Đồ án Thiết kế thiết bị cô đặc dung dịch NaNO3 chân không ba nồi liên tục ngược chiều

Đầu đề đồ án 1Lời nói đầu 3Mục lục 4Chương I: Tổng quan 6 I.1. Nhiệm vụ của đồ án 6 I.2. Tính chất nguyên liệu 6 I.2.1. Tính chất vật lý của NaNO3 6 I.2.2. Điều chế và ứng dụng của NaNO3 6 I.3. Quá trình cô đặc 6 I.3.1. Định nghĩa 6 I.3.2. Các phương pháp cô đặc 6 I.3.3. Bản chất của sự cô đặc do nhiệt 6 I.3.4. Ứng dụng của cô đặc 7 I.4. Thiết bị cô đặc 7 I.4.1 Phân loại và ứng dụng 7 I.4.2 Các thiết bị và chi tiết trong hệ thống cô đặc 7Chương II: Qui trình công nghệ 8 II.1. Cơ sở lựa chọn qui trình công nghệ 8 II.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 9Chương III: Cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng 11 III.1 Dữ kiện ban đầu 11 III.2 Cân bằng vật chất 11 III.2.1. Lượng dung môi nguyên chất bốc hơi khi nồng độ thay đổi 11 III.2.2. Nồng độ cuối của dung dịch trong từng nồi 11 III.2.3. Xác định nhiệt độ và áp suất mỗi nồi 12 III.2.4. Xác định tổn thất nhiệt độ 13 III.2.5. Tổn thất nhiệt do nồng độ 13 III.2.6. Tổng thất nhiệt do áp suất thuỷ tĩnh 14 III.2.7. Tổn thất nhiệt do đường ống gây ra 15 III.2.8. Tổn thất nhiệt độ cả hệ thống 15 III.2.9. Chênh lệch nhiệt độ hữu ích của từng nồi và của cả hệ thống 15 III.3. Cân bằng năng lượng 16 III.3.1. Nhiệt dung riêng 16 III.3.2. Lập phương trình cân bằng nhiệt lượng 16Chương IV: Kích thước thiết bị chính 19 IV.1. Bề mặt truyền nhiệt của buồng đốt 19 IV.1.1. Tính nhiệt lượng do hơi đốt cung cấp 19 IV.1.2. Tính hệ số truyền nhiệt K của mỗi nồi 19 IV.1.3. Diện tích bề mặt truyền nhiệt của mỗi nồi 23 IV.2. Tính kích thước buồng đốt và buồng bốc 23 IV.2.1. Buồng đốt 23 IV.2.2. Buồng bốc 25Chương V: Tính bền cơ khí cho thiết bị 28 V.1. Tính bền cho thân 28 V.1.1. Thân buồng đốt 28 V.1.2. Thân buồng bốc 32 V.2. Tính bền cho đáy và nắp thiết bị 37 V.2.1 Nắp thiết bị 37 V.2.2 Đáy thiết bị 40 V.3. Tính bích, đệm, bulông, vỉ ống và tay treo 44 V.3.1. Tính bích 44 V.3.2. Đệm 45 V.3.3. Bulông ghép bích 45 V.3.4. Vỉ ống 46 V.3.5. Tay treo 47 V.3.6. Khối lượng thiết bị 47 V.3.7. Tải trọng tác dụng lên 1 tay treo 50 V.4. Tính kích thước ống dẫn 51 V.5. Kính quan sát 51 V.6. Tổng kết thiết bị chính 51Chương VI: Tính thiết bị phụ 53 VI.1. Thiết bị ngưng tụ Baromet 53 VI.1.1. Lượng nước lạnh cần tưới và thiết bị ngưng tụ 53 VI.1.2. Thể tích không khí và khí không ngưng cần hút khỏi Baromet 53 VI.1.3. Các kích thước chủ yếu của thiết bị ngưng tụ Baromet 54 VI.2. Thiết bị gia nhiệt dòng nhập liệu 58 VI.2.1. Yêu cầu 58 VI.2.2. Tính lượng hơi đốt cần dùng 58 VI.2.3. Tính hệ số truyền nhiệt 59 VI.2.4. Tính hệ số truyền nhiệt 61 VI.2.5. Tính diện tích truyền nhiệt 61 VI.2.6. Số ống truyền nhiệt 61 VI.2.7. Đường kính thiết bị gia nhiệt 61 VI.2.8. Kích thước của thiết bị gia nhiệt nhập liệu 61 VI.3. Bồn cao vị 62 VI.4. Lớp cách nhiệt 63 VI.5. Bơm 64 VI.5.1. Bơm nước cho thiết bị ngưng tụ, bơm nhập liệu các nồi, bơm tháo liệu 64 VI.5.2. Bơm chân không 66Chương VII: Tính sơ bộ giá thành thiết 67Kết luận 68Tài liệu tham khảo 69

Đầu đề đồ án 1

Lời nói đầu 3

Mục lục 4

Chương I: Tổng quan 6

I.1. Nhiệm vụ của đồ án 6

I.2. Tính chất nguyên liệu 6

I.2.1. Tính chất vật lý của NaNO3 6

I.2.2. Điều chế và ứng dụng của NaNO3 6

I.3. Quá trình cô đặc 6

I.3.1. Định nghĩa 6

I.3.2. Các phương pháp cô đặc 6

I.3.3. Bản chất của sự cô đặc do nhiệt 6

I.3.4. Ứng dụng của cô đặc 7 I.4. Thiết bị cô đặc 7

I.4.1 Phân loại và ứng dụng 7

I.4.2 Các thiết bị và chi tiết trong hệ thống cô đặc 7

Chương II: Qui trình công nghệ 8

II.1. Cơ sở lựa chọn qui trình công nghệ 8

II.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 9

Chương III: Cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng 11

III.1 Dữ kiện ban đầu 11

III.2 Cân bằng vật chất 11

III.2.1. Lượng dung môi nguyên chất bốc hơi khi nồng độ thay đổi 11

III.2.2. Nồng độ cuối của dung dịch trong từng nồi 11

III.2.3. Xác định nhiệt độ và áp suất mỗi nồi 12

III.2.4. Xác định tổn thất nhiệt độ 13

III.2.5. Tổn thất nhiệt do nồng độ 13

III.2.6. Tổng thất nhiệt do áp suất thuỷ tĩnh 14

III.2.7. Tổn thất nhiệt do đường ống gây ra 15

III.2.8. Tổn thất nhiệt độ cả hệ thống 15

III.2.9. Chênh lệch nhiệt độ hữu ích của từng nồi và của cả hệ thống 15

III.3. Cân bằng năng lượng 16

III.3.1. Nhiệt dung riêng 16

III.3.2. Lập phương trình cân bằng nhiệt lượng 16

Chương IV: Kích thước thiết bị chính 19

IV.1. Bề mặt truyền nhiệt của buồng đốt 19

IV.1.1. Tính nhiệt lượng do hơi đốt cung cấp 19

IV.1.2. Tính hệ số truyền nhiệt K của mỗi nồi 19

IV.1.3. Diện tích bề mặt truyền nhiệt của mỗi nồi 23

IV.2. Tính kích thước buồng đốt và buồng bốc 23

IV.2.1. Buồng đốt 23

IV.2.2. Buồng bốc 25

Chương V: Tính bền cơ khí cho thiết bị 28

V.1. Tính bền cho thân 28

V.1.1. Thân buồng đốt 28

V.1.2. Thân buồng bốc 32

V.2. Tính bền cho đáy và nắp thiết bị 37

V.2.1 Nắp thiết bị 37

V.2.2 Đáy thiết bị 40

V.3. Tính bích, đệm, bulông, vỉ ống và tay treo 44

V.3.1. Tính bích 44

V.3.2. Đệm 45

V.3.3. Bulông ghép bích 45

V.3.4. Vỉ ống 46

V.3.5. Tay treo 47

V.3.6. Khối lượng thiết bị 47

V.3.7. Tải trọng tác dụng lên 1 tay treo 50

V.4. Tính kích thước ống dẫn 51

V.5. Kính quan sát 51

V.6. Tổng kết thiết bị chính 51

Chương VI: Tính thiết bị phụ 53

VI.1. Thiết bị ngưng tụ Baromet 53

VI.1.1. Lượng nước lạnh cần tưới và thiết bị ngưng tụ 53

VI.1.2. Thể tích không khí và khí không ngưng cần hút khỏi Baromet 53

VI.1.3. Các kích thước chủ yếu của thiết bị ngưng tụ Baromet 54

VI.2. Thiết bị gia nhiệt dòng nhập liệu 58

VI.2.1. Yêu cầu 58

VI.2.2. Tính lượng hơi đốt cần dùng 58

VI.2.3. Tính hệ số truyền nhiệt 59

VI.2.4. Tính hệ số truyền nhiệt 61

VI.2.5. Tính diện tích truyền nhiệt 61

VI.2.6. Số ống truyền nhiệt 61

VI.2.7. Đường kính thiết bị gia nhiệt 61

VI.2.8. Kích thước của thiết bị gia nhiệt nhập liệu 61

VI.3. Bồn cao vị 62

VI.4. Lớp cách nhiệt 63

VI.5. Bơm 64

VI.5.1. Bơm nước cho thiết bị ngưng tụ, bơm nhập liệu các nồi, bơm tháo liệu 64

VI.5.2. Bơm chân không 66

Chương VII: Tính sơ bộ giá thành thiết 67

Kết luận 68

Tài liệu tham khảo 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY