Đồ án Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ điện một chiều ứng dụng điều khiển nâng hạ điện cực lò hồ quang

Mục lụcLời nói đầu 6Phần I. Quy trình công nghệ lò hồ quang . 8Đ1.1. khái niệm chung và phân loại . 9Đ1.2. Sơ đồ mạch động lực 14Đ1.3. Yêu cầu với các sơ đồ điều chỉnh điện cực lò hồ quang Đ1.4. Tổng quát về các sơ đồ khống chế dịch cựclò hồ quang Phần II. Các phương pháp điều khiển tốc độ và vị trí động cơ điện một chiều kích từ độc lập Đ2.1. Điều khiển tốc độ . 30Đ2.2. Phân tích đối tượng điều . 35Phần III. Thiết kế sơ đồ nguyên lý 42Đ3.1.Thiết kế mạch động lực . 43Đ3.2. Thiết kế mạch điều khiển . 46Đ3.3. Mạch logic tổng hợp tín hiệu tạo luật điều khiển 54Đ3.4. Các mạch phản hồi và mạch đặt điện áp chuẩn 62Phần IV. Tính chọn các phần tử của sơ đồ và xác định hệ số khuếch đại của hệ thống Đ4.1. Tính chọn các phần tử của sơ đồ 72Đ4.2. Xác định hệ số khuếch đại của hệ thống 81Phần V. Xét ổn định và hiệu chỉnh hệ thống 88Đ5.1. Khái niệm 89Đ5.2.Tổng hợp hệ truyền động với hai mạch vòng phản hồi tốc độ và phản hồi dòng điện . Phần VI.Thuyết minh sơ đồ nguyên lý hệ thống. 104 Phần Chuyên đề về hệ điều khiển thích nghi 108Chương I.Tổng quan về hệ điều khiển thích nghi 109 ChươngII. hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫuKết luận Tài liệu tham khảo 124

Mục lục

Lời nói đầu 6

Phần I. Quy trình công nghệ lò hồ quang . 8

Đ1.1. khái niệm chung và phân loại . 9

Đ1.2. Sơ đồ mạch động lực 14

Đ1.3. Yêu cầu với các sơ đồ điều chỉnh điện cực lò hồ quang

Đ1.4. Tổng quát về các sơ đồ khống chế dịch cựclò hồ quang

Phần II. Các phương pháp điều khiển tốc độ và vị trí động cơ điện một chiều kích từ độc lập

Đ2.1. Điều khiển tốc độ . 30

Đ2.2. Phân tích đối tượng điều . 35

Phần III. Thiết kế sơ đồ nguyên lý 42

Đ3.1.Thiết kế mạch động lực . 43

Đ3.2. Thiết kế mạch điều khiển . 46

Đ3.3. Mạch logic tổng hợp tín hiệu tạo luật điều khiển 54

Đ3.4. Các mạch phản hồi và mạch đặt điện áp chuẩn 62

Phần IV. Tính chọn các phần tử của sơ đồ và xác định hệ số khuếch đại của hệ thống

Đ4.1. Tính chọn các phần tử của sơ đồ 72

Đ4.2. Xác định hệ số khuếch đại của hệ thống 81

Phần V. Xét ổn định và hiệu chỉnh hệ thống 88

Đ5.1. Khái niệm 89

Đ5.2.Tổng hợp hệ truyền động với hai mạch vòng phản hồi tốc độ và phản hồi dòng điện .

Phần VI.Thuyết minh sơ đồ nguyên lý hệ thống. 104

Phần Chuyên đề về hệ điều khiển thích nghi 108

Chương I.Tổng quan về hệ điều khiển thích nghi 109

ChươngII. hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu

Kết luận

Tài liệu tham khảo 124

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY