - nhận xét: 103

8.7. Tính toán hệ số mức độ phục vụ - nhận xét: 105

Chương 9: LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT - SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN 108

9.1. Tính tổng chi phí xây dựng và khai thác tính đổi về năm gốc cho 2 phương án tuyến: 108

9.2. Luận chứng - so sánh chọn phương án tuyến: 124

PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT (25%) 126

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 127

1.1. Giới thiệu đoạn tuyến thiết kế: 127

1.2. Xác định các đặc điểm, điều kiện cụ thể của đoạn tuyến : 127

Chương 2: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 129

2.1. Lập bảng cắm cọc chi tiết: 129

2.2. Thiết kế chi tiết đường cong nằm: 129

Chương 3: THIẾT KẾ TRẮC DỌC CHI TIẾT 132

3.1. Các nguyên tắc thiết kế chung: 132

3.2. Thiết kế đường cong đứng: 132

Chương 4: THIẾT KẾ TRẮC NGANG CHI TIẾT 134

4.1.thiết kế trắc ngang chi tiết: 134

4.2.tính toán khối lượng đào đắp: 134

4.3 phương án kết cấu áo đường chọn: 134

Chương 5: THIẾT KẾ CHI TIẾT CỐNG THOÁT NƯỚC 135

5.1. Xác định lưu lượng tính toán: 135

5.2. Thiết kế cấu tạo cống: 136

5.3. Thiết kế kết cấu cống : 138

PHẦN 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG (30%) 151

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG: .152

1.1. Giới thiệu chung về đoạn tuyến: 152

1.2. Xác định các điều kiện thi công: 152

Chương 2: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: .157

2.1. liệt kê các công trình cần thực hiện: .157

2.1.1. Khôi phục lại hệ thống cọc mốc: 157

2.1.2. Định phạm vi thi công: 158

2.1.3. Dọn dẹp bằng thi công: 158

2.1.4. Lên khuôn đường : 158

2.2. tính toán khối lượng công tác chuẩn bị : 159

2.2.1. Khối lượng công tác khôi phục tuyến: 159

2.2.2. Định phạm vi thi công dời cọc ra ngoài phạm vi thi công : 159

2.2.3. Dọn dẹp mặt bằng thi công : 159

2.2.4. Công tác cưa ngắn cây dồn đống: 160

2.2.5. Công tác lên khuông đường: 160

2.3. biên chế tổ đội thi công: 161

Chương 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG .162

3.1. liệt kê công trình cống: .162

3.2. đặc điểm, chọn phương pháp tổ chức thi công: .162

3.3. xác định trình tự thi công : .162

3.4. xác định kỹ thuật thi công từng hạng mục công trình: .163

3.4.1. Định vị tim cống: 163

3.4.2. San dọn mặt bằng thi công cống: 163

3.4.3. Đào đất móng cống bằng máy: 164

3.4.4. Đào đất móng cống bằng thủ công: 164

3.4.5. Vận chuyển vật liệu xây cống: 164

3.4.6. Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh: 164

3.4.7. Xây móng tường đầu, tường cánh: 164

3.4.8. Làm móng thân cống: 165

3.4.9. Vận chuyển và bốc dỡ ống cống đến địa điểm thi công . 165

3.4.10. Lắp đặt ống cống: 166

3.4.11. Làm mối nối, lớp phòng nước: 166

3.4.12. Xây tường đầu, tường cánh: 167

3.4.13. Đào móng gia cố thượng, hạ lưu: 167

3.4.14. Làm lớp đệm thượng hạ lưu: 167

3.4.15. Xây phần gia cố thượng - hạ lưu: 167

3.4.16. Đắp đất trên cống bằng thủ công: 167

3.5. xác định khối lượng công tác: 168

3.5.1. Tường đầu 168

3.5.2. Tường cánh. 169

3.5.3. Chân khay. 170

3.5.4. Sân cống. 170

3.5.5. Gia cố thượng, hạ lưu và hố chống xói: 170

3.5.6. Đệm đá dăm dày 10cm: 169

3.5.7. Móng đá dăm thân cống, đất sét chống thấm, đắp đất trên cống,

đào móng cống. 171

3.5.8. Đào móng tường đầu, tuờng cánh, chân khay, sân cống, gia cố

thượng hạ lưu, hố chống xói. 171

3.5.9. Vận chuyển và bốc dở ống cống: 172

3.5.10. Làm lớp phòng nước và mối nối: 172

3.6. tính toán năng suất, xác định các đỊnh mức sử dụng nhân lực: .174

3.6.1. Các định mức sử dung nhân lực 174

3.6.2. Tính toán năng suất máy móc 175

3.7. tính toán số công, số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác: 177

3.8. biên chế tổ đội thi công: .179

3.9. tính toán thời gian hoàn thành các thao tác: .179

3.10. lập tiến độ thi công: .180

Chương 4: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐẤT NỀN ĐƯỜNG: .181

4.1. đặc điểm, chọn phương pháp tổ chức thi công: .181

4.2. xác định khối lượng công tác: .181

4.3. lập biểu đồ phân phối đất theo cọc, đường cong tích luỹ đất: .181

4.4. phân đoạn thi công điều phối đất: .181

4.4.1. Thiết kế điều phối đất: 182

4.4.2. Phân đoạn thi công, chọn máy chủ đạo: 185

4.5. xác định kỹ thuật thi công cho từng đoạn: .188

4.5.1.Đoạn I: 188

4.5.2. Đoạn II: 192

4.5.3. Đoạn III: 196

4.5.4. Đoạn IV: 199

4.6. tính toán năng suất các loại máy móc, xác định các định mức sử dụng

nhân lực: . 203

4.6.1. Tính toán năng suất máy xúc chuyển DZ-20B: 203

4.6.2. Năng suất ôtô HUYN ĐAI 15T : 204

4.6.3.Năng suất máy đào gầu ngược thuỷ lực: 205

4.6.4. Năng suất của máy san đất: 206

4.6.5. Năng suất của máy lu: 206

4.6.7. Năng suất của đầm diezel : 210

4.7. tính khối lượng công tác của từng thao tác: .210

4.7.1. Tính khối lượng công tác máy chủ đạo.210

4.8. biên chê tổ đội thi công: .215

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY