Đồ án Thiết kế hệ sàn lầu, sàn mái, một khung bê tông cốt thép đổ toàn khối

Xác định tải trọng tác dụng lên khung:Tải trọng tác dụng lên khung bao gồm: tĩnh tải, hoạt tải (gồm hoạt tải dài hạn và hoạt tải ngắn hạn). Để giải khung ta tách riêng từng trường hợp tải để tính. Lưu ý: hiện nay, khi giải khung người thiết kế thường dùng chương trình chuyên dụng để tính nội lực mà hầu hết các chương trình đều tự động tính toán trọng lượng bản thân các cấu kiện. Vì vậy, sinh viên không phải quy tải trọng của dầm và cột tác dụng lên khung cần tính. a) Tĩnh tải:Tĩnh tải của công trình bao gồm trọng lượng bản thân của dầm, cột, các lớp cấu tạo sàn và tải trọng tường tác dụng lên khung theo diện tích truyền tải.

Xác định tải trọng tác dụng lên khung:

Tải trọng tác dụng lên khung bao gồm: tĩnh tải, hoạt tải (gồm hoạt tải dài

hạn và hoạt tải ngắn hạn). Để giải khung ta tách riêng từng trường hợp tải

để tính.

Lưu ý: hiện nay, khi giải khung người thiết kế thường dùng chương trình

chuyên dụng để tính nội lực mà hầu hết các chương trình đều tự động tính

toán trọng lượng bản thân các cấu kiện. Vì vậy, sinh viên không phải quy tải

trọng của dầm và cột tác dụng lên khung cần tính.

a) Tĩnh tải:

Tĩnh tải của công trình bao gồm trọng lượng bản thân của dầm, cột, các

lớp cấu tạo sàn và tải trọng tường tác dụng lên khung theo diện tích truyền

tải.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY