Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất đồ hộp thịt

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 5Chương 1: MỞ ĐẦU .61.1 Lập luận kinh tế .61.2 Tình hình sản xuất paté tại Việt Nam .61.3 Nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy 81.4 Năng suất thiết kế 10Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU .112.1 Thịt .112.2 Gan .132.3 Mỡ. .142.4 Các chất phụ gia .152.5 Nước đá vảy 162.6 Vitamin C 16Chương 3: KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 173.1. Lựa chọn nguyên liệu .183.2 Chuẩn bị nguyên liệu . 203.3. Xay nhuyễn .243.4 Vào hộp .253.5. Ghép mí .263.6. Tiệt trùng 273.7 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm .29Chương 4: CÂN BẰNG VẬT CHẤT . 314.1 Lịch làm việc của phân xưởng 314.2 Thông số kỹ thuật của bao bì . 314.3 Tính toán cân bằng vật chất 31Chương 5: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ .335.1 Máy chặt thịt .335.2. Máy xay thô thịt .345.3 Máy xay thô gan .355.4 Máy xay nhuyễn .355.5. Thiết bị rót hộp .365.6. Thiết bị ghép mí .365.7 Thiết bị tiệt trùng 375.8 Máy làm đá vảy .38Chương 6: BỐ TRÍ MẶT BẰNG .406.1 Phòng trữ đông 406.2 Phòng rã đông .406.3 Phòng ướp .416.4 Phòng chứa nguyên liệu phụ .416.5 Khu vực sản xuất 426.6 Các phòng khác .43Chương 7: TÍNH ĐIỆN – NƯỚC .447.1 Điện .447.2 Nước 45Chương 8: KẾT LUẬN .49TÀI LIỆU THAM KHẢO .50

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 5

Chương 1: MỞ ĐẦU .6

1.1 Lập luận kinh tế .6

1.2 Tình hình sản xuất paté tại Việt Nam .6

1.3 Nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy 8

1.4 Năng suất thiết kế 10

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU .11

2.1 Thịt .11

2.2 Gan .13

2.3 Mỡ. .14

2.4 Các chất phụ gia .15

2.5 Nước đá vảy 16

2.6 Vitamin C 16

Chương 3: KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 17

3.1. Lựa chọn nguyên liệu .18

3.2 Chuẩn bị nguyên liệu . 20

3.3. Xay nhuyễn .24

3.4 Vào hộp .25

3.5. Ghép mí .26

3.6. Tiệt trùng 27

3.7 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm .29

Chương 4: CÂN BẰNG VẬT CHẤT . 31

4.1 Lịch làm việc của phân xưởng 31

4.2 Thông số kỹ thuật của bao bì . 31

4.3 Tính toán cân bằng vật chất 31

Chương 5: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ .33

5.1 Máy chặt thịt .33

5.2. Máy xay thô thịt .34

5.3 Máy xay thô gan .35

5.4 Máy xay nhuyễn .35

5.5. Thiết bị rót hộp .36

5.6. Thiết bị ghép mí .36

5.7 Thiết bị tiệt trùng 37

5.8 Máy làm đá vảy .38

Chương 6: BỐ TRÍ MẶT BẰNG .40

6.1 Phòng trữ đông 40

6.2 Phòng rã đông .40

6.3 Phòng ướp .41

6.4 Phòng chứa nguyên liệu phụ .41

6.5 Khu vực sản xuất 42

6.6 Các phòng khác .43

Chương 7: TÍNH ĐIỆN – NƯỚC .44

7.1 Điện .44

7.2 Nước 45

Chương 8: KẾT LUẬN .49

TÀI LIỆU THAM KHẢO .50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY