Đồ án Thiết kế hệ thống Điều hòa không khí cho tòa nhà văn phòng cho thuê số 4 Láng Hạ - Hà Nội

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: Ý NGHĨA CỦA ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ, GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CHỌN CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 51.1.Ý NGHĨA CỦA ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 51.1.1. Tầm quan trọng của điều hoà không khí đối với con người 51.1.2. Tầm quan trọng của điều hòa không khí đối với sản xuất 61.2. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 91.3.TÍNH CHỌN CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 111.3.1.Chọn cấp điều hoà không khí 111.3.2. Thông số tính toán ngoài trời 121.3.3. Thông số tính toán trong nhà 12CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN HỆ THỐNG ĐHKK CHO TOÀ NHÀ 142.1. HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ 142.1.1. Máy điều hoà cửa sổ 142.1.2. Máy điều hoà loại tách 152.2.HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ GỌN (TỔ HỢP) 162.2.1.Máy điều hoà tách: 162.2.2 Máy điều hoà nguyên cụm: 172.3. HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TRUNG TÂM NƯỚC 182.3.1 Đặc điểm chung: 182.3.2. Máy làm lạnh nước (Water Chiller) 202.4. MÁY ĐIỀU HOÀ VRV 202.5. CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHO TOÀ NHÀ 23CHƯƠNG 3: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT ẨM 243.2. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT 253.2.1. Nhiệt toả từ máy móc Q1 253.2.2. Nhiệt toả từ đèn chiếu sáng 273.2.3. Nhiệt toả từ người Q3 283.2.4. Nhiệt toả ra từ bán thành phẩm Q4 303.2.5. Nhiệt toả ra từ thiết bị trao đổi nhiệt Q5 303.2.6. Nhiệt toả do bức xạ mặt trời qua cửa kính Q6 303.2.7. Nhiệt toả do bức xạ mặt trời qua bao che Q7 323.2.8. Nhiệt toả do rò lọt không khí qua cửa Q8 343.2.9. Nhiệt thẩm thấu qua vách Q9 353.2.10. Nhiệt thẩm thấu qua trần Q10 413.2.11. Nhiệt thẩm thấu qua nền Q11 413.3. TÍNH TOÁN LƯỢNG ẨM THỪA 423.4. KIỂM TRA ĐỌNG SƯƠNG TRÊN VÁCH 443.5. TÍNH TOÁN HỆ SỐ GÓC TIA QUÁ TRÌNH 46CHƯƠNG 4: THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 484.1. THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 484.2. TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ 1 CẤP MÙA HÈ 50CHƯƠNG 5: TÍNH CHỌN MÁY VÀ CÁC THIẾT BỊ 545.1. Chọn dàn lạnh 545.2. Chọn dàn nóng 585.3. Chọn bộ chia gas (REFNET) 595.4. Chọn đường ống dẫn môi chất. 605.5. Chọn tháp giải nhiệt và chọn bơm nước 611. Chọn tháp 612. Chọn Bơm nước 615.6. Chọn hệ thông gió thu hồi nhiệt HRV 655.7. Chọn bộ điều khiển 66CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ 686.1. TỔNG QUAN 686.2. LỰA CHỌN VÀ BỐ TRÍ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ 686.2.1. Lựa chọn miệng thổi và miệng hồi 686.2.2. Chọn các thiết bị phụ của đường ống gió 696.3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG GIÓ TƯƠI 706.4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG HÚT GIÓ THẢI 726.4.1. Tính toán thiết kế đường ống hút gió thải tầng hầm 726.4.2. Tính toán thiết kế đường ống hút gió thải nhà vệ sinh 75CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 777.1. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT 777.1.1. Lắp đặt hệ ống dẫn môi chất lạnh và hệ thoát nước ngưng 777.1.2. Lắp đặt hệ thống điện 827.1.3. Lắp đặt các dàn nóng và dàn lạnh (Outdoor và Indoor) 827.1.4. Hút chân không và nạp gas vào hệ đường ống môi chất 837.2. CÔNG TÁC VẬN HÀNH 857.2.1. Vận hành máy nén 857.2.2. Vận hành các thiết bị tự động 857.3. CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 85

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: Ý NGHĨA CỦA ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ, GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CHỌN CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 5

1.1.Ý NGHĨA CỦA ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 5

1.1.1. Tầm quan trọng của điều hoà không khí đối với con người 5

1.1.2. Tầm quan trọng của điều hòa không khí đối với sản xuất 6

1.2. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 9

1.3.TÍNH CHỌN CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 11

1.3.1.Chọn cấp điều hoà không khí 11

1.3.2. Thông số tính toán ngoài trời 12

1.3.3. Thông số tính toán trong nhà 12

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN HỆ THỐNG ĐHKK CHO TOÀ NHÀ 14

2.1. HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ 14

2.1.1. Máy điều hoà cửa sổ 14

2.1.2. Máy điều hoà loại tách 15

2.2.HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ GỌN (TỔ HỢP) 16

2.2.1.Máy điều hoà tách: 16

2.2.2 Máy điều hoà nguyên cụm: 17

2.3. HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TRUNG TÂM NƯỚC 18

2.3.1 Đặc điểm chung: 18

2.3.2. Máy làm lạnh nước (Water Chiller) 20

2.4. MÁY ĐIỀU HOÀ VRV 20

2.5. CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHO TOÀ NHÀ 23

CHƯƠNG 3: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT ẨM 24

3.2. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT 25

3.2.1. Nhiệt toả từ máy móc Q1 25

3.2.2. Nhiệt toả từ đèn chiếu sáng 27

3.2.3. Nhiệt toả từ người Q3 28

3.2.4. Nhiệt toả ra từ bán thành phẩm Q4 30

3.2.5. Nhiệt toả ra từ thiết bị trao đổi nhiệt Q5 30

3.2.6. Nhiệt toả do bức xạ mặt trời qua cửa kính Q6 30

3.2.7. Nhiệt toả do bức xạ mặt trời qua bao che Q7 32

3.2.8. Nhiệt toả do rò lọt không khí qua cửa Q8 34

3.2.9. Nhiệt thẩm thấu qua vách Q9 35

3.2.10. Nhiệt thẩm thấu qua trần Q10 41

3.2.11. Nhiệt thẩm thấu qua nền Q11 41

3.3. TÍNH TOÁN LƯỢNG ẨM THỪA 42

3.4. KIỂM TRA ĐỌNG SƯƠNG TRÊN VÁCH 44

3.5. TÍNH TOÁN HỆ SỐ GÓC TIA QUÁ TRÌNH 46

CHƯƠNG 4: THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 48

4.1. THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 48

4.2. TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ 1 CẤP MÙA HÈ 50

CHƯƠNG 5: TÍNH CHỌN MÁY VÀ CÁC THIẾT BỊ 54

5.1. Chọn dàn lạnh 54

5.2. Chọn dàn nóng 58

5.3. Chọn bộ chia gas (REFNET) 59

5.4. Chọn đường ống dẫn môi chất. 60

5.5. Chọn tháp giải nhiệt và chọn bơm nước 61

1. Chọn tháp 61

2. Chọn Bơm nước 61

5.6. Chọn hệ thông gió thu hồi nhiệt HRV 65

5.7. Chọn bộ điều khiển 66

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ 68

6.1. TỔNG QUAN 68

6.2. LỰA CHỌN VÀ BỐ TRÍ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ 68

6.2.1. Lựa chọn miệng thổi và miệng hồi 68

6.2.2. Chọn các thiết bị phụ của đường ống gió 69

6.3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG GIÓ TƯƠI 70

6.4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG HÚT GIÓ THẢI 72

6.4.1. Tính toán thiết kế đường ống hút gió thải tầng hầm 72

6.4.2. Tính toán thiết kế đường ống hút gió thải nhà vệ sinh 75

CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 77

7.1. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT 77

7.1.1. Lắp đặt hệ ống dẫn môi chất lạnh và hệ thoát nước ngưng 77

7.1.2. Lắp đặt hệ thống điện 82

7.1.3. Lắp đặt các dàn nóng và dàn lạnh (Outdoor và Indoor) 82

7.1.4. Hút chân không và nạp gas vào hệ đường ống môi chất 83

7.2. CÔNG TÁC VẬN HÀNH 85

7.2.1. Vận hành máy nén 85

7.2.2. Vận hành các thiết bị tự động 85

7.3. CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY