Đồ án Thiết kế mô hình khối led 3D

Mục LụcLời nói đầu : 3Phần một: Cơ sở lý thuyết.I: Giới thiệu về bộ vi điều khiển 8051(89S52): . . .41: Đặc điểm của IC vi điều khiển: . .42: Cấu trúc bên trong của 8051(89S52) . .43: Các Port của 89S52.6a: Port 0 (P0.0-P0.7) 6b: Port 1 (P1.0-P1.7) 6c: Port 2 (P2.0-P2.7) 6d: Port 3 (P3.0-P3.7) 64: Nghiên cứu tổng thể về vi điều khiển . 74.1: Hoạt động định thời: 84.2: Cổng nối tiếp: 84.2: Ngắt và xử lý ngắt: 8II: Giới thiệu về 74HC595: 91: Cấu tạo và hoạt động của 74HC595: 9III: Giới thiệu về khối led 3D cube 5x5x5 91: Cấu tạo và hoạt động: 9Phần hai :Nội dung thiết kế sản phẩm .101: Sơ đồ nguyên lý: 102: Nguyên lý hoạt động: 113: Thuật toán: 124: Code lập trình: 12Phần ba: Ứng dụng và hướng phát triển .201: Hướng phát triển: 202: Ứng dụng thực tế: 20

Mục Lục

Lời nói đầu : 3

Phần một: Cơ sở lý thuyết.

I: Giới thiệu về bộ vi điều khiển 8051(89S52): . . .4

1: Đặc điểm của IC vi điều khiển: . .4

2: Cấu trúc bên trong của 8051(89S52) . .4

3: Các Port của 89S52.6

a: Port 0 (P0.0-P0.7) 6

b: Port 1 (P1.0-P1.7) 6

c: Port 2 (P2.0-P2.7) 6

d: Port 3 (P3.0-P3.7) 6

4: Nghiên cứu tổng thể về vi điều khiển . 7

4.1: Hoạt động định thời: 8

4.2: Cổng nối tiếp: 8

4.2: Ngắt và xử lý ngắt: 8

II: Giới thiệu về 74HC595: 9

1: Cấu tạo và hoạt động của 74HC595: 9

III: Giới thiệu về khối led 3D cube 5x5x5 9

1: Cấu tạo và hoạt động: 9

Phần hai :Nội dung thiết kế sản phẩm .10

1: Sơ đồ nguyên lý: 10

2: Nguyên lý hoạt động: 11

3: Thuật toán: 12

4: Code lập trình: 12

Phần ba: Ứng dụng và hướng phát triển .20

1: Hướng phát triển: 20

2: Ứng dụng thực tế: 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY