Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất bia lon

Mục lục:Chương 1 Tổng quan 3 1.1 Giới thiệu về bia 31.2 Lịch sử ra đời của bia 31.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia thế giới 4Chương 2 : Quy trình công nghệ sản xuất bia lon 112.1 Nguyên liệu 112.2 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bia lon 182.3 Giải thích quy trình công nghệ 19Chương 3: Tính cân bằng vật chất 313.1 Ý nghĩa của việc tính cân bằng vật chất 313.2 Nguyên liệu và phương án thiết kế 313.3 Tính cân bằng vật chất cho 100 kg nguyên liệu: 323.4 Tính cân bằng vật chất theo năng suất nhà máy 373.5 Tính cân bằng năng lượng 38Chương 4: Tính và chọn thiết bị 42Tài liệu tham khảo 53

Mục lục:

Chương 1 Tổng quan 3

1.1 Giới thiệu về bia 3

1.2 Lịch sử ra đời của bia 3

1.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia thế giới 4

Chương 2 : Quy trình công nghệ sản xuất bia lon 11

2.1 Nguyên liệu 11

2.2 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bia lon 18

2.3 Giải thích quy trình công nghệ 19

Chương 3: Tính cân bằng vật chất 31

3.1 Ý nghĩa của việc tính cân bằng vật chất 31

3.2 Nguyên liệu và phương án thiết kế 31

3.3 Tính cân bằng vật chất cho 100 kg nguyên liệu: 32

3.4 Tính cân bằng vật chất theo năng suất nhà máy 37

3.5 Tính cân bằng năng lượng 38

Chương 4: Tính và chọn thiết bị 42

Tài liệu tham khảo 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY