Đồ án Thiết kế giao diện khai thác từ điển tra nghĩa pháp - Anh - việt (fev dictionary)

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 3LỜI CAM ĐOAN 4TÓM TẮT ĐỒ ÁN 5MỤC LỤC 6LỜI NÓI ĐẦU 9PHẦN 1 11GIỚI THIỆU VỀ TỪ ĐIỂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 11I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TỪ ĐIỂN 121. Các khái niệm về từ điển 122. Tình hình phát triển của từ điển hiện nay 12II. XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NHỜ TIN HỌC 13III. GIỚI THIỆU DỰ ÁN TỪ ĐIỂN FEV 141. Nguồn gốc dự án từ điển FEV 142. Cơ sở dữ liệu từ vựng của từ điển FEV 153. Cấu trúc một "mục từ" của CSDL từ vựng 174. Ưu điểm của từ điển FEV 20PHẦN 2 22THIẾT KẾ GIAO DIỆN KHAI THÁC TỪ ĐIỂN TRA NGHĨA FEV 22I. TỔNG QUAN 23II. TÌM HIỂU VỀ GIAO DIỆN NGƯỜI - MÁY 231. Một giao diện tốt là gì? 232. Thiết kế giao diện nội, ngoại vi (Internal, External Interface Design) 243. Một số nguyên tắc khi thiết kế giao diện cho ứng dụng 24a. Lựa chọn các kiểu thiết kế giao diện 25b. Hiển thị thông tin 26c. Nhập liệu 26d. Màu sắc 27e. Xử lý lỗi 27f. Công cụ trợ giúp 274. Kết luận 28III. YÊU CẦU VỀ GIAO DIỆN CỦA TỪ ĐIỂN FEV 28IV. TỔ CHỨC CƠ SỞ DỮ LIỆU TỪ VỰNG CỦA GIAO DIỆN FEV 281. Lựa chọn kiểu cơ sở dữ liệu 282. Tổ chức cơ sở dữ liệu 29V. CÁC PHƯƠNG ÁN GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG 311. Biểu diễn các ngôn ngữ của từ điển trên một giao diện 312. Phương án biểu diễn thứ nhất cho từ điển FEV 323. Phương án biểu diễn thứ hai cho từ điển FEV 334. Lựa chọn phương án biểu diễn cho từ điển FEV 34VI. MÔ HÌNH TỔNG QUÁT VÀ CÁC BƯỚC CỤ THỂ HOÁ 341. Mô hình tổng quát của từ điển FEV 352. Sơ đồ khối biểu diễn hoạt động của từ điển FEV 353. Lựa chọn công cụ và môi trường để thiết kế giao diện 374. Xây dựng thuật toán và tạo mã cho chương trình 38a. Đọc tập tin RTF và cập nhật vào tập tin cơ sở dữ liệu MDB 38b. Chuyển mã 39c. Hiển thị phần giải thích nghĩa 40d. Một số yêu cầu khác từ người sử dụng 41VII. TRÌNH BÀY GIAO DIỆN 43PHẦN 3 48KẾT LUẬN VÀ HƯỚNGPHÁTTRIỂN 48I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 49II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ỨNG DỤNG TRONG TƯƠNG LAI 501. Mở rộng từ điển FEV 502. Tăng cường khả năng tra nghĩa của từ bằng nhiều phương pháp 503. Thiết kế giao diện với nhiều ngôn ngữ khác nhau 514. Tăng cường tính năng động của giao diện 515. Tham số hoá chương trình 51PHỤ LỤC 52TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 3

LỜI CAM ĐOAN 4

TÓM TẮT ĐỒ ÁN 5

MỤC LỤC 6

LỜI NÓI ĐẦU 9

PHẦN 1 11

GIỚI THIỆU VỀ TỪ ĐIỂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 11

I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TỪ ĐIỂN 12

1. Các khái niệm về từ điển 12

2. Tình hình phát triển của từ điển hiện nay 12

II. XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NHỜ TIN HỌC 13

III. GIỚI THIỆU DỰ ÁN TỪ ĐIỂN FEV 14

1. Nguồn gốc dự án từ điển FEV 14

2. Cơ sở dữ liệu từ vựng của từ điển FEV 15

3. Cấu trúc một "mục từ" của CSDL từ vựng 17

4. Ưu điểm của từ điển FEV 20

PHẦN 2 22

THIẾT KẾ GIAO DIỆN KHAI THÁC TỪ ĐIỂN TRA NGHĨA FEV 22

I. TỔNG QUAN 23

II. TÌM HIỂU VỀ GIAO DIỆN NGƯỜI - MÁY 23

1. Một giao diện tốt là gì? 23

2. Thiết kế giao diện nội, ngoại vi (Internal, External Interface Design) 24

3. Một số nguyên tắc khi thiết kế giao diện cho ứng dụng 24

a. Lựa chọn các kiểu thiết kế giao diện 25

b. Hiển thị thông tin 26

c. Nhập liệu 26

d. Màu sắc 27

e. Xử lý lỗi 27

f. Công cụ trợ giúp 27

4. Kết luận 28

III. YÊU CẦU VỀ GIAO DIỆN CỦA TỪ ĐIỂN FEV 28

IV. TỔ CHỨC CƠ SỞ DỮ LIỆU TỪ VỰNG CỦA GIAO DIỆN FEV 28

1. Lựa chọn kiểu cơ sở dữ liệu 28

2. Tổ chức cơ sở dữ liệu 29

V. CÁC PHƯƠNG ÁN GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG 31

1. Biểu diễn các ngôn ngữ của từ điển trên một giao diện 31

2. Phương án biểu diễn thứ nhất cho từ điển FEV 32

3. Phương án biểu diễn thứ hai cho từ điển FEV 33

4. Lựa chọn phương án biểu diễn cho từ điển FEV 34

VI. MÔ HÌNH TỔNG QUÁT VÀ CÁC BƯỚC CỤ THỂ HOÁ 34

1. Mô hình tổng quát của từ điển FEV 35

2. Sơ đồ khối biểu diễn hoạt động của từ điển FEV 35

3. Lựa chọn công cụ và môi trường để thiết kế giao diện 37

4. Xây dựng thuật toán và tạo mã cho chương trình 38

a. Đọc tập tin RTF và cập nhật vào tập tin cơ sở dữ liệu MDB 38

b. Chuyển mã 39

c. Hiển thị phần giải thích nghĩa 40

d. Một số yêu cầu khác từ người sử dụng 41

VII. TRÌNH BÀY GIAO DIỆN 43

PHẦN 3 48

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNGPHÁTTRIỂN 48

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 49

II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ỨNG DỤNG TRONG TƯƠNG LAI 50

1. Mở rộng từ điển FEV 50

2. Tăng cường khả năng tra nghĩa của từ bằng nhiều phương pháp 50

3. Thiết kế giao diện với nhiều ngôn ngữ khác nhau 51

4. Tăng cường tính năng động của giao diện 51

5. Tham số hoá chương trình 51

PHỤ LỤC 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY