Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi

MỤC LỤCChương I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY. 8I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN. 8II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ , KINH TẾ.10III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ .10IV. ĐẶC ĐIỂM , PHÂN BỐ VÀ PHÂN LOẠI PHỤ TẢI.12V. NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ , TÀI LIỆU THAM KHẢO. .12Chương II XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC PHÂN XƯỞNG VÀTOÀN NHÀ MÁY.13I. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN.131. Phụ tải tính toán.132. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán.14a. Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt.14b. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình .14III. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SỮA CHỮA CƠKHÍ VÀ TOÀN NHÀ MÁY.161. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng sữa chữa cơ khí .162. Phụ tải tính toán cho các phân xưởng còn lại của nhà máy chế tạo vòng bi. .222.1. Phòng thí nghiệm.222.2. Tính toán tương tự như tính toán phòng thí nghiệm ta được bảng tính cho cácphân xưởng khác .24Chương III THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO TOÀN NHÀ MÁY CHẾTẠO VÒNG BI.26I. CHỌN SỐ LƯỢNG , DUNG LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ ĐẶT TẠM BIẾN ÁPPHÂN XƯỞNG .261. Xác định vị trí đặt trạm biến áp.262. Lựa chọn phương án nối dây cho trạm biến áp .29a. Phương án dẫn sâu.29b. Sử dụng trạm biến áp trung tâm .30c. Sử dụng trạm phân phối trung tâm. .313. Lựa chọn số lượng máy biến áp phân xưởng .313.1. Phương án 1 .313.2. Phương án 2 .343.3. Phương án 3 .373.4. Phương án 4 .384.Tính toán kinh tế các phương án lựa chọn.394.1. Phương án 1 .394.1.1 Chọn máy biến áp theo bảng .394.1.2 Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường414.2. Phương án 2 .484.2.1 Chọn máy biến áp theo bảng .484.2.2 Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường49dây trong mạng điện.494.3. Phương án 3 .554.4. Phương án 4 .58III. THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN.611. Chọn dây dẫn từ trạm biến áp khu vực về TPPTT .612. Tính toán ngắn mạch và lựa chọn thiết bị điện .623. Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện.653.1 Trạm phân phối trung tâm .653.2 Lựa chọn thiết bị cho trạm biến áp phân xưởng.69IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG RƠLE BẢO VỆ .751. Chọn sơ đồ bảo vệ.762. Thiết kế bảo vệ cắt nhanh.762.1. Sơ đồ bảo vệ .772.2. Chọn rơle dòng điện.772.3. Chọn rơle trung gian .782.4. Chọn rơle tín hiệu.792.5. Kiểm tra điều kiện khởi động của rơle trung gian.793. Thiết kế bảo vệ dòng cực đại. .803.1. Sơ đồ bảo vệ .803.2. Chọn rơle dòng điện.803.3. Chọn rơle thời gian .813.4. Chọn rơle tín hiệu và rơle trung gian .82Chương IV THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG SỮACHỮA CƠ KHÍ .83I. LỰA CHỌN PHẦN TỬ MANG ĐIỆN HẠ ÁP PHÂN XƯỞNG SCCK .831. Tủ phân phối .832. Chọn Aptômat.843. Chọn thanh dẫn.854. Lựa chọn cáp từ tủ phân phối đến tủ động lực .865. Chọn tủ động lực .876. Chọn thiết bị cho các tủ động lực.876.1 Chọn A tômat.876.2 Chọn dây dẫn .876.3 Chọn thiết bị cho tủ động lực 1.876.3.1 Chọn Aptômat.876.3.2 Chọn dây dẫn .886.4 Chọn thiết bị cho tủ động lực 2.896.5 Chọn thiết bị cho tủ động lực 3.906.6 Chọn khởi động từ cho từng máy trong phân xưởng sữa chữa cơ khí .90II. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH PHÍA HẠ ÁP CỦA PHÂN XƯỞNG SỮACHỮA CƠ KHÍ ĐỂ KIỂM TRA ÁPTÔMÁT VÀ CÁP .921. Tính toán điện trở các phần tử trong sơ đồ thay thế.922. Tính toán ngắn mạch tại điểm N1 .952.1 Kiểm tra Á tômát (A1) .962.2 Kiểm tra cáp tổng theo điều kiện ổn định nhiệt.962.3 Kiểm tra thanh góp hạ áp trạm biến áp .963. Tính ngắn mạch tại điểm N2 .983.1 Kiểm tra áptômát tổng trên tủ phân phối và áptômát dưới tủ phân phối MBA.983.2 Kiểm tra tiết diện cáp .983.3 Kiểm tra thanh góp tủ phân phối .994. Tính ngắn mạch tại điểm N3 .1004.1 Kiểm tra áptômát nhánh tủ phân phối .1014.2 Kiểm tra cáp từ tủ phân phối tới các tủ động lực.101Chương V TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO HỆTHỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY.102I. CHỌN THIẾT BỊ BÙ.102II. XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG BÙ.1021. Xác định dung lượng bù cho toàn nhà máy.1032. Xác định dung lượng bù cho các trạm biến áp phân xưởng.1043. Kiểm tra hệ số công suất của nhà máy sau khi đặt tụ bù.106Chương VI THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG SŨA CHỮA CƠKHÍ .107I. LỰA CHỌN SỐ LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾUSÁNG CHUNG.107II. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG.1091. Chọn Áptômá tổng.1092. Chọn cáp từ tủ phân phối tới tủ chiếu sáng .1093. Chọn áptômát nhánh.1104. Chọn dây từ tủ chiếu sáng đến bóng đèn .110

MỤC LỤC

Chương I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY. 8

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN. 8

II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ , KINH TẾ.10

III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ .10

IV. ĐẶC ĐIỂM , PHÂN BỐ VÀ PHÂN LOẠI PHỤ TẢI.12

V. NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ , TÀI LIỆU THAM KHẢO. .12

Chương II XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC PHÂN XƯỞNG VÀ

TOÀN NHÀ MÁY.13

I. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN.13

1. Phụ tải tính toán.13

2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán.14

a. Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt.14

b. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình .14

III. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SỮA CHỮA CƠ

KHÍ VÀ TOÀN NHÀ MÁY.16

1. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng sữa chữa cơ khí .16

2. Phụ tải tính toán cho các phân xưởng còn lại của nhà máy chế tạo vòng bi. .22

2.1. Phòng thí nghiệm.22

2.2. Tính toán tương tự như tính toán phòng thí nghiệm ta được bảng tính cho các

phân xưởng khác .24

Chương III THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO TOÀN NHÀ MÁY CHẾ

TẠO VÒNG BI.26

I. CHỌN SỐ LƯỢNG , DUNG LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ ĐẶT TẠM BIẾN ÁP

PHÂN XƯỞNG .26

1. Xác định vị trí đặt trạm biến áp.26

2. Lựa chọn phương án nối dây cho trạm biến áp .29

a. Phương án dẫn sâu.29

b. Sử dụng trạm biến áp trung tâm .30

c. Sử dụng trạm phân phối trung tâm. .31

3. Lựa chọn số lượng máy biến áp phân xưởng .31

3.1. Phương án 1 .31

3.2. Phương án 2 .34

3.3. Phương án 3 .37

3.4. Phương án 4 .38

4.Tính toán kinh tế các phương án lựa chọn.39

4.1. Phương án 1 .39

4.1.1 Chọn máy biến áp theo bảng .39

4.1.2 Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường41

4.2. Phương án 2 .48

4.2.1 Chọn máy biến áp theo bảng .48

4.2.2 Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường49

dây trong mạng điện.49

4.3. Phương án 3 .55

4.4. Phương án 4 .58

III. THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN.61

1. Chọn dây dẫn từ trạm biến áp khu vực về TPPTT .61

2. Tính toán ngắn mạch và lựa chọn thiết bị điện .62

3. Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện.65

3.1 Trạm phân phối trung tâm .65

3.2 Lựa chọn thiết bị cho trạm biến áp phân xưởng.69

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG RƠLE BẢO VỆ .75

1. Chọn sơ đồ bảo vệ.76

2. Thiết kế bảo vệ cắt nhanh.76

2.1. Sơ đồ bảo vệ .77

2.2. Chọn rơle dòng điện.77

2.3. Chọn rơle trung gian .78

2.4. Chọn rơle tín hiệu.79

2.5. Kiểm tra điều kiện khởi động của rơle trung gian.79

3. Thiết kế bảo vệ dòng cực đại. .80

3.1. Sơ đồ bảo vệ .80

3.2. Chọn rơle dòng điện.80

3.3. Chọn rơle thời gian .81

3.4. Chọn rơle tín hiệu và rơle trung gian .82

Chương IV THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG SỮA

CHỮA CƠ KHÍ .83

I. LỰA CHỌN PHẦN TỬ MANG ĐIỆN HẠ ÁP PHÂN XƯỞNG SCCK .83

1. Tủ phân phối .83

2. Chọn Aptômat.84

3. Chọn thanh dẫn.85

4. Lựa chọn cáp từ tủ phân phối đến tủ động lực .86

5. Chọn tủ động lực .87

6. Chọn thiết bị cho các tủ động lực.87

6.1 Chọn A tômat.87

6.2 Chọn dây dẫn .87

6.3 Chọn thiết bị cho tủ động lực 1.87

6.3.1 Chọn Aptômat.87

6.3.2 Chọn dây dẫn .88

6.4 Chọn thiết bị cho tủ động lực 2.89

6.5 Chọn thiết bị cho tủ động lực 3.90

6.6 Chọn khởi động từ cho từng máy trong phân xưởng sữa chữa cơ khí .90

II. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH PHÍA HẠ ÁP CỦA PHÂN XƯỞNG SỮA

CHỮA CƠ KHÍ ĐỂ KIỂM TRA ÁPTÔMÁT VÀ CÁP .92

1. Tính toán điện trở các phần tử trong sơ đồ thay thế.92

2. Tính toán ngắn mạch tại điểm N1 .95

2.1 Kiểm tra Á tômát (A1) .96

2.2 Kiểm tra cáp tổng theo điều kiện ổn định nhiệt.96

2.3 Kiểm tra thanh góp hạ áp trạm biến áp .96

3. Tính ngắn mạch tại điểm N2 .98

3.1 Kiểm tra áptômát tổng trên tủ phân phối và áptômát dưới tủ phân phối MBA.98

3.2 Kiểm tra tiết diện cáp .98

3.3 Kiểm tra thanh góp tủ phân phối .99

4. Tính ngắn mạch tại điểm N3 .100

4.1 Kiểm tra áptômát nhánh tủ phân phối .101

4.2 Kiểm tra cáp từ tủ phân phối tới các tủ động lực.101

Chương V TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO HỆ

THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY.102

I. CHỌN THIẾT BỊ BÙ.102

II. XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG BÙ.102

1. Xác định dung lượng bù cho toàn nhà máy.103

2. Xác định dung lượng bù cho các trạm biến áp phân xưởng.104

3. Kiểm tra hệ số công suất của nhà máy sau khi đặt tụ bù.106

Chương VI THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG SŨA CHỮA CƠ

KHÍ .107

I. LỰA CHỌN SỐ LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU

SÁNG CHUNG.107

II. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG.109

1. Chọn Áptômá tổng.109

2. Chọn cáp từ tủ phân phối tới tủ chiếu sáng .109

3. Chọn áptômát nhánh.110

4. Chọn dây từ tủ chiếu sáng đến bóng đèn .110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY