Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 3

1.Công dụng của chi tiết : 3

2. Các yêu cầu kỹ thuật : 3

3. Vật liệu chi tiết: 3

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 4

1. Sản lượng chi tiết cần chế tạo : 4

2. Khối lượng chi tiết : 4

3. Dạng sản xuất và đặc trưng của nó 5

CHƯƠNG III: CHỌN DẠNG PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 5

1. Dạng phôi : 5

2.Chọn phương pháp chế tạo phôi: 5

3.Bản vẽ phôi: 6

CHƯƠNG IV: CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CÔNG 8

1. Chọn các phương pháp gia công các bề mặt phôi 8

2. Chọn chuẩn công nghệ 9

3. Chọn trình tự gia công các bề mặt 9

3. Phân tích ba quy trình công nghệ đưa ra để chọn một: 12

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG 13

1. Nguyên công 1: Gia công lỗã (4) 13

2. Nguyên công 2: Phay mặt 3 14

3. Nguyên công 3: Phay mặt (9) 15

4. Nguyên công 4: Phay mặt (1) – (10) & (5) – (7) 16

5. Nguyên công 5: Khoan-khoét-Doa lỗ 2 18

6. Nguyên công 6: Khoan mồi lỗ để phay rãnh (6) 21

7. Nguyên công 7: Phay thô bề mặt rãnh (6) 22

8. Nguyên công 8: Phay tinh bề mặt rãnh (6) 24

9. Nguyên công 9: Xọc rãnh then (8) 25

CHƯƠNG VI: TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN 27

1. Xác định lượng dư bằng phương pháp phân tích : 27

2 Xác định lượng dư bằng phương pháp Tra bảng. 31

CHƯƠNG VII : TÍNH CHẾ ĐỘ CẮT 37

1. Chế độ cắt cho bề mặt (4) : 37

CHƯƠNG IX: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ CÔNG NGHỆ 50

I. Thành phần đồ gá 50

II. Yêu cầu 51

III. Trình tự thiết kế 51

Kết luận 55

Tài liệu tham khảo 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY