Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1NHẬN XÉT CỦA GVHD 2NHẬN XÉT CỦA HĐBV 3CHƯƠNG I: 8TÍNH TOÁN PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 8I.Khái niệm về phụ tải điện 8II. Phụ tải động lực 91. Cơ sở lý luận: 92. Xác định phụ tải tính toán: 103. Xác định đồ thị phụ tải theo hệ số cực đại Kmax và công suất trung bình Ptb. 124. Tính toán đỉnh nhọn: 145. Phụ tải tính toán: 14III. Tính toán phụ tải tính toán phân xưởng. 14B : PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG 30C.PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC THIẾT BỊ TRONG PHÂN XƯỞNG 30D.PHỤ TẢI TÍNH TOÁN TOÀN PHÂN XƯỞNG 31CHƯƠNG II : 32SƠ ĐỒ MẶT BẰNG VÀ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÂM PHỤ TẢI 32I.Cơ sở lý thuyết 321. Ý nghĩa tâm phụ tải 322. Xác định tâm phụ tải 32II.Mặt bằng phân xưởng và phân bố thiết bị 331.Cơ sở lý luận xác định tọa độ của thiết bị 332.sơ đồ mặt bằng phân xưởng cơ khí 343.Sơ đồ bố trí các thiết bị trong phân xưởng 35III.Xác định và tính toán tâm phụ tải của các thiết bị trong phân xưởng 362. Tọa độ tâm phụ tải toàn phân xưởng 433.Sơ đồ tâm phụ tải của các nhóm thiết bị và toàn phân xưởng 44CHƯƠNG III: 45SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ ĐI DÂY CỦA 45PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 45I.Khái quát chung 451. Sơ đồ nguyên lý – sơ đồ đi dây cho phân xưởng: 46CHƯƠNG IV 49TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ, DÂY DẪN, DÂY CÁP TRONG HỆ THÔNG CUNG CẤP ĐIỆN I. Cơ sở lý luận 49II.Các phương pháp lựa chọn và kiểm tra dây dẫn và dây cáp 491.Chọn theo mật độ dòng kinh tế 50III. Tính toán dây dẫn 51IV. Điều kiện để chọn các thiết bị điện 52V.Các điều kiện chung khi kiểm tra thiết bị điện 531 .Kiểm tra ổn định lực điện động. 532. Kiểm tra ổn định nhiệt. 543. Chọn các thiết bị điện 544. Tính chọn các thiết bị hạ áp. 57CHƯƠNG V: 66TÍNH TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG CỦA TOÀN PHÂN XƯỞNG 66A.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 66I.Tổn thất công suất 661. Tổn thất công suất trên đường dây. 662. Tổn thất công suất trong máy biến áp. 67II. Tổn thất điện năng 681.Tổn thất điện năng và điện năng tiêu thụ trong hệ thống cung cấp điện 682.Tổn thất điện năng trên đường dây và trong máy biến áp 68B.TÍNH TOÁN TỔN THẤT 69I.Tính toán tổn thất công suất của MBA 69II.Tính toán cho từng đoạn phân xưởng 70III.Tính toán tổn thất điện năng 72

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NHẬN XÉT CỦA GVHD 2

NHẬN XÉT CỦA HĐBV 3

CHƯƠNG I: 8

TÍNH TOÁN PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 8

I.Khái niệm về phụ tải điện 8

II. Phụ tải động lực 9

1. Cơ sở lý luận: 9

2. Xác định phụ tải tính toán: 10

3. Xác định đồ thị phụ tải theo hệ số cực đại Kmax và công suất trung bình Ptb. 12

4. Tính toán đỉnh nhọn: 14

5. Phụ tải tính toán: 14

III. Tính toán phụ tải tính toán phân xưởng. 14

B : PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG 30

C.PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC THIẾT BỊ TRONG PHÂN XƯỞNG 30

D.PHỤ TẢI TÍNH TOÁN TOÀN PHÂN XƯỞNG 31

CHƯƠNG II : 32

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG VÀ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÂM PHỤ TẢI 32

I.Cơ sở lý thuyết 32

1. Ý nghĩa tâm phụ tải 32

2. Xác định tâm phụ tải 32

II.Mặt bằng phân xưởng và phân bố thiết bị 33

1.Cơ sở lý luận xác định tọa độ của thiết bị 33

2.sơ đồ mặt bằng phân xưởng cơ khí 34

3.Sơ đồ bố trí các thiết bị trong phân xưởng 35

III.Xác định và tính toán tâm phụ tải của các thiết bị trong phân xưởng 36

2. Tọa độ tâm phụ tải toàn phân xưởng 43

3.Sơ đồ tâm phụ tải của các nhóm thiết bị và toàn phân xưởng 44

CHƯƠNG III: 45

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ ĐI DÂY CỦA 45

PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 45

I.Khái quát chung 45

1. Sơ đồ nguyên lý – sơ đồ đi dây cho phân xưởng: 46

CHƯƠNG IV 49

TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ, DÂY DẪN, DÂY CÁP TRONG HỆ THÔNG CUNG CẤP ĐIỆN

I. Cơ sở lý luận 49

II.Các phương pháp lựa chọn và kiểm tra dây dẫn và dây cáp 49

1.Chọn theo mật độ dòng kinh tế 50

III. Tính toán dây dẫn 51

IV. Điều kiện để chọn các thiết bị điện 52

V.Các điều kiện chung khi kiểm tra thiết bị điện 53

1 .Kiểm tra ổn định lực điện động. 53

2. Kiểm tra ổn định nhiệt. 54

3. Chọn các thiết bị điện 54

4. Tính chọn các thiết bị hạ áp. 57

CHƯƠNG V: 66

TÍNH TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG CỦA TOÀN PHÂN XƯỞNG 66

A.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 66

I.Tổn thất công suất 66

1. Tổn thất công suất trên đường dây. 66

2. Tổn thất công suất trong máy biến áp. 67

II. Tổn thất điện năng 68

1.Tổn thất điện năng và điện năng tiêu thụ trong hệ thống cung cấp điện 68

2.Tổn thất điện năng trên đường dây và trong máy biến áp 68

B.TÍNH TOÁN TỔN THẤT 69

I.Tính toán tổn thất công suất của MBA 69

II.Tính toán cho từng đoạn phân xưởng 70

III.Tính toán tổn thất điện năng 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY