Đồ án Thiết kế nhà ở cao tầng CT2

MỤC LỤC CHƯƠNG 0: PHẦN KIẾN TRÚC 01 CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 07I.1. Chọn loại vật liệu 07I.2. Tính toán sàn tầng điển hình 07I.3. Tải trọng tác dụng 11I.4. Phân loại ô bản sàn 14I.5 Tính cốt thép 17I.6 Tính độ võng sàn 19CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN DẦM DỌCTRỤC D 21II.1. Sơ đồ tính 21II.2. Tải trọng tác dụng 21II.3. Tính toán cốt thép cho dầm 34 CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN CẦU THANG 37III.1. Sơ đồ hình học 37III.2. Kích thước tiết diện cầu thang 38III.3. Sơ đồ tính 38III.4. Tải trọng tác dụng 39III.5. Xác định nội lực 40III.6. Tính thép cho bản thang 42III.7. Tính dầm chiếu tới và dầm chiếu nghỉ 42III.8. Kết luận 46CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 47IV.1. Sơ đồ hình học 47IV.2. Tính toán cho từng cấu kiện 48IV.2.1. Bản nắp 48IV.2.1. Bản đáy 56IV.2.1. Bản thành 65IV.3 Bố trí thép hồ nước mái 69CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG 70V.1. Sơ đồ tính 70V.2. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện 72V.3. Tải trọng tác dụng 74 81V.4. Tính thép cho cột 105 V.5. Tính thép cho dầm 109V.6. Bố trí thép khung 114 CHƯƠNG VI: XỬ LÝ THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 116VI.1. Mở đầu 116 VI.2. Phương pháp khảo sát địa chất và thí nghiệm đất 116 VI.3. Cấu tạo địa chất 117 VI.4. Tính chất cơ lý của đất 118VI.5. Xử lý thống kê số liệu địa chất 120VI.6. Xác định các chỉ tiêu khác ngoài c, j, g 130 VI.7. Mặt cắt địa chất và bảng thống kê 130 CHƯƠNG VII: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP 131VII.1. Chọn chiều sâu đài cọc 131VII.2. Chọn loại vật liệu và kết cấu cọc 131VII.3. Xác định sức chịu tải của cọc 131VII.4. Thiết kế móng khung trục 3D 138VII.4.1. Tính móng 3D 138VII.4.2. Tính móng 3C 145VII.5. Bố trí thép móng cọc ép 151CHƯƠNG VIII: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 152VIII.1. Chọn chiều sâu đài cọc 154VIII.2. Chọn loại vật liệu và kết cấu cọc 154VIII.3. Xác định sức chịu tải của cọc 154VIII.4. Thiết kế móng khung trục 3D 159VIII.4.1. Tính móng 3D 159VIII.4.2. Tính móng 3C 169VIII.5. Bố trí thép móng cọc ép 178   Tài liệu tham khảo 179

MỤC LỤC

CHƯƠNG 0: PHẦN KIẾN TRÚC 01

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 07

I.1. Chọn loại vật liệu 07

I.2. Tính toán sàn tầng điển hình 07

I.3. Tải trọng tác dụng 11

I.4. Phân loại ô bản sàn 14

I.5 Tính cốt thép 17

I.6 Tính độ võng sàn 19

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN DẦM DỌCTRỤC D 21

II.1. Sơ đồ tính 21

II.2. Tải trọng tác dụng 21

II.3. Tính toán cốt thép cho dầm 34

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN CẦU THANG 37

III.1. Sơ đồ hình học 37

III.2. Kích thước tiết diện cầu thang 38

III.3. Sơ đồ tính 38

III.4. Tải trọng tác dụng 39

III.5. Xác định nội lực 40

III.6. Tính thép cho bản thang 42

III.7. Tính dầm chiếu tới và dầm chiếu nghỉ 42

III.8. Kết luận 46

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 47

IV.1. Sơ đồ hình học 47

IV.2. Tính toán cho từng cấu kiện 48

IV.2.1. Bản nắp 48

IV.2.1. Bản đáy 56

IV.2.1. Bản thành 65

IV.3 Bố trí thép hồ nước mái 69

CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG 70

V.1. Sơ đồ tính 70

V.2. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện 72

V.3. Tải trọng tác dụng 74 81

V.4. Tính thép cho cột 105

V.5. Tính thép cho dầm 109

V.6. Bố trí thép khung 114

CHƯƠNG VI: XỬ LÝ THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 116

VI.1. Mở đầu 116

VI.2. Phương pháp khảo sát địa chất và thí nghiệm đất 116

VI.3. Cấu tạo địa chất 117

VI.4. Tính chất cơ lý của đất 118

VI.5. Xử lý thống kê số liệu địa chất 120

VI.6. Xác định các chỉ tiêu khác ngoài c, j, g 130

VI.7. Mặt cắt địa chất và bảng thống kê 130

CHƯƠNG VII: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP 131

VII.1. Chọn chiều sâu đài cọc 131

VII.2. Chọn loại vật liệu và kết cấu cọc 131

VII.3. Xác định sức chịu tải của cọc 131

VII.4. Thiết kế móng khung trục 3D 138

VII.4.1. Tính móng 3D 138

VII.4.2. Tính móng 3C 145

VII.5. Bố trí thép móng cọc ép 151

CHƯƠNG VIII: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 152

VIII.1. Chọn chiều sâu đài cọc 154

VIII.2. Chọn loại vật liệu và kết cấu cọc 154

VIII.3. Xác định sức chịu tải của cọc 154

VIII.4. Thiết kế móng khung trục 3D 159

VIII.4.1. Tính móng 3D 159

VIII.4.2. Tính móng 3C 169

VIII.5. Bố trí thép móng cọc ép 178

Tài liệu tham khảo 179

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY