Đồ án Thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất rượu etylic năng suất sản phẩm 1000 l/h

Ap suất thiết bị ngưng tụ Po = 0.35 at.Nhiệt độ hơi thứ ở thiết bị ngưng tụ to = 72.05oC ( Bảng I.251 trang 314 Tài liệu [1] ).Chọn tổn thất nhiệt độ từ nồi cô đặc về thiết bị ngưng tụ .Nhiệt độ hơi thứ ở buồng đốt t1 = 72.05 + 1 = 73.05oC.Đây cũng là nhiệt độ sôi của dung môi (là nước) trên mặt thoáng dung dịch = 73.05oC.Ap suất trên mặt thoáng dung dịch trong buồng bốc P1 = 0.3636 at 0.36 at (Bảng I.250 trang 312 Tài liệu [1]).

Ap suất thiết bị ngưng tụ Po = 0.35 at.

Nhiệt độ hơi thứ ở thiết bị ngưng tụ to = 72.05oC ( Bảng I.251 trang 314 Tài liệu [1] ).

Chọn tổn thất nhiệt độ từ nồi cô đặc về thiết bị ngưng tụ .

Nhiệt độ hơi thứ ở buồng đốt t1 = 72.05 + 1 = 73.05oC.

Đây cũng là nhiệt độ sôi của dung môi (là nước) trên mặt thoáng dung dịch = 73.05oC.

Ap suất trên mặt thoáng dung dịch trong buồng bốc P1 = 0.3636 at 0.36 at (Bảng I.250 trang 312 Tài liệu [1]).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY