Đồ án Thiết kế nhà máy nước giải khát lên men với năng suất 32 triệu lít/năm

MỤC LỤCTrang MỞ ĐẦU. 1 CHƯƠNG 1: LẬP LUẬN KINH TẾKỸTHUẬT. 2 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU 2.1. Nguyên liệu. 4 2.2. Chất hỗtrợkỹthuật . 6 2.3. Vi sinh vật giống . 8 CHƯƠNG 3: DẤY CHUYỀN CÔNG NGHỆSẢN XUẤT 3.1. Dây chuyền công nghệsản xuất . 10 3.2. Thuyết minh dây chuyền sản xuất . 11 3.2.1. Làm sạch . 11 3.2.2. Nghiền nguyên liệu. 12 3.2.3. Nấu nguyên liệu . 14 3.2.4. Lọc và rửa bã . 18 3.2.5. Phối chếdịch lên men. 193.2.6. Lên men . 203.2.7. Làm lạnh và lọc trong . 22 3.2.8. Ổn định nước giải khát sau khi lọc.22 3.2.9. Chiết rót . 22 3.2.10. Thanh trùng. 23 3.2.11.Kiểm tra và dán nhãn . 23 CHƯƠNG 4: TÍNH CÂN BẰNG SẢN PHẨM 4.1. Sốliệu ban đầu. 24 4.2. Tiêu hao nguyên liệu qua từng công đoạn. 24 4.3. Tính cân bằng cho 100kg nguyên liệu. 25 4.4. Kếhoạch sản xuất của nhà máy. 29 4.5. Tính lượng nguyên liệu nấu trong một ngày . 30 4.6. Tính cân bằng vật chất cho một ngày . 30 4.7. Tínhbao bì . 32 CHƯƠNG 5: TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ5.1. Công đoạn xửlý nguyên liệu. 35 5.2. Công đoạn chuẩn bịdịch lên men. 40 5.3. Công đoạn lên men . 48 5.4. Công đoạn hoàn thiện sản phẩm. 56 5.5. Tính và chọn bơm . 59 CHƯƠNG 6: TÍNH TỔCHỨC VÀ XÂY DỰNG CỦA NHÀ MÁY 6.1. Tính tổchức . 65 6.2. Tính xây dựng . 68 CHƯƠNG 7: TÍNH HƠI - NƯỚC 7.1. Tính hơi. . 74 7.1.1. Tính nhiệt cho nồi thơm hoá. 74 7.1.2. Tính nhiệt cho nồi đường hóa. 78 7.1.3. Tính nhiệt cho nồi nấu xirô. 81 7.1.4. Tính nhiệt cho nồi nấu nước nóng . 83 7.1.5. Lượng hơi nước dùng cho phân xưởng nấu. 84 7.1.6. Lượng hơi nước dùng cho phân xưởng chiết. 84 7.1.7. Lượng hơi cần cung cấp trong một ngày đểsản xuất . 84 7.1.8. Lượng hơi cần cung cấp đểvệsinh thiết bịvà các mục đích khác 85 7.1.9. Tính và chọn lò hơi . 85 7.2. Tính nước. 85 7.2.1. Nước dùng cho phân xưởng nấu. 85 7.2.2. Nước dùng cho lò hơi . 85 7.2.3. Nước dùng cho phân xưởng lên men. 86 7.2.4. Nước dùng cho chiết rót, rửa chai, thanh trùng . 86 7.2.5. Nước dùng cho hệthống lạnh. 86 7.2.6. Nước dùng cho sinh hoạt . 86 CHƯƠNG 8: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆSINH XÍ NGHIỆP 8.1. An toàn lao động. 87 8.2. Vệsinh xí nghiệp . 88 CHƯƠNG 9: KIỂM TRA SẢN XUẤT VÀ SẢN PHẨM 9.1. Kiểm tra nguyên liệu . 90 9.2. Kiểm tra các công đoạn sản xuất . 91 9.3. Kiểm tra thành phẩm . 92 KẾT LUẬN. 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 94

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: LẬP LUẬN KINH TẾKỸTHUẬT. 2

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU

2.1. Nguyên liệu. 4

2.2. Chất hỗtrợkỹthuật . 6

2.3. Vi sinh vật giống . 8

CHƯƠNG 3: DẤY CHUYỀN CÔNG NGHỆSẢN XUẤT

3.1. Dây chuyền công nghệsản xuất . 10

3.2. Thuyết minh dây chuyền sản xuất . 11

3.2.1. Làm sạch . 11

3.2.2. Nghiền nguyên liệu. 12

3.2.3. Nấu nguyên liệu . 14

3.2.4. Lọc và rửa bã . 18

3.2.5. Phối chếdịch lên men. 19

3.2.6. Lên men . 20

3.2.7. Làm lạnh và lọc trong . 22

3.2.8. Ổn định nước giải khát sau khi lọc.22

3.2.9. Chiết rót . 22

3.2.10. Thanh trùng. 23

3.2.11.Kiểm tra và dán nhãn . 23

CHƯƠNG 4: TÍNH CÂN BẰNG SẢN PHẨM

4.1. Sốliệu ban đầu. 24

4.2. Tiêu hao nguyên liệu qua từng công đoạn. 24

4.3. Tính cân bằng cho 100kg nguyên liệu. 25

4.4. Kếhoạch sản xuất của nhà máy. 29

4.5. Tính lượng nguyên liệu nấu trong một ngày . 30

4.6. Tính cân bằng vật chất cho một ngày . 30

4.7. Tínhbao bì . 32

CHƯƠNG 5: TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ

5.1. Công đoạn xửlý nguyên liệu. 35

5.2. Công đoạn chuẩn bịdịch lên men. 40

5.3. Công đoạn lên men . 48

5.4. Công đoạn hoàn thiện sản phẩm. 56

5.5. Tính và chọn bơm . 59

CHƯƠNG 6: TÍNH TỔCHỨC VÀ XÂY DỰNG CỦA NHÀ MÁY

6.1. Tính tổchức . 65

6.2. Tính xây dựng . 68

CHƯƠNG 7: TÍNH HƠI - NƯỚC

7.1. Tính hơi. . 74

7.1.1. Tính nhiệt cho nồi thơm hoá. 74

7.1.2. Tính nhiệt cho nồi đường hóa. 78

7.1.3. Tính nhiệt cho nồi nấu xirô. 81

7.1.4. Tính nhiệt cho nồi nấu nước nóng . 83

7.1.5. Lượng hơi nước dùng cho phân xưởng nấu. 84

7.1.6. Lượng hơi nước dùng cho phân xưởng chiết. 84

7.1.7. Lượng hơi cần cung cấp trong một ngày đểsản xuất . 84

7.1.8. Lượng hơi cần cung cấp đểvệsinh thiết bịvà các mục đích khác 85

7.1.9. Tính và chọn lò hơi . 85

7.2. Tính nước. 85

7.2.1. Nước dùng cho phân xưởng nấu. 85

7.2.2. Nước dùng cho lò hơi . 85

7.2.3. Nước dùng cho phân xưởng lên men. 86

7.2.4. Nước dùng cho chiết rót, rửa chai, thanh trùng . 86

7.2.5. Nước dùng cho hệthống lạnh. 86

7.2.6. Nước dùng cho sinh hoạt . 86

CHƯƠNG 8: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆSINH XÍ NGHIỆP

8.1. An toàn lao động. 87

8.2. Vệsinh xí nghiệp . 88

CHƯƠNG 9: KIỂM TRA SẢN XUẤT VÀ SẢN PHẨM

9.1. Kiểm tra nguyên liệu . 90

9.2. Kiểm tra các công đoạn sản xuất . 91

9.3. Kiểm tra thành phẩm . 92

KẾT LUẬN. 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY