Đồ án Thiết kế nền và móng công trình theo sơ đồ công trình

PHỤ LỤCTrang1.Số liệu đề bài . 11.1. Đặc điểm công trình cần thiết kế . 22. Điều kiện địa chất công trình và thuỷ văn . 33.Thiết kế móng dưới cột trục I . 73.1. chon nông Phương án mong đơn BTCT trên nền thiên nhiên. 73.1.1.Xác định kích thước sơ bộ đáy móng . 73.1.2.Kiểm tra điều kiện áp lực lên nền đất yếu . 113.1.3.Kiểm tra điều kiện biến dạng . 123.1.4.Tính toán độ bền và cấu tạo móng . 163.1.5.Tính toán cốt thép cho móng . 193.2.Phương án xử lý móng đơn BTCT trên đệm cát . 213.2.1.Xác định kích thước sơ bộ đáy móng . 213.2.2.Kiểm tra sức chịu tải của nền . 223.2.3.Xác định kích thước đệm cát . 253.2.3.1.Kiểm tra chiều cao đệm cát theo điều kiện áp lực lên đất yếu. 253.2.3.2.Kiểm tra điều kiện biến dạng . 263.2.4.Tính toán độ bền và cấu tạo móng . 313.2.5.Tính cốt thép cho móng . 324.Móng cọc . 344.1.Chọn loại kích thước cọc và phương án thi công 344.2.Xác định sức chịu tải của cọc 364.2.1.Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 364.2.2.Sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền . 364.2.3.Sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT . 384.2.4.Sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tĩnh 384.3.Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng . 404.4.Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng 414.4.2.Tính toán cốt thép cho đài cọc 465.Thiết kế móng dưới cột trục B2 475.1.Tải trọng tác dụng lên móng . 475.2.Xác định kích thước sơ bộ đáy móng 485.3.Kiểm tra móng theo điều kiện biến dạng . 505.4.Tính toán độ bền và cấu tạo móng 555.4.1.Áp lực tính toán ở đáy móng . 555.5.Tính cốt thép cho móng . 60

PHỤ LỤC

Trang

1.Số liệu đề bài . 1

1.1. Đặc điểm công trình cần thiết kế . 2

2. Điều kiện địa chất công trình và thuỷ văn . 3

3.Thiết kế móng dưới cột trục I . 7

3.1. chon nông Phương án mong đơn BTCT trên nền thiên nhiên. 7

3.1.1.Xác định kích thước sơ bộ đáy móng . 7

3.1.2.Kiểm tra điều kiện áp lực lên nền đất yếu . 11

3.1.3.Kiểm tra điều kiện biến dạng . 12

3.1.4.Tính toán độ bền và cấu tạo móng . 16

3.1.5.Tính toán cốt thép cho móng . 19

3.2.Phương án xử lý móng đơn BTCT trên đệm cát . 21

3.2.1.Xác định kích thước sơ bộ đáy móng . 21

3.2.2.Kiểm tra sức chịu tải của nền . 22

3.2.3.Xác định kích thước đệm cát . 25

3.2.3.1.Kiểm tra chiều cao đệm cát theo điều kiện áp lực lên đất yếu. 25

3.2.3.2.Kiểm tra điều kiện biến dạng . 26

3.2.4.Tính toán độ bền và cấu tạo móng . 31

3.2.5.Tính cốt thép cho móng . 32

4.Móng cọc . 34

4.1.Chọn loại kích thước cọc và phương án thi công 34

4.2.Xác định sức chịu tải của cọc 36

4.2.1.Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 36

4.2.2.Sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền . 36

4.2.3.Sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT . 38

4.2.4.Sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tĩnh 38

4.3.Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng . 40

4.4.Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng 41

4.4.2.Tính toán cốt thép cho đài cọc 46

5.Thiết kế móng dưới cột trục B2 47

5.1.Tải trọng tác dụng lên móng . 47

5.2.Xác định kích thước sơ bộ đáy móng 48

5.3.Kiểm tra móng theo điều kiện biến dạng . 50

5.4.Tính toán độ bền và cấu tạo móng 55

5.4.1.Áp lực tính toán ở đáy móng . 55

5.5.Tính cốt thép cho móng . 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY