Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất nước dứa năng suất một tấn nguyên liệu/ngày

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG iiDANH MỤC HÌNH iiiLỜI MỞ ĐẦU 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ 31.1 Lập luận kinh tế 31.2 Địa điểm xây dựng 3CHƯƠNG 2: CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 72.1 Quy trình công nghệ 72.2 Giải thích quy trình 9CHƯƠNG 3: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 153.1 Tính cho từng quá trình 153.2 Kết quả 17CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN THIẾT BỊ 18CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN ĐIỆN, NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG 295.1 Tính lương nước sử dụng trong một ngày 295.2 Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày 315.3 Tính năng lượng sử dụng 29CHƯƠNG 6: BỐ TRÍ PHÂN XƯỞNG 336.1 Tính diện tích 336.2 Bố trí phân xưởng 35Tài liệu tham khảo 36

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG ii

DANH MỤC HÌNH iii

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ 3

1.1 Lập luận kinh tế 3

1.2 Địa điểm xây dựng 3

CHƯƠNG 2: CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 7

2.1 Quy trình công nghệ 7

2.2 Giải thích quy trình 9

CHƯƠNG 3: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 15

3.1 Tính cho từng quá trình 15

3.2 Kết quả 17

CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN THIẾT BỊ 18

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN ĐIỆN, NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG 29

5.1 Tính lương nước sử dụng trong một ngày 29

5.2 Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày 31

5.3 Tính năng lượng sử dụng 29

CHƯƠNG 6: BỐ TRÍ PHÂN XƯỞNG 33

6.1 Tính diện tích 33

6.2 Bố trí phân xưởng 35

Tài liệu tham khảo 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY