Đồ án Thiết kế móng nông

XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG.a/Cột:Tiết diện cột lc.bc=60.40(cm)b/Tải trọng-Tải trọng thường xuyên: Pa= 480 kN Tải trọng sử dụng:Pc= 430 kN-Lực hãm cầu trục:Theo phương dọc Tc1= 30 kNTheo phương ngang Tc2= 26 kN-Tải trọng gió: Tg= 39 kNc/Sơ bộ chọn chiều sâu đặt móngĐài được đưa xuống độ sâu –1,5 mTải trọng tác dụng Ntt =Pa + Pc + Pcột ==>Ntt =48+ 43 + 0,6.14.11,05.2,5.1,1 =146,293 TMxtt =Tc1.lc1=3.(7,2+0,5)= 23,1 TmMytt =Tc2.lc2 + Tg.lg =2,6.(7,2+0,5)+3,9.(6+0,5)=45,37 TmQxtt =Ty+Tc2 = 3,9+2,6=6,5TQxtt = Tc1=3TN0tc = Ntt/1,2 = 121,911 TMxtc = Mxtt/1,2 = 19,25TmMytc = Mytt/1,2 = 37,8083TmQxtc = Qxtt/1,2 = 5,4167 TQytc = Qytt/1,2 = 2,5 T

XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG.

a/Cột:

Tiết diện cột lc.bc=60.40(cm)

b/Tải trọng

-Tải trọng thường xuyên: Pa= 480 kN

Tải trọng sử dụng:Pc= 430 kN

-Lực hãm cầu trục:

Theo phương dọc Tc1= 30 kN

Theo phương ngang Tc2= 26 kN

-Tải trọng gió: Tg= 39 kN

c/Sơ bộ chọn chiều sâu đặt móng

Đài được đưa xuống độ sâu –1,5 m

Tải trọng tác dụng

Ntt =Pa + Pc + Pcột ==>Ntt =48+ 43 + 0,6.14.11,05.2,5.1,1 =146,293 T

Mxtt =Tc1.lc1=3.(7,2+0,5)= 23,1 Tm

Mytt =Tc2.lc2 + Tg.lg =2,6.(7,2+0,5)+3,9.(6+0,5)=45,37 Tm

Qxtt =Ty+Tc2 = 3,9+2,6=6,5T

Qxtt = Tc1=3T

N0tc = Ntt/1,2 = 121,911 T

Mxtc = Mxtt/1,2 = 19,25Tm

Mytc = Mytt/1,2 = 37,8083Tm

Qxtc = Qxtt/1,2 = 5,4167 T

Qytc = Qytt/1,2 = 2,5 T

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY