Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất cá Mòi sốt cà chua đóng hộp

MỤC LỤCDANH MỤC BẢNG ivLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 31.1 Giới thiệu về nguyên liệu : 31.1.1 Nguồn lợi thủy hải sản ở Việt Nam : 31.1.2 Thành phần và tính chất của Cá Mòi: 61.2 . Giới thiệu về sản phẩm Cá mòi sốt cà chua đóng hộp 71.2.1 Nguyên liệu cho quá trình chế biến: 71.2.2 Sản phẩm Cá Mòi sốt cà chua đóng hộp: 8CHƯƠNG 2 : NGUYÊN LIỆU PHỤ VÀ PHỤ GIA 102.1 Purre cà chua: 102.2 Dầu thực vật: 102.3 Đường : 102.3.1 Tiêu chuẩn TCVN 6958: 2001 102.3.2 TCVN 7270:2003 112.4 Muối ăn: 122.5 Nước: 122.6 Bột ngọt: 142.7 Gia vị : 142.8 Chất chống oxy hóa: 15CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 163.1 Sơ đồ quy trình công nghệ : 163.2 Thuyết minh sơ đồ quy trình công nghệ : 173.2.1 Nguyên liệu: 173.2.2 Rã đông: 173.2.3 Phân loại: 173.2.4 Cắt cá: 183.2.5 Rửa : 183.2.6 Xếp hộp : 193.2.7 Hấp : 193.2.8 Rót nước sốt: 203.2.9 Ghép mí: 223.2.10 Tiệt trùng và làm nguội: 223.2.11 Dán nhãn : 243.2.12 Bảo ôn: 24CHƯƠNG 4 TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 264.1 Tính khối lượng nguyên liệu Cá: 264.2 Tính khối lượng nước sốt và nguyên liệu phụ: 27CHƯƠNG 5 CHỌN THIẾT BỊ 305.1 Thiết bị chính: 305.1.1 Thiết bị rã đông : 305.1.2 Thiết bị phân loại : 305.1.3 Thiết bị cắt cá: 305.1.4 Thiết bị rửa cá: 305.1.5 Thiết bị xếp hộp: 315.1.6 Hấp: 315.1.7 Máy Chiết rót sốt cà chua: 315.1.8 Máy Ghép mí: 325.1.10 Thiết bị dán nhãn Decan tự động : 335.2 Thiết bị phụ: 345.2.1 Băng tải nhập liệu,tháo liệu : 345.2.2 Thùng vận chuyển: 345.2.3 Một số thiết bị khác: 34CHƯƠNG 6 : CHỌN ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG 356.1 Chọn địa điểm xây dựng nhà máy: 356.1.1 Nguyên tắc khi chọn địa điểm xây dựng phân xưởng: 356.1.2 Chọn địa điểm đặt nhà máy: 356.2 Kết cấu xây dựng: 366.2.1 Nền : 366.2.2 Tường: 366.2.3 Trần nhà: 366.2.4 Cửa: 376.3 Bố trí mặt bằng: 376.3.1 Chọn diện tích: 376.3.2 Bố trí phân xưởng (hình vẽ) 386.4 Dự kiến số công nhân : 386.4.1 Số công nhân thực tế: 386.4.2 Số công nhân dự trữ : 386.4.3 Vậy tổng số công nhân là : 39CHƯƠNG 7 TÍNH ĐIỆN NƯỚC 407.1 Tính điện: 407.1.1 Tính cho thiết bị: 407.1.2 Tính cho điện chiếu sáng: 417.2 Tính nước: 41KẾT LUẬN : 43TÀI LIỆU THAM KHẢO 44PHỤ LỤC 45

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG iv

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 3

1.1 Giới thiệu về nguyên liệu : 3

1.1.1 Nguồn lợi thủy hải sản ở Việt Nam : 3

1.1.2 Thành phần và tính chất của Cá Mòi: 6

1.2 . Giới thiệu về sản phẩm Cá mòi sốt cà chua đóng hộp 7

1.2.1 Nguyên liệu cho quá trình chế biến: 7

1.2.2 Sản phẩm Cá Mòi sốt cà chua đóng hộp: 8

CHƯƠNG 2 : NGUYÊN LIỆU PHỤ VÀ PHỤ GIA 10

2.1 Purre cà chua: 10

2.2 Dầu thực vật: 10

2.3 Đường : 10

2.3.1 Tiêu chuẩn TCVN 6958: 2001 10

2.3.2 TCVN 7270:2003 11

2.4 Muối ăn: 12

2.5 Nước: 12

2.6 Bột ngọt: 14

2.7 Gia vị : 14

2.8 Chất chống oxy hóa: 15

CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 16

3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ : 16

3.2 Thuyết minh sơ đồ quy trình công nghệ : 17

3.2.1 Nguyên liệu: 17

3.2.2 Rã đông: 17

3.2.3 Phân loại: 17

3.2.4 Cắt cá: 18

3.2.5 Rửa : 18

3.2.6 Xếp hộp : 19

3.2.7 Hấp : 19

3.2.8 Rót nước sốt: 20

3.2.9 Ghép mí: 22

3.2.10 Tiệt trùng và làm nguội: 22

3.2.11 Dán nhãn : 24

3.2.12 Bảo ôn: 24

CHƯƠNG 4 TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 26

4.1 Tính khối lượng nguyên liệu Cá: 26

4.2 Tính khối lượng nước sốt và nguyên liệu phụ: 27

CHƯƠNG 5 CHỌN THIẾT BỊ 30

5.1 Thiết bị chính: 30

5.1.1 Thiết bị rã đông : 30

5.1.2 Thiết bị phân loại : 30

5.1.3 Thiết bị cắt cá: 30

5.1.4 Thiết bị rửa cá: 30

5.1.5 Thiết bị xếp hộp: 31

5.1.6 Hấp: 31

5.1.7 Máy Chiết rót sốt cà chua: 31

5.1.8 Máy Ghép mí: 32

5.1.10 Thiết bị dán nhãn Decan tự động : 33

5.2 Thiết bị phụ: 34

5.2.1 Băng tải nhập liệu,tháo liệu : 34

5.2.2 Thùng vận chuyển: 34

5.2.3 Một số thiết bị khác: 34

CHƯƠNG 6 : CHỌN ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG 35

6.1 Chọn địa điểm xây dựng nhà máy: 35

6.1.1 Nguyên tắc khi chọn địa điểm xây dựng phân xưởng: 35

6.1.2 Chọn địa điểm đặt nhà máy: 35

6.2 Kết cấu xây dựng: 36

6.2.1 Nền : 36

6.2.2 Tường: 36

6.2.3 Trần nhà: 36

6.2.4 Cửa: 37

6.3 Bố trí mặt bằng: 37

6.3.1 Chọn diện tích: 37

6.3.2 Bố trí phân xưởng (hình vẽ) 38

6.4 Dự kiến số công nhân : 38

6.4.1 Số công nhân thực tế: 38

6.4.2 Số công nhân dự trữ : 38

6.4.3 Vậy tổng số công nhân là : 39

CHƯƠNG 7 TÍNH ĐIỆN NƯỚC 40

7.1 Tính điện: 40

7.1.1 Tính cho thiết bị: 40

7.1.2 Tính cho điện chiếu sáng: 41

7.2 Tính nước: 41

KẾT LUẬN : 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

PHỤ LỤC 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY