Đồ án Thiết kế thiết bị ủi vạn năng và tổ chức thi công đất bằng máy ủi vạn năng

Mục lục Trang Nhiệm vụ thiết kế 1Mục lục 3Lời nói đầu 6Phần mở đầu : Giới thiệu chung về máy ủi 7 Chương 1 : Giới thiệu chung về máy ủi 7 I, Công dụng của máy ủi 7 II, Phân loại máy ủi 8 1, Dựa vào cơ cấu di chuyển 8 2, Dựa vào góc đặt của bàn ủi so với trục dọc của máy 8 3, Dựa vào công suất và lực kéo của máy 8 4, Dựa vào phương pháp điều khiến thiết bị ủi 9 III, Cấu tạo chung của máy ủi 9 IV, Hệ thống điều khiến 9 Phần I : Chọn máy ủi 12 Chương 2 : Tính chọn máy ủi 12I, Tính chiều rộng bàn ủi 12 II, Tính chiều cao bàn ủi 13Phần II : Thiết kể thiết bị ủi dựa trên máy cơ sở đã chọn 14 Chương 3 :Tính toán chung máy ủi 14I, Xác định các thông số cơ bản 141, Xác định các thông số cơ bản của máy ủi 142, Xác định các thông số cơ bản của bàn ủi 14II, Tính toán kéo máy ủi 14 1, Xác định các lực cản 142, Xác định lực bảm 203, Xác định công suất di chuyển máy 19 III, Xác định lực tác dụng lên máy ủi 22 1, Sơ đồ lực tác dụng lên máy ủi 22 2, Xác định các lực tác dụng lên máy ủi 23 IV, Tính ổn định máy ủi 39 1, Trường hợp thứ nhất 39 2, Trường hợp thứ nhất 40 Chương 4 :Tính toán các thiết bị chính của máy ủi 45 I, Chọn vị trí tính toán 45 II, Tính toán thiết kể thiết bị ủi 47 1, Tính toán thiết kể bàn ủi 47 a, Xác định các mô men uốn 50 b, Xác định mô men xoắn 51 c, Xác định ứng suất 592, Tính toán kiểm tra bền khung ủi 65 a, Xác dịnh lực tác dụng lên thiết bị ủi 65 b, Xác định lực tác dụng lên khung ủi vạn năng 68 c, Tính nội lực trong khung ủi 74 d, Kiếm tra sức bền khung ủi 793, Tính toán thiết kể thanh chống xiên 84 a, Xác định đường kính vít của thanh chống xiên 85 b, Xác định đường kính thân thanh chỗng xiên 86 4, Tính toán thiết kể hệ thống thuỷ lực 88 a, Tính chọn xylanh thuỷ lực 88 b, Tính chọn bơm thuỷ lực 91 c, Tính công suất làm việc của bơm thuỷ lực 93Phần III : Tổ chức thi công bằng máy ủi vạn năng 93 Chương 5 : Quá trình làm việc của máy ủi 92 1, Khi đào và vận chuyển đất 92 2, Khi máy thực hiện chức năng san đất 93  Chương 6 : Các biện pháp và sơ đồ công nghệ thi công 94 I, Các biện pháp đào đất 94 1, Các biện pháp đào đất 94 2, Xác thông số liên quan đến quá trình đào đất của máy ủi 94 a, Xác định tốc độ di chuyển của dao cắt 96 b, Xác định chiều sâu cắt lớn nhất (h(max)) 97 II, Các biện pháp di chuyển máy 99 III, Tính toán năng suất máy ủi 1021, Theo phương pháp cũ 102 a, Xác định thế tích khối đất trước bàn ủi 102 b, Xác định thời gian một chu kỳ làm việc 1042, Theo phương pháp mới 106 a, Xác định thế tích khối đất trước bàn ủi 106 b, Xác định thời gian một chu kỳ làm việc 1093, Sự phụ thuộc của năng suất máy ủi vào quảng đường vận chuyển đất 1124, Các biện pháp thi công để nâng cao năng suất của máy ủi 115 Kết luận chung 118 Các tài liệu tham khảo 119

Mục lục

Trang

Nhiệm vụ thiết kế 1

Mục lục 3

Lời nói đầu 6

Phần mở đầu : Giới thiệu chung về máy ủi 7

Chương 1 : Giới thiệu chung về máy ủi 7

I, Công dụng của máy ủi 7

II, Phân loại máy ủi 8

1, Dựa vào cơ cấu di chuyển 8

2, Dựa vào góc đặt của bàn ủi so với trục dọc của máy 8

3, Dựa vào công suất và lực kéo của máy 8

4, Dựa vào phương pháp điều khiến thiết bị ủi 9

III, Cấu tạo chung của máy ủi 9

IV, Hệ thống điều khiến 9

Phần I : Chọn máy ủi 12

Chương 2 : Tính chọn máy ủi 12

I, Tính chiều rộng bàn ủi 12

II, Tính chiều cao bàn ủi 13

Phần II : Thiết kể thiết bị ủi dựa trên máy cơ sở đã chọn 14

Chương 3 :Tính toán chung máy ủi 14

I, Xác định các thông số cơ bản 14

1, Xác định các thông số cơ bản của máy ủi 14

2, Xác định các thông số cơ bản của bàn ủi 14

II, Tính toán kéo máy ủi 14

1, Xác định các lực cản 14

2, Xác định lực bảm 20

3, Xác định công suất di chuyển máy 19

III, Xác định lực tác dụng lên máy ủi 22

1, Sơ đồ lực tác dụng lên máy ủi 22

2, Xác định các lực tác dụng lên máy ủi 23

IV, Tính ổn định máy ủi 39

1, Trường hợp thứ nhất 39

2, Trường hợp thứ nhất 40

Chương 4 :Tính toán các thiết bị chính của máy ủi 45

I, Chọn vị trí tính toán 45

II, Tính toán thiết kể thiết bị ủi 47

1, Tính toán thiết kể bàn ủi 47

a, Xác định các mô men uốn 50

b, Xác định mô men xoắn 51

c, Xác định ứng suất 59

2, Tính toán kiểm tra bền khung ủi 65

a, Xác dịnh lực tác dụng lên thiết bị ủi 65

b, Xác định lực tác dụng lên khung ủi vạn năng 68

c, Tính nội lực trong khung ủi 74

d, Kiếm tra sức bền khung ủi 79

3, Tính toán thiết kể thanh chống xiên 84

a, Xác định đường kính vít của thanh chống xiên 85

b, Xác định đường kính thân thanh chỗng xiên 86

4, Tính toán thiết kể hệ thống thuỷ lực 88

a, Tính chọn xylanh thuỷ lực 88

b, Tính chọn bơm thuỷ lực 91

c, Tính công suất làm việc của bơm thuỷ lực 93

Phần III : Tổ chức thi công bằng máy ủi vạn năng 93

Chương 5 : Quá trình làm việc của máy ủi 92

1, Khi đào và vận chuyển đất 92

2, Khi máy thực hiện chức năng san đất 93

Chương 6 : Các biện pháp và sơ đồ công nghệ thi công 94

I, Các biện pháp đào đất 94

1, Các biện pháp đào đất 94

2, Xác thông số liên quan đến quá trình đào

đất của máy ủi 94

a, Xác định tốc độ di chuyển của dao cắt 96

b, Xác định chiều sâu cắt lớn nhất (h(max)) 97

II, Các biện pháp di chuyển máy 99

III, Tính toán năng suất máy ủi 102

1, Theo phương pháp cũ 102

a, Xác định thế tích khối đất trước bàn ủi 102

b, Xác định thời gian một chu kỳ làm việc 104

2, Theo phương pháp mới 106

a, Xác định thế tích khối đất trước bàn ủi 106

b, Xác định thời gian một chu kỳ làm việc 109

3, Sự phụ thuộc của năng suất máy ủi vào quảng

đường vận chuyển đất 112

4, Các biện pháp thi công để nâng cao năng suất

của máy ủi 115

Kết luận chung 118

Các tài liệu tham khảo 119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY