Đồ án Thiết kế máy nghiền má dùng nghiền sơ bộ clanhke

MỤC LỤCLời nói đầu 1Chương I:Tìm hiểu công nghệ sản xuất Clanhke bằng phương pháp lò đứng 2I. Khái niệm chung về vật liệu nghiền - quá trình nghiền: 2I.1. Quá trình nghiền: 2I.2. Tính chất cơ bản của vật liệu nghiền: 2II.Công nghệ sản xuất xi măng và nghiền Clanhke xi măng: 5II.1. Sản xuất xi măng theo phương pháp ướt: 5II. 2. Phương pháp khô: 6II.3. Tạo clanhke trong lò quay: 6III. Công nghệ sản xuất clanhke bằng phương pháp lò đứng: 7IV.Chọn các phương án nghiền và các thiết bị kèm theo: 10IV.1. Phương án nghiền: 10IV.2. Phương án chọn máy: 10Chương II: Thiết kế máy nghiền má có chuyển động lắc phức tạp 13I. Giới thiệu máy thiết kế 13II. Khảo sát tính chọn các thông số buồng nghiền: 15II.1. Xác định góc kẹp đá. 17II.2. Tính chọn và khảo sát các thông số buồng nghiền: 19III. Chọn sơ đồ dẫn động máy: 61IV.Thiết kế bộ truyền đai: 62V. Tính bền các chi tiết cơ bản: 65V.1. Tính bền má nghiền di động: 65V.2. Tính toán cổ treo má di động: 67V.3.Tính bền tấm lát nghiền: 69V.4.Tính bền thanh chống: 70V.5. Tính toán bánh đà máy nghiền : 72V.6. Tính trục lệch tâm: 73V.6.1.Xác định sơ bộ đường kính trục: 77V.6.2.Tính chính xác trục: 77V.7. Tính then truyền mômen giữa bánh đai và trục lệch tâm: 79V.8. Tính chọn ổ đũa đỡ má di động và trục lệch tâm: 80V.9.Tính cơ cấu căng: 81V.10. Tính toán cơ cấu điều chỉnh cửa xả: 86V.10.1.Tính bền nêm điều chỉnh ( con trượt): 87V.10.2. Tính bền bulông điều chỉnh: 88V.11.Tính chọn bulông nền: 90V.12. Tính kiểm tra khung máy: 92V.12.1. Tính kiểm tra khung máy: 93V.12.2. Tính kiểm tra thành sau: 94V.12.3. Kiểm tra mối hàn góc: 96V.13. Tính cân bằng lực li tâm: 97VI. Lắp ráp máy nghiền tại nhà máy: 99VII. Bảo dưỡng máy nghiền má: 100VIII. Sử dụng máy: 100IX. Sửa chữa máy : 101X. Hiệu quả kinh tế : 101Chương III: Kết luận 103Tài liệu tham khảo 104

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I:Tìm hiểu công nghệ sản xuất Clanhke bằng phương pháp lò đứng 2

I. Khái niệm chung về vật liệu nghiền - quá trình nghiền: 2

I.1. Quá trình nghiền: 2

I.2. Tính chất cơ bản của vật liệu nghiền: 2

II.Công nghệ sản xuất xi măng và nghiền Clanhke xi măng: 5

II.1. Sản xuất xi măng theo phương pháp ướt: 5

II. 2. Phương pháp khô: 6

II.3. Tạo clanhke trong lò quay: 6

III. Công nghệ sản xuất clanhke bằng phương pháp lò đứng: 7

IV.Chọn các phương án nghiền và các thiết bị kèm theo: 10

IV.1. Phương án nghiền: 10

IV.2. Phương án chọn máy: 10

Chương II: Thiết kế máy nghiền má có chuyển động lắc phức tạp 13

I. Giới thiệu máy thiết kế 13

II. Khảo sát tính chọn các thông số buồng nghiền: 15

II.1. Xác định góc kẹp đá. 17

II.2. Tính chọn và khảo sát các thông số buồng nghiền: 19

III. Chọn sơ đồ dẫn động máy: 61

IV.Thiết kế bộ truyền đai: 62

V. Tính bền các chi tiết cơ bản: 65

V.1. Tính bền má nghiền di động: 65

V.2. Tính toán cổ treo má di động: 67

V.3.Tính bền tấm lát nghiền: 69

V.4.Tính bền thanh chống: 70

V.5. Tính toán bánh đà máy nghiền : 72

V.6. Tính trục lệch tâm: 73

V.6.1.Xác định sơ bộ đường kính trục: 77

V.6.2.Tính chính xác trục: 77

V.7. Tính then truyền mômen giữa bánh đai và trục lệch tâm: 79

V.8. Tính chọn ổ đũa đỡ má di động và trục lệch tâm: 80

V.9.Tính cơ cấu căng: 81

V.10. Tính toán cơ cấu điều chỉnh cửa xả: 86

V.10.1.Tính bền nêm điều chỉnh ( con trượt): 87

V.10.2. Tính bền bulông điều chỉnh: 88

V.11.Tính chọn bulông nền: 90

V.12. Tính kiểm tra khung máy: 92

V.12.1. Tính kiểm tra khung máy: 93

V.12.2. Tính kiểm tra thành sau: 94

V.12.3. Kiểm tra mối hàn góc: 96

V.13. Tính cân bằng lực li tâm: 97

VI. Lắp ráp máy nghiền tại nhà máy: 99

VII. Bảo dưỡng máy nghiền má: 100

VIII. Sử dụng máy: 100

IX. Sửa chữa máy : 101

X. Hiệu quả kinh tế : 101

Chương III: Kết luận 103

Tài liệu tham khảo 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY