Đồ án Thiết kế hệ thống điện cho nhà máy cơ khí luyện kim

Mục lục:Lời nói đầu. 5Đặt vấn đề. 6Chương I:Giới thiệu chung về nhà máy cơ khí luyện kim. 9Chương II:Xác định phụ tải tính toán của nhà máy . 112.1. Đặt vấn đề . 112.2. Giới thiêụ các phương pháp xác định phụ tải tính toán . 112.3. Phương pháp tính toán sử dụng trong đồ án . 142.4. Tính toán thực tế phụ tải tính toán của nhà máy . 172.4.1. Xác đinh phụ tải tính toán của phân xưởng sửa chữa cơ khí. 172.4.2 -Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng khác . 302.4.3- Xác định phụ tải tính toán nhà máy . 382.4.4 - Xác định biểu đồ phụ tải – Tâm phụ tải điện nhà máy . 38Chương III: Tính toán thiết kế mạng cao áp nhà máy . 413-1-Đặt vấn đề. 413.2. Trình tự tính toán thiết kế mạng cao áp nhà máy . 413.3- Tính toán thiết kế mạng cao áp nhà máy. 413.3.1- Xác định vị trí đặt trạm phân phối trung tâm. 413.3.2.Xác định dung lượng, số lượng các trạm biến áp phân xưởng. 433.3.3 Chọn phương án đi dây cho mạng cao áp nhà máy . 483.3.4 Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm. 503.3.5 Tính toán kinh tế kỹ thuật các phương án. 523.3.7 - Tính tổn thất công suất tác dụng của nhà máy . 613.3.7. Tính tổn thất điện năng trong mạng điện nhà máy . 633.3.8 – Lựa chọn thiết bị bảo vệ cho mạng cao áp nhà máy . 66Chương IV : Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí . 844.1. Cơ sở lý thuyết . 844.2. Tính toán thực tế . 884.2.1.Tính dòng điện định mức của các máy, dòng điện đỉnh nhọn của nhóm máy. 884.2.2.Lựa chọn áp tô mát đầu nguồn . 964.2.3. Chọn cáp từ trạm biến áp B4 về tủ phân phối hạ áp của phân xưởng. 964.2.4. Lựa chọn các thiết bị cho tủ phân phối hạ áp phân xưởng. 974.2 5. Lựa chọn thiết bị trong các tủ động lực . 1044.2.6.Chọn dây dẫn từ tủ động lực đến động cơ . 1162.2 7. Tính toán ngắn mạch hạ áp của phân xưởng sửa chữa cơ khí . 131Chương V:Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí. 1345.1. Đặt vấn đề . 1345.2. Chọn thiết bị chiếu sáng. 1345.3. Phân bố đèn và quạt . 1355.4. Chọn các thiết bị cho hệ thống chiếu sáng . 136

Mục lục:

Lời nói đầu. 5

Đặt vấn đề. 6

Chương I:Giới thiệu chung về nhà máy cơ khí luyện kim. 9

Chương II:Xác định phụ tải tính toán của nhà máy . 11

2.1. Đặt vấn đề . 11

2.2. Giới thiêụ các phương pháp xác định phụ tải tính toán . 11

2.3. Phương pháp tính toán sử dụng trong đồ án . 14

2.4. Tính toán thực tế phụ tải tính toán của nhà máy . 17

2.4.1. Xác đinh phụ tải tính toán của phân xưởng sửa chữa cơ khí. 17

2.4.2 -Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng khác . 30

2.4.3- Xác định phụ tải tính toán nhà máy . 38

2.4.4 - Xác định biểu đồ phụ tải – Tâm phụ tải điện nhà máy . 38

Chương III: Tính toán thiết kế mạng cao áp nhà máy . 41

3-1-Đặt vấn đề. 41

3.2. Trình tự tính toán thiết kế mạng cao áp nhà máy . 41

3.3- Tính toán thiết kế mạng cao áp nhà máy. 41

3.3.1- Xác định vị trí đặt trạm phân phối trung tâm. 41

3.3.2.Xác định dung lượng, số lượng các trạm biến áp phân xưởng. 43

3.3.3 Chọn phương án đi dây cho mạng cao áp nhà máy . 48

3.3.4 Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm

. 50

3.3.5 Tính toán kinh tế kỹ thuật các phương án. 52

3.3.7 - Tính tổn thất công suất tác dụng của nhà máy . 61

3.3.7. Tính tổn thất điện năng trong mạng điện nhà máy . 63

3.3.8 – Lựa chọn thiết bị bảo vệ cho mạng cao áp nhà máy . 66

Chương IV : Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí . 84

4.1. Cơ sở lý thuyết . 84

4.2. Tính toán thực tế . 88

4.2.1.Tính dòng điện định mức của các máy, dòng điện đỉnh nhọn của nhóm máy

. 88

4.2.2.Lựa chọn áp tô mát đầu nguồn . 96

4.2.3. Chọn cáp từ trạm biến áp B4 về tủ phân phối hạ áp của phân xưởng

. 96

4.2.4. Lựa chọn các thiết bị cho tủ phân phối hạ áp phân xưởng. 97

4.2 5. Lựa chọn thiết bị trong các tủ động lực . 104

4.2.6.Chọn dây dẫn từ tủ động lực đến động cơ . 116

2.2 7. Tính toán ngắn mạch hạ áp của phân xưởng sửa chữa cơ khí . 131

Chương V:Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí

. 134

5.1. Đặt vấn đề . 134

5.2. Chọn thiết bị chiếu sáng. 134

5.3. Phân bố đèn và quạt . 135

5.4. Chọn các thiết bị cho hệ thống chiếu sáng . 136

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY