Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất mứt dứa năng suất 1 tấn nguyên liệu/ngày

MỤC LỤCMỤC LỤC iDANH MỤC HÌNH iiiDANH MỤC BẢNG ivCHƯƠNG 1: LẬP LUẬN THIẾT KẾ 51.1 Lập luận kinh tế kĩ thuật 51.2 Phân loại mứt 61.3 Nguyên liệu chính 71.3.1 Quả dứa 71.3.2 Đường 91.4 Nguyên liệu phụ 101.4.1 Pectin 101.4.2 Acid citric 111.4.3 Acid benzoic và muối benzoate 111.5 Sản phẩm jam dứa 121.6 Chọn địa điểm xây dựng phân xưởng 13CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 152.1 Quy trình sản xuất jam dứa 152.2 Thuyết minh quy trình công nghệ 162.2.1 Lựa chọn - phân loại 162.2.2 Rửa 162.2.3 Cắt gọt 162.2.4 Nghiền xé 172.2.5 Chà 172.2.6 Phối trộn 172.2.7 Cô đặc 182.2.8 Rót nóng, đóng nắp 192.2.9 Tạo đông 19CHƯƠNG 3: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 203.1 Chọn thành phần nguyên liệu sản xuất 203.2 Ước tính tổn thất trong sản xuất 203.3 Tính cân bằng vật chất 213.3.1 Tính toán cho 1 tấn nguyên liệu dứa đầu vào 213.4 Lựa chọn thiết bị cho phân xưởng sản xuất jam dứa 243.4.1 Phân loại – lựa chọn 243.4.2 Rửa 253.4.3 Cắt gọt 273.4.4 Nghiền xé 283.4.5 Chà 293.4.6 Phối trộn 313.4.7 Cô đặc 333.4.8 Lò hơi 343.4.9 Rót nóng – đóng nắp 353.5 Bố trí mặt bằng phân xưởng 383.5.1 Nguyên tắc 383.5.2 Bố trí phân xưởng 383.6 Tính cân bằng năng lượng 393.6.1 Tính điện 393.6.2 Tính hơi 40CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 42TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH MỤC HÌNH iii

DANH MỤC BẢNG iv

CHƯƠNG 1: LẬP LUẬN THIẾT KẾ 5

1.1 Lập luận kinh tế kĩ thuật 5

1.2 Phân loại mứt 6

1.3 Nguyên liệu chính 7

1.3.1 Quả dứa 7

1.3.2 Đường 9

1.4 Nguyên liệu phụ 10

1.4.1 Pectin 10

1.4.2 Acid citric 11

1.4.3 Acid benzoic và muối benzoate 11

1.5 Sản phẩm jam dứa 12

1.6 Chọn địa điểm xây dựng phân xưởng 13

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 15

2.1 Quy trình sản xuất jam dứa 15

2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ 16

2.2.1 Lựa chọn - phân loại 16

2.2.2 Rửa 16

2.2.3 Cắt gọt 16

2.2.4 Nghiền xé 17

2.2.5 Chà 17

2.2.6 Phối trộn 17

2.2.7 Cô đặc 18

2.2.8 Rót nóng, đóng nắp 19

2.2.9 Tạo đông 19

CHƯƠNG 3: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 20

3.1 Chọn thành phần nguyên liệu sản xuất 20

3.2 Ước tính tổn thất trong sản xuất 20

3.3 Tính cân bằng vật chất 21

3.3.1 Tính toán cho 1 tấn nguyên liệu dứa đầu vào 21

3.4 Lựa chọn thiết bị cho phân xưởng sản xuất jam dứa 24

3.4.1 Phân loại – lựa chọn 24

3.4.2 Rửa 25

3.4.3 Cắt gọt 27

3.4.4 Nghiền xé 28

3.4.5 Chà 29

3.4.6 Phối trộn 31

3.4.7 Cô đặc 33

3.4.8 Lò hơi 34

3.4.9 Rót nóng – đóng nắp 35

3.5 Bố trí mặt bằng phân xưởng 38

3.5.1 Nguyên tắc 38

3.5.2 Bố trí phân xưởng 38

3.6 Tính cân bằng năng lượng 39

3.6.1 Tính điện 39

3.6.2 Tính hơi 40

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY