Đồ án Thiết kế tháp chưng cất hệ benzen - toluen hoạt động liên tục với năng suất nhập liệu là 2500 kg/h

MỤC LỤC MỤC LỤC iDANH MỤC BẢNG iiiDANH MỤC HÌNH ivLỜI MỞ ĐẦU vCHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT 11.1 Lý thuyết về chưng cất 11.1.1 Khái niệm 11.1.2 Phương pháp chưng cất 11.1.3 Thiết bị chưng cất 21.2 Giới thiệu về nguyên liệu 31.2.1 Benzen & Toluen 31.2.2 Các phương thức điều chế 41.2.3 Hỗn hợp benzen – toluen : 51.2.4 Sơ đồ quy trình công nghệ 51.2.5 Thuyết minh quy trình: 6CHƯƠNG 2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT 82.1 Các thông số ban đầu 82.2 Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy 82.3 Xác định tỉ số hoàn lưu thích hợp 102.3.1 Tỉ số hoàn lưu tối thiểu 10CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT 153.1 Đường kính tháp (Dt) 153.1.1 Đường kính đoạn cất : 153.1.2 Đường kính đoạn chưng 173.2 Chiều cao tháp chưng cất 203.3 Mâm lỗ – trở lực của mâm 203.2.1 Cấu tạo mâm lỗ 203.2.2 Độ giảm áp của pha khí qua một mâm 213.2.3 Độ giảm áp qua mâm khô 213.2.4 Độ giảm áp do chiều cao mức chất lỏng trên mâm 223.2.5 Độ giảm áp do sức căng bề mặt 233.4 Kiểm tra ngập lụt khi tháp hoạt động : 253.5 Kích thước ống chảy chuyền: 263.6 Tính toán cơ khí của tháp 273.4.1 Bề dày thân tháp 273.4.2 Đáy và nắp thiết bị 293.4.2.1 Bích ghép thân, đáy và nắp 293.4.2.2 Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn : 30Tai treo và chân đỡ: 35CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT – THIẾT BỊ PHỤ 384.1 Cân bằng năng lượng cho hệ thống 384.2 Tính toán thiết bị phụ: 394.2.1 Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh: 394.2.2 Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh 444.2.3 Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy 494.2.4 Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu 534.2.5 Bồn cao vị 584.2.6 Bơm 62KẾT LUẬN 67TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH MỤC BẢNG iii

DANH MỤC HÌNH iv

LỜI MỞ ĐẦU v

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT 1

1.1 Lý thuyết về chưng cất 1

1.1.1 Khái niệm 1

1.1.2 Phương pháp chưng cất 1

1.1.3 Thiết bị chưng cất 2

1.2 Giới thiệu về nguyên liệu 3

1.2.1 Benzen & Toluen 3

1.2.2 Các phương thức điều chế 4

1.2.3 Hỗn hợp benzen – toluen : 5

1.2.4 Sơ đồ quy trình công nghệ 5

1.2.5 Thuyết minh quy trình: 6

CHƯƠNG 2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT 8

2.1 Các thông số ban đầu 8

2.2 Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy 8

2.3 Xác định tỉ số hoàn lưu thích hợp 10

2.3.1 Tỉ số hoàn lưu tối thiểu 10

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT 15

3.1 Đường kính tháp (Dt) 15

3.1.1 Đường kính đoạn cất : 15

3.1.2 Đường kính đoạn chưng 17

3.2 Chiều cao tháp chưng cất 20

3.3 Mâm lỗ – trở lực của mâm 20

3.2.1 Cấu tạo mâm lỗ 20

3.2.2 Độ giảm áp của pha khí qua một mâm 21

3.2.3 Độ giảm áp qua mâm khô 21

3.2.4 Độ giảm áp do chiều cao mức chất lỏng trên mâm 22

3.2.5 Độ giảm áp do sức căng bề mặt 23

3.4 Kiểm tra ngập lụt khi tháp hoạt động : 25

3.5 Kích thước ống chảy chuyền: 26

3.6 Tính toán cơ khí của tháp 27

3.4.1 Bề dày thân tháp 27

3.4.2 Đáy và nắp thiết bị 29

3.4.2.1 Bích ghép thân, đáy và nắp 29

3.4.2.2 Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn : 30

Tai treo và chân đỡ: 35

CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT – THIẾT BỊ PHỤ 38

4.1 Cân bằng năng lượng cho hệ thống 38

4.2 Tính toán thiết bị phụ: 39

4.2.1 Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh: 39

4.2.2 Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh 44

4.2.3 Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy 49

4.2.4 Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu 53

4.2.5 Bồn cao vị 58

4.2.6 Bơm 62

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY