Đồ án Thiết kế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn

PHẦN I

THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

1.1. Phân loại

1.2. Kết cấu 2

1.3. Các đại lượng định mức 5

1.4. Công dụng của máy điện không đồng bộ 5

Chương 2.TÍNH TOÁN ĐIỆN TỪ

2.1.Tính toán kích thước chủ yếu

2.1.1.Tìm hiểu chung

2.1.2.Lựa chọn tính toán các kích thước chủ yếu

a.Các số liệu định mức 7

b.Xác định kích thước chử yếu 8

2.2.Thiết kế stato và khe hở không khí 10

2.2.1.Tìm hiểu về dây quấn và lõi sắt stato 10

2.2.2.Tính toán dây quấn và lõi sắt stato 11

2.3.Dây quấn, rãnh và gông rôto 21

2.3.1.Tìm hiểu về dây quấn và lõi sắt rôto 21

2.3.2.Tính toán dây quấn, rãnh và gông rôto 22

2.4.Tính toán mạch từ 27

2.4.1.Tìm hiểu về mạch từ trong máy điện không đồng bộ 27

2.4.2.Tính toán mạch từ 27

2.5.Tham số của động cơ điện ở chế độ định mức 33

2.5.1.Tìm hiểu về tham số của động cơ điện 33

2.5.2.Tính toán tham số của động cơ điện 34

2.6.Các loại tổn hao trong dộng cơ điện 42

2.6.1.Tìm hiểu về các loại tổn hao trong động cơ điện 42

2.6.2.Tính toán tổn hao thép và tổn hao cơ 44

2.7.Đặc tính làm việc 50

2.8.Tính toán nhiệt 53

2.8.1.Tìm hiểu về phát nóng máy điện 53

2.8.2.Tính toán nhiệt theo phương pháp đơn giản 54

PHẦN II

KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN CƠ CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU

CỦA MÁY ĐIỆN

Chương 3.LỰA CHỌN KẾT CẤU CƠ BẢN

3.1.Đại cương về kết cấu máy điện 61

3.2.Tính toán trục 62

3.3.Tính toán trọng lượng vật liệu tác dụng và chỉ tiêu sử dụng 74

PHẦN III

THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO RÔTO DÂY QUẤN

CỦA MÁY ĐIỆN QUAY

Chương 4.THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO RÔTO DÂY QUẤN CỦA MÁY ĐIỆN QUAY

4.1.Tìm hiểu chung về rôto dây quấn của máy điện quay 77

4.2.Công nghệ và thiết bị chế tạo mạch tử rôto 78

dây quấn máy điện quay

4.3.Công nghệ và thiết bị chế tạo rôto dây quấn máy điện quay 81

Tài liệu tham khảo 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY