Đồ án Thiết kế thang máy 4 điểm dừng

MỤC LỤC TrangPhần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY, NHU CẦU NHÀ Ở VÀ NHU CẦU VỀ THANG MÁY TRONG CÁC NHÀ CAO TẦNG 11.1 Giới thiệu về Công ty 11.1.1. Lịch sử phát triển 11.1.2. Logo - Thiên Nam 21.1.3. Chính sách chất lượng 21.1.4. Năng lực sản xuất 31.1.5. Chứng nhận và giải thưởng 31.1.6. Dự án tiêu biểu 61.2. Nhu cầu về nhà ở, thang máy trong các nhà cao tầng 12Chương 2: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 132.1. Giới thiệu về thang máy 132.1.1. Khái niệm chung về thang máy 132.1.2. Lịch sử phát triển thang máy 142.1.3. Phân loại thang máy 142.1.4. Khái niệm về ký hiệu của thang máy 162.2. Lựa chọn phương án 162.2.1. Cầu thang bộ 162.2.2. Thang máy 17Chương 3: GIỚI THIỆU THANG MÁY TRONG ĐỀ TÀI 263.1. Đặc tính kỹ thuật của thang máy 263.2. Tính năng hoạt động của thang 313.3. Tính năng hoạt động của hệ thống điều khiển và bảo vệ bằng điện 31Phần II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 34Chương 1: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG 341.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 341.1.1. Sơ đồ truyền động của cơ cấu nâng 341.1.2. Cấu tạo 341.1.3. Nguyên lý hoạt động 341.2. Số liệu ban đầu tính toán cơ cấu nâng 341.3. Chọn hệ palăng nâng hàng 351.4. Tính chọn cáp nâng hàng 351.4.1. Lực trong dây cáp cuộn vào tang 351.4.2. Tải trọng phá hủy cáp 361.5. Tính các kích thước cơ bản của puly 361.5.1. Tính chọn puly 361.5.2. Xác định các kích thước của puly 371.5.3. Xác định hệ số kéo cần thiết của puly ma sát 381.6. Chọn tời kéo 401.6.1. Lực cản chuyển động 401.6.2. Sức căng lớn nhất ở các nhánh cáp 401.7. Kiểm tra động cơ 411.7.1. Kiểm tra động cơ điện về nhiệt 411.7.2.Kiểm tra khả năng quá tải tức thời 441.8. Tính chọn phanh và kiểm tra 451.8.1. Tính chọn phanh cho cơ cấu 451.8.2. Nguyên lý làm việc 461.8.3. Lực dọc trục cần thiết tạo ra mômen phanh 461.8.4. Kiểm tra ap suất trên mặt ma sát 471.8.5. Bước dịch chuyển của đĩa ép ngoài cùng 47Chương 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP 482.1. Vật liệu chế tạo 482.1.1. Chọn vật liệu chế tạo 482.1.2. Ứng suất cho phép 482.2. Tính toán thiết kế kết cấu thép buồng cabin 482.2.1. Xác định đặc trưng hình học khung đứng buồng cabin 482.2.2. Tính toán các trường hợp tải trọng khung đứng buồng cabin 532.2.3. Tính toán bền khung đứng buồng cabin 602.2.4. Xác định đặc trưng hình học mặt sàn buồng cabin 632.2.5. Tính toán các trường hợp tải trọng mặt sàn buồng cabin 682.2.6. Tính toán bền mặt sàn buồng cabin 702.3. Tính toán thiết kế kết cấu thép đối trọng buồng cabin 732.3.1. Tính toán trọng lượng đối trọng 732.3.2. Xác định đặc trưng hình học khung đối trọng 742.3.3. Tính toán tải trọng khung đối trọng 752.3.4. Tính toán bền khung đối trọng buồng cabin 782.4. Tính toán mối ghép bulông 802.5. Tính toán mối ghép hàn 82Chương 3:CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN 843.1. Bộ hãm bảo hiểm và bộ hạn chế tốc độ 843.1.1. Đặc điểm chung của bộ hảm bảo hiểm 843.1.2. Thiết bị kẹp của bộ hãm bảo hiểm 853.1.3. Cơ cấu điều khiển bộ hãm bảo hiểm 853.2. Bộ hạn chế tốc độ 86Chương 4: MẠCH ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY 884.1. Tính chọn các thiết bị điện 884.1.1. Xác định sơ bộ công suất động cơ điện 884.1.2. Xác định momen cản tĩnh 884.1.3. Xây dựng biểu đồ phụ tải gần đúng cho cơ cấu nâng 894.1.4. Xác định công suất của động cơ điện 904.1.5. Xây dựng đường đặc tính cơ của động cơ điện 924.1.6. Cường độ dòng điện được xác định theo công thức sau 934.1.7. Tính chọn rơle dòng điện cực đại 934.1.8. Tính chọn rơle nhiệt 934.1.9. Chọn dây dẫn 944.2. Mạch điều khiển thang máy truyền thống 954.2.1. Các phần tử trong mạch điện 954.2.2. Nguyên lý hoạt động 964.3. Mạch điều khiển thang máy có điều khiển lập trình 984.3.1. Các phần tử trong các mạch điều khiển có lập trình 1034.3.2. Nguyên lý hoạt động 104Phần 3: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ 106Chương 1: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉPĐỐI TRỌNG CABIN CWT 1061.1 Công tác chuẩn bị 1061.1.1 Chuẩn bị phôi 1061.1.2. Chuẩn bị thiết bị phục vụ 1071.1.3 Chuẩn bị nhân lực tham gia vào quá trình chế tạo 1101.2 Quy trình chế tạo 1101.2.1. Nguyên công 1 1101.2.2 Nguyên công 2 1111.2.3. Nguyên công 3 1121.2.4. Nguyên công 4 1131.2.5 Nguyên công kiểm tra 115Chương 2: LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM 1172.1. Lắp ráp cơ khí 1172.1.1. Công tác chuẩn bị 1172.1.2. Định vị giàn chuẩn thi công 1172.1.3. Công việc lắp đặt trong hố thang 1182.1.4. Các công việc pit và hố ( trong hố thang ) 1192.1.5. Lắp khung cabin 1192.1.6. Lắp phòng máy 1202.1.7. Lắp cáp tải vào cabin 1202.1.8. Lắp cửa tầng 1212.1.9. Lắp vách cabin 1212.1.10. Công tác kiểm tra và vệ sinh 1222.2. Lắp đặt hệ thống điện 1222.2.1. Hệ thống điện phòng máy 1222.2.2. Hệ thống điện tầng 1232.2.3. Hệ thống điện đầu cabin 1232.2.4. Tủ điện 1232.2.5. Vận hành ở tốc độ cao 123Chương 3: VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG THANG MÁY VÀ AN TOÀN TRONG THANG MÁY 1243.1. Vận hành 1243.1.1. Gọi thang máy từ bên ngoài buồng thang (ở các tầng) 1243.1.2. Gọi thang từ bên trong buồng thang 1243.2. Bảo quản thang máy 1253.3. An toàn trong thang máy 126Tài liệu tham khảo 128

MỤC LỤC

Trang

Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY, NHU CẦU NHÀ Ở VÀ NHU

CẦU VỀ THANG MÁY TRONG CÁC NHÀ CAO TẦNG 1

1.1 Giới thiệu về Công ty 1

1.1.1. Lịch sử phát triển 1

1.1.2. Logo - Thiên Nam 2

1.1.3. Chính sách chất lượng 2

1.1.4. Năng lực sản xuất 3

1.1.5. Chứng nhận và giải thưởng 3

1.1.6. Dự án tiêu biểu 6

1.2. Nhu cầu về nhà ở, thang máy trong các nhà cao tầng 12

Chương 2: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 13

2.1. Giới thiệu về thang máy 13

2.1.1. Khái niệm chung về thang máy 13

2.1.2. Lịch sử phát triển thang máy 14

2.1.3. Phân loại thang máy 14

2.1.4. Khái niệm về ký hiệu của thang máy 16

2.2. Lựa chọn phương án 16

2.2.1. Cầu thang bộ 16

2.2.2. Thang máy 17

Chương 3: GIỚI THIỆU THANG MÁY TRONG ĐỀ TÀI 26

3.1. Đặc tính kỹ thuật của thang máy 26

3.2. Tính năng hoạt động của thang 31

3.3. Tính năng hoạt động của hệ thống điều khiển và bảo vệ

bằng điện 31

Phần II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 34

Chương 1: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG 34

1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 34

1.1.1. Sơ đồ truyền động của cơ cấu nâng 34

1.1.2. Cấu tạo 34

1.1.3. Nguyên lý hoạt động 34

1.2. Số liệu ban đầu tính toán cơ cấu nâng 34

1.3. Chọn hệ palăng nâng hàng 35

1.4. Tính chọn cáp nâng hàng 35

1.4.1. Lực trong dây cáp cuộn vào tang 35

1.4.2. Tải trọng phá hủy cáp 36

1.5. Tính các kích thước cơ bản của puly 36

1.5.1. Tính chọn puly 36

1.5.2. Xác định các kích thước của puly 37

1.5.3. Xác định hệ số kéo cần thiết của puly ma sát 38

1.6. Chọn tời kéo 40

1.6.1. Lực cản chuyển động 40

1.6.2. Sức căng lớn nhất ở các nhánh cáp 40

1.7. Kiểm tra động cơ 41

1.7.1. Kiểm tra động cơ điện về nhiệt 41

1.7.2.Kiểm tra khả năng quá tải tức thời 44

1.8. Tính chọn phanh và kiểm tra 45

1.8.1. Tính chọn phanh cho cơ cấu 45

1.8.2. Nguyên lý làm việc 46

1.8.3. Lực dọc trục cần thiết tạo ra mômen phanh 46

1.8.4. Kiểm tra ap suất trên mặt ma sát 47

1.8.5. Bước dịch chuyển của đĩa ép ngoài cùng 47

Chương 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP 48

2.1. Vật liệu chế tạo 48

2.1.1. Chọn vật liệu chế tạo 48

2.1.2. Ứng suất cho phép 48

2.2. Tính toán thiết kế kết cấu thép buồng cabin 48

2.2.1. Xác định đặc trưng hình học khung đứng buồng cabin 48

2.2.2. Tính toán các trường hợp tải trọng khung đứng buồng cabin 53

2.2.3. Tính toán bền khung đứng buồng cabin 60

2.2.4. Xác định đặc trưng hình học mặt sàn buồng cabin 63

2.2.5. Tính toán các trường hợp tải trọng mặt sàn buồng cabin 68

2.2.6. Tính toán bền mặt sàn buồng cabin 70

2.3. Tính toán thiết kế kết cấu thép đối trọng buồng cabin 73

2.3.1. Tính toán trọng lượng đối trọng 73

2.3.2. Xác định đặc trưng hình học khung đối trọng 74

2.3.3. Tính toán tải trọng khung đối trọng 75

2.3.4. Tính toán bền khung đối trọng buồng cabin 78

2.4. Tính toán mối ghép bulông 80

2.5. Tính toán mối ghép hàn 82

Chương 3:CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN 84

3.1. Bộ hãm bảo hiểm và bộ hạn chế tốc độ 84

3.1.1. Đặc điểm chung của bộ hảm bảo hiểm 84

3.1.2. Thiết bị kẹp của bộ hãm bảo hiểm 85

3.1.3. Cơ cấu điều khiển bộ hãm bảo hiểm 85

3.2. Bộ hạn chế tốc độ 86

Chương 4: MẠCH ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY 88

4.1. Tính chọn các thiết bị điện 88

4.1.1. Xác định sơ bộ công suất động cơ điện 88

4.1.2. Xác định momen cản tĩnh 88

4.1.3. Xây dựng biểu đồ phụ tải gần đúng cho cơ cấu nâng 89

4.1.4. Xác định công suất của động cơ điện 90

4.1.5. Xây dựng đường đặc tính cơ của động cơ điện 92

4.1.6. Cường độ dòng điện được xác định theo công thức sau 93

4.1.7. Tính chọn rơle dòng điện cực đại 93

4.1.8. Tính chọn rơle nhiệt 93

4.1.9. Chọn dây dẫn 94

4.2. Mạch điều khiển thang máy truyền thống 95

4.2.1. Các phần tử trong mạch điện 95

4.2.2. Nguyên lý hoạt động 96

4.3. Mạch điều khiển thang máy có điều khiển lập trình 98

4.3.1. Các phần tử trong các mạch điều khiển có lập trình 103

4.3.2. Nguyên lý hoạt động 104

Phần 3: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ 106

Chương 1: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP

ĐỐI TRỌNG CABIN CWT 106

1.1 Công tác chuẩn bị 106

1.1.1 Chuẩn bị phôi 106

1.1.2. Chuẩn bị thiết bị phục vụ 107

1.1.3 Chuẩn bị nhân lực tham gia vào quá trình chế tạo 110

1.2 Quy trình chế tạo 110

1.2.1. Nguyên công 1 110

1.2.2 Nguyên công 2 111

1.2.3. Nguyên công 3 112

1.2.4. Nguyên công 4 113

1.2.5 Nguyên công kiểm tra 115

Chương 2: LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM 117

2.1. Lắp ráp cơ khí 117

2.1.1. Công tác chuẩn bị 117

2.1.2. Định vị giàn chuẩn thi công 117

2.1.3. Công việc lắp đặt trong hố thang 118

2.1.4. Các công việc pit và hố ( trong hố thang ) 119

2.1.5. Lắp khung cabin 119

2.1.6. Lắp phòng máy 120

2.1.7. Lắp cáp tải vào cabin 120

2.1.8. Lắp cửa tầng 121

2.1.9. Lắp vách cabin 121

2.1.10. Công tác kiểm tra và vệ sinh 122

2.2. Lắp đặt hệ thống điện 122

2.2.1. Hệ thống điện phòng máy 122

2.2.2. Hệ thống điện tầng 123

2.2.3. Hệ thống điện đầu cabin 123

2.2.4. Tủ điện 123

2.2.5. Vận hành ở tốc độ cao 123

Chương 3: VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG THANG MÁY VÀ AN TOÀN

TRONG THANG MÁY 124

3.1. Vận hành 124

3.1.1. Gọi thang máy từ bên ngoài buồng thang (ở các tầng) 124

3.1.2. Gọi thang từ bên trong buồng thang 124

3.2. Bảo quản thang máy 125

3.3. An toàn trong thang máy 126

Tài liệu tham khảo 128

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY